***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 36 Mån 6/9 v 36
10:00 - 11:00 Zoom Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Intro
  Ons 8/9
09:00 - 10:00 Zoom Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Handledning
  Fre 10/9
15:45 - 16:00 . Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Basgruppinlämning
v 37 Mån 13/9 v 37
09:00 - 10:00 Zoom Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Intro ny uppgift
  Tis 14/9
09:00 - 10:00 Zoom Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Handledning
v 38 Mån 20/9 v 38
09:00 - 16:00 9E124 70 pl Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 MI seminarier
  Tis 21/9
09:00 - 16:00 9E124 70 pl Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 MI seminarier
  Fre 24/9
12:45 - 13:00 . Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Ljudfil in
v 39 Mån 27/9 v 39
09:00 - 11:00 Zoom Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Intro utredning
v 40 Mån 4/10 v 40
09:00 - 10:00 Zoom Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Intro bistånd
  Ons 6/10
08:00 - 12:00 Zoom Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Handl basgrupp
  Tors 7/10
10:45 - 11:00 . SMGA03, 37499 Skicka utr till basgr
  Fre 8/10
09:00 - 15:00 Zoom Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Kollegegranska
v 41 Mån 11/10 v 41
10:45 - 11:00 . SMGA03, 37499 Inlämning Ek.bistånd
  Tis 12/10
09:00 - 15:00 Zoom Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Återkoppling, intr Äld/miss
  Tors 14/10
08:30 - 15:00 Zoom Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Handledning
  Fre 15/10
10:45 - 11:00 . SMGA03, 37499 Skicka till varandra
v 42 Mån 18/10 v 42
08:30 - 15:00 Zoom Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Kollegegranska
  Tis 19/10
08:45 - 09:00 . SMGA03, 37499 Inlämning äldre/missbruk
  Tors 21/10
08:30 - 15:00 Zoom Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Återkoppling äld/miss
v 43 Ons 27/10 v 43
08:30 - 15:00 Zoom Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Handledning
  Fre 29/10
10:45 - 11:00 . SMGA03, 37499 Skicka till andra grupper
v 44 Mån 1/11 v 44
08:30 - 15:00 Zoom Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Kollegegranska
  Ons 3/11
08:45 - 09:00 . SMGA03, 37499 Inlämning Barn/lss
  Fre 5/11
08:30 - 15:00 Zoom Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Återkoppling
v 45 Mån 8/11 v 45
09:00 - 11:00 Zoom Anna Gund, Magnus Albinsson SMGA03, 37499 Föreläsning intro tenta
  Fre 12/11
23:45 - 00:00 . SMGA03, 37499 Tenta inlämning
 
37499, Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning, SMGA03, 44