***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 35 Mån 30/8 v 35
08:15 - 17:00 Zoom Elin Häggqvist, Ingela Karlsson OMG026, 37185 09:30-12:00 Kursstart: Information kursledningen 13:00-15:00 Kjell Jonsson, föreläsning: Sjukdomslära och specifik omvårdnad vid KOL
  Tis 31/8
08:15 - 17:00 Zoom Elin Häggqvist OMG026, 37185 08:30-12:00 Johan Sanner, föreläsning: Som en blixt från klar himmel-stroke 13:00-14:00 Leif Axelsson, föreläsning: Omvårdnad och rehabilitering efter stroke
  Ons 1/9
08:15 - 17:00 Zoom Elin Häggqvist OMG026, 37185 08:30-10:45 Johan Rådberg, föreläsning: Parkinson och Epilepsi 13:00-15:00 Rune Johansson föreläsning: MS och huvudvärk
  Fre 3/9
08:15 - 17:00 Zoom Elin Häggqvist, Kaisa Bjuresäter OMG026, 37185 08:30-10:30 Marie Eliasson, föreläsning: Specifik farmakologi vid Parkinson sjukdom, stroke och huvudvärk 11:00-11:30 Information: Om behörighetsregler och planering av studier
v 36 Mån 6/9 v 36
08:15 - 17:00 Zoom Karin Sandberg OMG026, 37185 08:30-10:30 Gunnar Nylén, föreläsning: Reumatologiska sjukdomar 11:00-12:30 Handledning inför läkemedelsräkning III
  Tis 7/9
08:15 - 17:00 Zoom Christina Sundin Andersson, Elin Häggqvist OMG026, 37185 08:30-11:00 Marie Eliasson, föreläsning: Specifik farmakologi vid endokrina sjukdomstillstånd och epilepsi 11:15-12:00 Information inför tentamen i NKSE modell 13:00-16:00 Föreläsning: Diabetes
v 37 Mån 13/9 v 37
08:00 - 08:15 Zoom Elin Häggqvist OMG026, 37185 Handledning inför tentamen ”NKSE” -Diskussionstråd i Canvas öppnas klockan 08:00 och stängs 20/9 kl:17:00
v 38 Ons 22/9 v 38
08:15 - 12:15 Tentamen OMG026, 37185 Salstentamen : Sjukdomslära, specifik omvårdnad och läkemedelsräkning III
  Tors 23/9
08:15 - 17:00 Zoom Elisabeth Kling OMG026, 37185 Föreläsning: Geriatrik Gerontologi och demenssjukdomar, fördjupning från termin 2
  Fre 24/9
08:15 - 17:00 Zoom Elisabeth Kling OMG026, 37185 Föreläsning: Polyfarmaci
v 39 Mån 27/9 v 39
08:15 - 17:00 Zoom Elin Häggqvist OMG026, 37185 10:30-12:00 Föreläsning: Patientdelaktighet vid demens 13:00-16:00 Föreläsning: Vårdplanering och samverkan i vårdkedjor
  Tis 28/9
08:15 - 17:00 Zoom Elin Häggqvist OMG026, 37185 08:30-10:00 Föreläsning: Kompressionsbehandling. Inklusive doppler, val av benlindor, benlindningsteknik. 13:00-16:00 Annica Carlsson, föreläsning: Avancerad sårbehandling Handledning inför geriatriktentamen.
09:45 - 10:00 Zoom. Elin Häggqvist OMG026, 37185 Diskussionstråd i Canvas öppnas 10:00 stängs 6/10 kl 17:00.
  Ons 29/9
08:15 - 17:00 Zoom. Carolina Jernbro, Inger James OMG026, 37185 08:30-10:00 Föreläsning: Personcentrerad vård 10:30-12:00 Föreläsning: Salutogenes hälsofrämjande vård ur ett patientperspektiv
  Tors 30/9
08:15 - 17:00 Zoom. Cecilia Olsson OMG026, 37185 09:00-12:00 Föreläsning: Sexualitet vid långvarig ohälsa och multisjuklighet
v 40 Mån 4/10 v 40
08:30 - 16:30 KTC 1D212, KTC 1D220 OMG026, 37185 Färdighetsträning 15 (Avancerad sårbehandling och kompressionsbehandling) Exakt tid och gruppindelning se separat schema
  Tis 5/10
08:30 - 16:30 KTC 1D212, KTC 1D220 OMG026, 37185 Färdighetsträning 15 (Avancerad sårbehandling och kompressionsbehandling) Exakt tid och gruppindelning se separat schema
  Fre 8/10
08:15 - 17:00 Zoom. Elin Häggqvist, Ingela Karlsson OMG026, 37185 09:30-10:00 Utvärdering: Muntlig utvärdering v 35-40 10:20-11.00 Eva Aleryd: Introduktion VFU vårdcentralplacering 11:00-12:00 Introduktion VFU kommunal placering samt kommande teoriveckor Inlämning i Canvas- Geriatrik tentamen senast kl 17:00
v 41 Mån 11/10 v 41
08:15 - 17:00 Zoom. Elin Häggqvist, Maria Larsson OMG026, 37185 08:15-11:00 Inspelad Föreläsning: Symtomteori, symtomkluster och modeller för symtomhantering vid multisjuklighet. Fördjupning från termin 3 12:30-14:30 Föreläsning: Pedagogiska perspektiv Interaktionsstund 15:00-16:00 Interaktionsstund
v 42 Mån 18/10 v 42
16:45 - 17:00 Inlämning OMG026, 37185 Inlämning: Symtomteori gruppuppgift senast kl 17.00 i Canvas
  Tis 19/10
08:15 - 17:00 Zoom OMG026, 37185 Granskning i grupp inför examinerande seminarium symtomteori- 1 dag
  Ons 20/10
08:15 - 17:00 Zoom Anette Granlund, Anna Willman OMG026, 37185 08:30-11:30 Anja Solterbeck, föreläsning: Onkologi Tumörlära 13:00-16:00 Föreläsning: Onkologi, onkologiska diagnoser och onkologisk behandling inklusive specifik omvårdnad
  Tors 21/10
08:15 - 17:00 Zoom Anette Granlund, Anna Willman OMG026, 37185 08:30-16:00 Föreläsning: Fortsättning: Onkologi, onkologiska diagnoser och onkologisk behandling inklusive specifik omvårdnad. Genomgång av workshopuppgift.
  Fre 22/10
08:15 - 17:00 Zoom Elin Häggqvist OMG026, 37185 Examinerande seminarium: Symtomteori. Gruppindelning och tider meddelas senare
v 43 Mån 25/10 v 43
08:15 - 17:00 Zoom Elin Häggqvist OMG026, 37185
08:15 - 17:00 Zoom. OMG026, 37185 Arbete i grupp inför workshop
v 44 Mån 1/11 v 44
08:15 - 17:00 Zoom. Anette Granlund, Anna Willman OMG026, 37185 Workshop onkologi Obligatoriskt moment
  Tors 4/11
08:15 - 17:00 Zoom. Anette Granlund, Anna Willman OMG026, 37185 Individuell muntlig examination vid seminarium. Onkologi och onkologisk omvårdnad. Gruppindelning och tider meddelas senare.
  Fre 5/11
08:15 - 17:00 Zoom. Anette Granlund, Anna Willman OMG026, 37185 Individuell muntlig examination vid seminarium. Onkologi och onkologisk omvårdnad. Gruppindelning och tider meddelas senare.
 
37185, Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet, OMG026, 2