***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 18 Mån 3/5 v 18
09:15 - 12:00 Zoom Helén Hagström SMGB02, 37265 Lag med stöd och service till vissa funktionshindrade LSS
  Tis 4/5
09:15 - 12:00 Zoom Lillemor Brantefors SMGB02, 37265 Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inspelad föreläsning utlagd på CANVAS
  Ons 5/5
08:15 - 13:00 Zoom SMGB02, 37265 Frågestund LSS och LVM basgruppsvis. Se vidare momentschema
  Tors 6/5
09:15 - 13:00 Zoom Lillemor Brantefors SMGB02, 37265 TEMA. Tillämpa sociallagstiftningen – hur gör man? Ingen föreläsning utan endast basgruppsarbete
  Fre 7/5
08:15 - 13:00 Zoom SMGB02, 37265 Uppföljning av gårdagens basgruppsarbete med att tillämpa sociallag-stiftningen.Se vidare momentschema.
v 19 Mån 10/5 v 19
10:15 - 12:00 Zoom Lillemor Brantefors SMGB02, 37265 Tema. Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. Inspelad föreläsning utlagd på CANVAS
  Tis 11/5
09:15 - 12:00 Zoom Lillemor Brantefors SMGB02, 37265 Intro Hälso- sjukvårdslagstiftning Hälso- sjukvårdslag HSL Patientsäkerhetslag PSL ,PL Patientdatalag PDL. Inspelad föreläsning utlagd på CANVAS
  Ons 12/5
09:15 - 12:00 Zoom Magnus Albinsson SMGB02, 37265 Lag om psykiatrisk tvångsvård LPT Lag om rättspsykiatrisk vård LRV
v 20 Mån 17/5 v 20
08:15 - 13:00 Zoom SMGB02, 37265 Frågestund sjukvårdslagstiftningen basgruppsvis. Se vidare momentschema.
  Tis 18/5
09:15 - 14:00 Zoom Lillemor Brantefors SMGB02, 37265 TEMA. Anmälan om missförhållanden inom socialtjänst och sjukvård samt anmälningsskyldighet till socialtjänsten. Inspelad föreläsning samt basgruppsarbete. Allt utlagt på CANVAS.
  Ons 19/5
09:00 - 14:00 Zoom SMGB02, 37265 Uppföljning av gårdagens basgruppsarbete med fallbeskrivningar. Se vidare momentschemat.
  Fre 21/5
10:15 - 15:00 Zoom Lillemor Brantefors, Magnus Albinsson SMGB02, 37265 Basgruppsseminarium. Obligatorisk närvaro. Frågestund och avslutning.
v 21 Tors 27/5 v 21
09:00 - 12:00 Webbtenta SMGB02, 37265 Tentamen kursdel II
v 23 Fre 11/6 v 23
09:00 - 12:00 Webbtenta SMGB02, 37265 Omtentamen kursdel 1
v 35 Tis 31/8 v 35
09:00 - 12:00 Webbtenta SMGB02, 37265 Omtentamen kursdel II
 
37265, Juridik för det sociala arbetet, SMGB02, 21