***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 1 Tis 4/1 v 1
10:15 - 12:00 Zoom Sara Ulveseth SOGA50, 37435 Gästföreläsning Tillsammans i Karlstad (TiK)/Ett Öppnare Värmland (EÖV). https://kau-se.zoom.us/my/saraulveseth
13:15 - 15:00 Zoom Mats Pellbring SOGA50, 37435 Grupphandledning 2
  Fre 7/1
10:15 - 15:00 3C512 32 pl Sara Ulveseth SOGA50, 37435 Seminarium Gemensamt kunskapande – OBLIGATORISKT OBS: ÄNDRAT TIll ZOOM! https://kau-se.zoom.us/my/saraulveseth
v 2 Fre 14/1 v 2
09:30 - 10:00 Canvas Mats Pellbring SOGA50, 37435 Inlämning av individuell hemtentamen 09.00 i avsedd mapp på Canvas
13:15 - 16:00 3D415 40 pl Sara Ulveseth SOGA50, 37435 Slutseminarium – OBLIGATORISKT
v 4 Mån 24/1 v 4
08:15 - 12:15 . SOGA50, 37435 Tentamen, Omtenta dk 3. Kom ihåg att anmäla dig till tentan.
 
37435, Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktik, SOGA50, 2