***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 35 Mån 30/8 v 35
09:15 - 11:00 1B309 Sjöström 62 pl Anders Olsson LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Kursinfo o kursstart ämnet samhällskunskap Distans via zoom
13:15 - 15:00 Zoom Pia Berg LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Gemensam kursstart ämneslärarprogrammet ZOOM
  Tis 31/8
12:15 - 13:00 Zoom LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Björn Liljeqvist, Föreläsning studieteknik ZOOM
13:15 - 15:00 9C204 Rejmer 120 pl Anders Broman LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Lärarutbildarperspektiv på läraryrket
15:15 - 17:00 9C204 Rejmer 120 pl Anders Olsson LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Studentperspektiv på lärarutbildningen. Lärarperspektiv på läraryrket.
  Tors 2/9
09:00 - 11:45 1D225 20 pl Kamilla Lundborg LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Uppföljning campus
09:15 - 12:00 1D227 24 pl Anders Olsson LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Uppföljning campus
09:15 - 12:00 3D416 24 pl Eleanor Lundman LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Uppföljning campus
13:15 - 15:00 Zoom Anders Olsson, Eleanor Lundman, Kamilla Lundborg LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Uppföljning distans via ZOOM.
v 36 Tis 7/9 v 36
13:00 - 14:45 9E124 70 pl Anders Broman LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Samhällsbegreppet
  Ons 8/9
09:15 - 11:00 9E124 70 pl Niclas Modig LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Ämnesdidaktik
  Fre 10/9
09:00 - 10:45 1D227 24 pl Kenneth Sandelin LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Seminarium samhällsbegreppet/campus
09:15 - 11:00 1D225 20 pl Anders Broman LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Seminarium samhällsbegreppet/campus
13:15 - 15:00 Zoom Anders Broman, Kenneth Sandelin LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Seminarium samhällsbegreppet/distans via ZOOM
v 37 Mån 13/9 v 37
09:15 - 11:00 5C337 60 pl Anders Broman LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Samhällskunskapsdidaktik
13:15 - 15:00 5C337 60 pl Anders Olsson LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Styrdokument och styrning
  Ons 15/9
09:00 - 10:45 5C337 60 pl Anders Olsson LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Undervisningsplanering och bedömning
12:00 - 17:00 . LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Egna förberedelser inför seminariet
  Tors 16/9
09:00 - 10:45 3C512 32 pl Kamilla Lundborg LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Seminarium styrdokument /campus
09:15 - 11:00 11B240 36 pl Anders Olsson LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Seminarium styrdokument /campus
09:15 - 11:00 1D225 20 pl Eleanor Lundman LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Seminarium styrdokument /campus
13:15 - 15:00 Zoom Anders Olsson, Eleanor Lundman, Kamilla Lundborg LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Seminarium styrdokument/distans via ZOOM
v 38 Mån 20/9 v 38
09:15 - 11:00 12B150 70 pl Anders Broman LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Samhällskunskapsdidaktik- forskningsperspektiv
  Ons 22/9
09:15 - 12:00 5C337 60 pl Roger Olsson LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Massmedia
  Fre 24/9
10:15 - 12:00 5C337 60 pl Anders Broman LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Uppsummering inför tenta
v 39 Ons 29/9 v 39
08:30 - 12:15 5C337 60 pl Roger Olsson LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Examinerande seminarium massmedia/campus
13:15 - 17:00 5C323 10 pl Roger Olsson LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Examinerande seminarium massmedia/distans, via ZOOM
  Fre 1/10
08:15 - 13:00 Tentamen LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Hemtentamen
v 40 Mån 4/10 v 40
10:15 - 12:00 12B150 70 pl Ingrid Grosse LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246
  Ons 6/10
10:15 - 12:00 5C337 60 pl Ingrid Grosse LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Industrialisering som exempel.
v 41 Mån 11/10 v 41
10:15 - 12:00 5C337 60 pl Markus Arvidson LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Social interaktion, roll och identitet, del 1
  Tors 14/10
10:15 - 12:00 9E125 58 pl Markus Arvidson LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Uppföljande sem/campus
10:15 - 12:00 Zoom Ingrid Grosse LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Uppföljande sem/distans, Via ZOOM
v 42 Mån 18/10 v 42
10:15 - 12:00 5C337 60 pl Markus Arvidson LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Social interaktion, roll och identitet, del 2
  Tis 19/10
10:15 - 12:00 5C337 60 pl Ingrid Grosse LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Social klass, fattigdom och välfärd
  Tors 21/10
10:15 - 12:00 9E125 58 pl Markus Arvidson LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Uppföljande sem/campus
13:15 - 15:00 Zoom Ingrid Grosse LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Uppföljande sem/distans, via ZOOM
v 43 Mån 25/10 v 43
10:15 - 12:00 5C337 60 pl Ingrid Grosse LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Arbetet och dess sociala betydelse
  Tis 26/10
10:15 - 12:00 5C337 60 pl Markus Arvidson LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Globalisering
  Tors 28/10
10:15 - 12:00 5C337 60 pl Anders Olsson, Ingrid Grosse LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Praxisnära ämnesdidaktik ur ett sociologiskt perspektiv.
v 44 Mån 1/11 v 44
10:15 - 12:00 5C337 60 pl Ingrid Grosse LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Kön och identitet
  Ons 3/11
10:15 - 12:00 5C337 60 pl Markus Arvidson LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Uppföljande sem/campus
10:15 - 15:00 Zoom Ingrid Grosse LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Uppföljande sem/distans Via ZOOM
v 45 Mån 8/11 v 45
09:15 - 13:00 Tentamen Ingrid Grosse, Markus Arvidson LLGA60, SHGF01, SHGF01, SHGL01, SHGL01, 38021, 38085, 38090, 38091, U0246 Salstentamen
 
38090, Samhällskunskap 1, SHGF01, 2