***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 45 Tis 9/11 v 45
08:00 - 08:15 Inspelning Judy Ribeck Nyström S1GDK2, S1GDK2, S1GK30, S1GK30, 38500, 38503, V0756, V0757 Inspelad Kursstart: Skrivutveckling och skrivundervisning delkurs 2 på kurssidan på Canvas.
v 51 Tis 21/12 v 51
09:00 - 12:00 Zoom Judy Ribeck Nyström S1GDK2, S1GDK2, S1GK30, S1GK30, 38500, 38503, V0756, V0757 Muntligt seminarium delkurs 2: Multimodalitet och elevers skrivande Hålls via Zoom.
v 2 Fre 14/1 v 2
08:30 - 13:30 Tentamen Judy Ribeck Nyström S1GDK2, S1GDK2, S1GK30, S1GK30, 38500, 38503, V0756, V0757 Salstentamen delkurs 2: Skrivutveckling och skrivundervisning. (Vid fortsatta pandemirestriktioner ställs tentamen om till hemtentamen som hanteras via Canvas)
14:00 - 16:00 Zoom Judy Ribeck Nyström S1GDK2, S1GDK2, S1GK30, S1GK30, 38500, 38503, V0756, V0757 Omprov Muntligt seminarium delkurs 2: Multimodalitet och elevers skrivande Hålls via Zoom
v 7 Fre 18/2 v 7
08:30 - 13:30 Tentamen Judy Ribeck Nyström S1GDK2, S1GDK2, S1GK30, S1GK30, 38500, 38503, V0756, V0757 Omprov Salstentamen delkurs 2: Skrivutveckling och skrivundervisning. (Vid fortsatta pandemirestriktioner ställs tentamen om till hemtentamen som hanteras via Canvas)
 
38503, Skrivutveckling och skrivundervisning, S1GDK2, 2