***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information Länk
v 35 Tis 31/8 v 35
12:15 - 13:00 Zoom Gästlärare . GEGL10, GEGL10, 37849, 37881 DEL 1. Lunchwebbinar, Utbildningsgemensamt. Introduktion till studieteknik. Gästlärare: Björn Liljeqvist, BrainGain Education AB. ZOOM-länk https://kau-se.zoom.us/j/65207537000
  Tors 2/9
09:15 - 10:00 12A226 30 pl Hans Olof Gottfridsson, Inger Magnusson, Nina Christenson, Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 OBLIGATORISKT. 12A226 / ZOOM. KURSINTRODUKTION. Läsanvisn: Inte läst geografi på gymnasiet? Valfritt och utanför ltteraturlistan Jan Wiklund "Geografi 1" (gymnasiet).
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 OBLIGATORISKT. 12A226 / ZOOM. Bilder av geografiämnet. Vad är geografi?. Gruppövning. Läsanvisn: Holt-Jensen kap 3-7, + Box 7.2, Gren & Hallin kap 1.
13:00 - 15:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 OBLIGATORISKT. 12A226 / ZOOM. Platsens poesi och stadens prosa. Gruppövning i fält.
15:00 - 16:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 OBLIGATORISKT. 12A226 / ZOOM. FÖRELÄSNING. Geografins idéhistoria 1. En översikt. "Vad är vetenskap"? "Vad är geografi"? Geografins rötter. Läsanvisn: Bonnett kap 1, Holt-Jensen kap 1-2, Gren & Hallin kap 2.
v 36 Mån 6/9 v 36
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 FÖRELÄSNING. 12A226 / ZOOM. Geogafins idéhistoria 2. Från karta till disciplin / ämne & olika starka traditioner. Läsanvisn: Bonnett kap 5, Holt-Jensen kap 3-5, Gren & Hallin kap 3-4.
  Tors 9/9
10:30 - 12:00 Zoom Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 STUDIEHJÄLP (Geografi). Hjälp att förstå upplägg, ämne och litteratur.
13:15 - 15:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 FÖRELÄSNING. 12A226 / ZOOM. Geografins idéhistoria 3. Samhälleligt perspektiv och vetenskapligt perspektiv. Läsanvisn: Holt-Jensen kap 6-7, Gren & Hallin kap 5-6.
  Fre 10/9
13:30 - 15:00 Zoom Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 STUDIEHJÄLP (Geografi). Hjälp att förstå upplägg, ämne, litteratur.
23:30 - 00:00 . Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 OBLIGATORISKT. Innan kl 24.00 inlämning text 1 på Canvas "Geografins tidiga idéhistoria".
v 37 Tors 16/9 v 37
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Hans Olof Gottfridsson, Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 FÖRELÄSNING. 12A226 / ZOOM. Geografins idéhistoria 4. Läsanvisn: Holt-Jensen kap 8 & 10, Gren & Hallin kap 7-8.
  Fre 17/9
13:30 - 15:00 Zoom Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 STUDIEHJÄLP (Geografi). Hjälp att förstå upplägg, ämne, litteratur.
23:30 - 00:00 . Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 OBLIGATORISKT. Innan kl 24.00 inlämning text 2 på Canvas "Geografiämnet 1900-tal och framåt".
v 38 Mån 20/9 v 38
13:30 - 15:00 Zoom Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 STUDIEHJÄLP (Geografi). Hjälp att förstå upplägg, ämne, litteratur.
  Tis 21/9
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 FÖRELÄSNING 5. 12A226 / ZOOM. Skolgeografi och exempel på tillämpad geografi.
23:30 - 00:00 . Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 OBLIGATORISKT. Innan kl 24.00 inlämning text 3 på Canvas "Ämnet & undervisningen (exkursion / fältstudier).
  Ons 22/9
12:15 - 13:00 Zoom Gästlärare . GEGL10, GEGL10, 37849, 37881 DEL 2. Lunchwebbinar, Utbildningsgemensamt. Hållbart studieliv för framgång i dina studier. Info om resurser som finns på Karlstads univ. ZOOM-länk: https://kau-se.zoom.us/j/62846690818
  Tors 23/9
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGL10, GEGL10, 37849, 37881 OBLIGATORISKT. 12A226 / ZOOM. SEMINARIUM på text 3. Didaktik och dikdaktisering Geografi.
v 39 Mån 27/9 v 39
13:30 - 15:00 . Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 STUDIEHJÄLP (Geografi). Hjälp att förstå upplägg, ämne, litteratur.
  Tis 28/9
13:15 - 15:00 . GEGL10, GEGL10, 37849, 37881 INSPELAD FÖRELÄSNING. 6a (Didaktik, ämnesdidaktik, geografididaktik) 6b (Hur kan centrala geografiska begrepp didaktiseras).
  Fre 1/10
23:30 - 00:00 . GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 OBLIGATORISKT. Innan kl 24.00 inlämning text 4. "Geografiämnet under 2000-talet".
v 40 Mån 4/10 v 40
12:15 - 13:00 Zoom Gästlärare . GEGL10, GEGL10, 37849, 37881 DEL 3. Lunchwebbinar, Utbildningsgemensamt. Att förbereda sig inför examination + frågestund. Gästlärare: Björn Liljeqvist ZOOM-LÄNK: https://kau-se.zoom.us/j/66104336268
  Tis 5/10
10:15 - 16:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 OBLIGATORISKT. 12A226 / ZOOM. KURSINTRODUKTION Delkurs 2. Kartlabb + Fältövning Karlstad. Examination sker via individuellt PM + film. Läsanvisn: Crampton: About the cover (text om omslaget).
  Tors 7/10
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Hans Olof Gottfridsson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 OBLIGATORISKT. 12A226 / ZOOM. Projektintroduktion -kartan som pedagogiskt verktyg.
v 41 Tis 12/10 v 41
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 FÖRELÄSNING 1. 12A226 / ZOOM. Kartan. Variation och historia. Läsanvisn: Crampton kap 1,3,5.
  Ons 13/10
13:15 - 16:00 . Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 Handledning uppgift. Bokas via mail.
  Tors 14/10
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 FÖRELÄSNING 2. 12A226 / ZOOM. Kartan som politiskt verktyg. Läsanvisn: Crampton kap 6, 7, 9.
v 42 Tis 19/10 v 42
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 FÖRELÄSNING 3. 12A226 / ZOOM. Kartan som pedagogiskt verktyg. Läsanvisn: Wingård (i Biologen).
  Ons 20/10
13:15 - 16:00 . Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 Handledning uppgift. Bokas via mail.
  Tors 21/10
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 FÖRELÄSNING 4. 12A226 / ZOOM. Kartan. Geografididaktik och kartan. Läsanvisn: Mikkelsen & Saetre kap 2, 3, 5, 7, 10.
v 43 Tis 26/10 v 43
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 FÖRELÄSNING 5. 12A226 / ZOOM. Att dekonstruera kartan. Läsanvisn: Crampton kap 4, 7, 11. Harley + Rose-Redwood.
  Ons 27/10
13:15 - 16:00 . Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 Handledning uppgift. Bokas via mail.
23:30 - 00:00 . Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 OBLIGATORISKT. Innan kl 24.00 inlämning "Fältövning Karlstad". Film + skriftligt PM.
  Tors 28/10
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 FÖRELÄSNING 6. 12A226 / ZOOM. Kartor som utmanar. Läsanvisn: Artikel Merel (2006) Google´s world: the impact...
v 44 Tis 2/11 v 44
13:15 - 16:00 . Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 Handledning uppgift. Bokas via mail.
23:30 - 00:00 . Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 OBLIGATORISKT. Innankl 24.00 inlämning text "Kartan som pedagogiskt verktyg (inför work-shop 5/11).
  Fre 5/11
09:15 - 16:00 12A226 30 pl Hans Olof Gottfridsson, Patrik Magnusson GEGD10, GEGL10, GEGL10, 37849, 37850, 37881 OBLIGATORISK WORKSHOP. 12A226 / ZOOM. Kartan som pedagogiskt verktyg. Examination sker via individuellt skriftligt PM.
 
37849, Geografi med didaktisk inriktning 1, GEGL10, 2