***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 44 Tis 2/11 v 44
13:00 - 14:00 . Carolina Jernbro, Malin Knutz FHAFP1, 38571 Avstämning och utvärdering.
 
38571, Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv, FHAFP1, 44