***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 49 Fre 10/12 v 49
09:00 - 16:00 Zoom Anna Lindholm, Carina Gårdfeldt S2GB30, S2GB30, S2GB60, S2GB60, 37858, 37860, V0765, V0781 Digital närträff. Examinerande gruppseminarier
v 2 Sön 16/1 v 2
23:45 - 00:00 . S2GB30, S2GB30, S2GB60, S2GB60, 37858, 37860, V0765, V0781 DEADLINE 23:59, Individuell hemtentamen, inlämning
v 8 Tors 24/2 v 8
09:00 - 16:00 Zoom Anna Lindholm, Carina Gårdfeldt S2GB40, S2GB60, S2GB60, 37858, 37868, V0781 Digital fjärrträff på zoom. Examinerande gruppseminarier.
v 9 Sön 6/3 v 9
23:45 - 00:00 . Anna Lindholm S2GB30, S2GB30, S2GB60, S2GB60, 37858, 37860, V0765, V0781 DEADLINE 23:59, Individuell hemtentamen, inlämning (om-tenta).
v 10 Sön 13/3 v 10
23:45 - 00:00 Zoom Anna Lindholm, Carina Gårdfeldt S2GB40, S2GB60, S2GB60, 37858, 37868, V0781 DEADLINE 23:59, Individuell skriftlig uppgift
v 12 Sön 27/3 v 12
23:45 - 00:00 . Anna Lindholm, Carina Gårdfeldt S2GB40, S2GB60, S2GB60, 37858, 37868, V0781 DEADLINE 23:59, Individuell hemtentamen.
v 20 Sön 22/5 v 20
23:45 - 00:00 . Anna Lindholm, Tobias Hübinette S2GB50, S2GB60, S2GB60, 37858, 37869, V0781 DEADLINE 23:59, Individuell skriftlig uppgift.
v 22 Mån 30/5 v 22
09:00 - 16:00 Zoom Anna Lindholm, Tobias Hübinette S2GB50, S2GB60, S2GB60, 37858, 37869, V0781 Digital fjärrträff på zoom., Examinerande opponeringsseminarium
v 33 Fre 19/8 v 33
23:45 - 00:00 . Anna Lindholm, Tobias Hübinette S2GB50, S2GB60, S2GB60, 37858, 37869, V0781 DEADLINE 23:59, Omtentamen, individuell skriftlig uppgift.
v 34 Mån 22/8 v 34
09:00 - 12:00 Zoom Anna Lindholm, Tobias Hübinette S2GB50, S2GB60, S2GB60, 37858, 37869, V0781 Omexamination via zoom, opponeringsseminarium
 
37858, Svenska som andraspråk B, S2GB60, 22