***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 48 Ons 1/12 v 48
10:15 - 12:00 1D315 42 pl Annika Norell Clarke PSG030, 37576 Individ/samhälle (obs föreläsningen börjar kl 10.30)
  Tors 2/12
10:15 - 12:00 9E126 36 pl Annika Norell Clarke PSG030, 37576 Individ/samhälle
  Fre 3/12
13:15 - 15:00 11D103C 40 pl Annika Norell Clarke PSG030, 37576 Psykologens roll
v 49 Mån 6/12 v 49
09:15 - 12:00 1D327 36 pl Annika Norell Clarke PSG030, 37576 Seminarium (obligatoriskt)
13:15 - 15:00 4A301A 14 pl Lars Saxon PSG030, 37576 Strimman 4, obligatoriskt
  Tors 9/12
13:15 - 15:00 4A301A 14 pl, 5C322 20 pl Annika Norell Clarke, Kajsa Knape PSG030, 37576 Strimman 4, obligatoriskt
  Fre 10/12
08:15 - 13:15 . PSG030, 37576 Tentamen, Digital tentamen via Canvas, 2000 Prevention och hälsa I, se mer information på canvas
v 50 Mån 13/12 v 50
10:30 - 12:00 11D103B 8 pl Maria Wiwe PSG030, 37576
13:15 - 15:00 9B327 10 pl Maria Wiwe PSG030, 37576 Strimman grupp 1
  Tis 14/12
10:15 - 12:00 12A324 34 pl Markus Arvidson PSG030, 37576 Introduktion Vad är sociologi?
13:15 - 15:00 5D305 16 pl Maria Marinopoulou PSG030, 37576 Strimman 4, obligatoriskt
  Ons 15/12
13:15 - 15:00 11B240 36 pl Per Kristensson PSG030, 37576 Socialpsykologi
  Tors 16/12
10:15 - 12:00 12A324 34 pl Markus Arvidson PSG030, 37576 Tidens sociologi och socialpsykologi
  Fre 17/12
10:15 - 12:00 12A324 34 pl Markus Arvidson PSG030, 37576 Social stratifikation, genus och klass
13:15 - 15:00 12A138 Geijer 200 pl Maria Wiwe PSG030, 37576
v 51 Mån 20/12 v 51
10:15 - 12:00 12A324 34 pl Markus Arvidson PSG030, 37576 Makt, avvikelse och normalitet
  Tis 21/12
10:15 - 16:00 11B240 36 pl Markus Arvidson PSG030, 37576 Seminarium Ojämlikhetens dimensioner
v 1 Tis 4/1 v 1
10:15 - 16:00 11B240 36 pl Markus Arvidson PSG030, 37576 Avslutande seminarium
  Tors 6/1
11:30 - 12:00 . PSG030, 37576 Deadline, Inlämning hemtentamen, se mer info på Canvas.
v 2 Mån 10/1 v 2
10:15 - 12:00 Zoom Anette Kjellgren PSG030, 37576 Vetenskapligt skrivande
13:15 - 15:00 Zoom Anette Kjellgren PSG030, 37576 Vetenskapligt skrivande
  Tis 11/1
10:15 - 12:00 4A301A 14 pl Annika Norell Clarke PSG030, 37576 Strimman 5, obligatoriskt
  Ons 12/1
08:15 - 13:15 . PSG030, 37576 Omtentamen, Digital omtentamen via Canvas, 2000 Prevention och hälsa I, se mer information på canvas
  Tors 13/1
13:15 - 15:00 3B343 14 pl, 4A301A 14 pl, 5C322 20 pl, 5D305 16 pl Kajsa Knape, Lars Saxon, Maria Marinopoulou, Maria Wiwe PSG030, 37576 Strimman 5, obligatoriskt
  Fre 14/1
08:30 - 12:00 Zoom Anette Kjellgren PSG030, 37576 Examinerande seminarium, obligatoriskt, obs via zoom
13:15 - 15:00 4A301A 14 pl Maria Wiwe PSG030, 37576 Strimman 5, obligatoriskt

  Ändrade inom de senaste 22 timmarna.

 
37576, Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa, PSG030, 2