***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 35 Mån 30/8 v 35
13:15 - 15:00 Zoom Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 38558, 38559 Föreläsning 1: Kursintroduktion
  Tis 31/8
09:15 - 11:00 Zoom Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 38558, 38559 Föreläsning 2: Att granska ett bedömningsunderlag
  Fre 3/9
09:15 - 11:00 Zoom Johan Samuelsson LPAG20, LPAG20, 38558, 38559 Föreläsning 3: historiska och internationella perspektiv på bedömning.
v 36 Mån 6/9 v 36
09:15 - 16:00 Zoom LPAG20, LPAG20, 38558, 38559 Seminarium ex 1 Obligatorisk närvaro – se schema på Canvas
  Tis 7/9
09:15 - 16:00 Zoom LPAG20, LPAG20, 38558, 38559 Seminarium ex 1 Obligatorisk närvaro – se schema på Canvas
  Ons 8/9
09:15 - 16:00 Zoom LPAG20, LPAG20, 38558, 38559 Seminarium ex 1 Obligatorisk närvaro – se schema på Canvas
  Tors 9/9
09:15 - 12:00 Zoom Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 38558, 38559 Workshop: Formativ återkoppling & praktisk bedömning (OBS, enbart för F-3)
13:15 - 16:00 Zoom Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 38558, 38559 Workshop: Formativ återkoppling & praktisk bedömning (OBS, enbart för 4-6)
v 37 Fre 17/9 v 37
09:00 - 12:00 Tentamen LPAG20, LPAG20, 38558, 38559 Tidsbegränsad hemtenta – se Canvas för mer info och sal Obligatorisk närvaro
v 38 Mån 20/9 v 38
09:15 - 12:00 Zoom Kenneth Nordgren LPAG20, LPAG20, 38558, 38559 Föreläsning 4: Att konstruera ett bedömningsunderlag.
13:15 - 15:00 Zoom Kristina Wikberg, Maria Lindström LPAG20, LPAG20, 38558, 38559 VFU3-information. Se Canvas för mer info
  Sön 26/9
23:45 - 00:00 Inlämning LPAG20, LPAG20, 38558, 38559 Examination 3: Konstruera ett bedömningsunderlag – deadline inlämning
v 39 Mån 27/9 v 39
13:15 - 16:00 Zoom Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 38558, 38559 Föreläsning 5: Dokumentation och sammanvägning.
  Tis 28/9
08:00 - 08:15 Inspelad film LPAG20, LPAG20, 38558, 38559 Föreläsning 6: Sociala och etiska aspekter på bedömning. Inspelad föreläsning Canvas
  Ons 29/9
08:00 - 08:15 Inspelad film LPAG20, LPAG20, 38558, 38559 Föreläsning 7: Att kommunicera bedömning. Inspelad föreläsning Canvas
  Sön 3/10
23:45 - 00:00 Inlämning LPAG20, LPAG20, 38558, 38559 Examinationsuppgift 4: Fältuppgift – deadline inlämning
 
38558, Bedömning som pedagogiskt redskap, LPAG20, 39