Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Okt.  
Gå till nästa månad

***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 46 Mån 9/11 v 46
11:15 - 12:00 Zoom Jonas Hellberg RVGB23, 36483 Introduktion på Zoom
  Tis 10/11
13:15 - 16:00 Zoom Jonas Hellberg RVGB23, 36483 Diskriminering i arbetslivet. Föreläsning samt genomgång inför seminarium.
v 47 Tis 17/11 v 47
12:15 - 14:00 12B150 70 pl Jonas Hellberg RVGB23, 36483 Seminarium: Diskriminering. Grupp 1.
14:30 - 16:15 12B150 70 pl Jonas Hellberg RVGB23, 36483 Seminarium: Diskriminering Grupp 2.
v 48 Tors 26/11 v 48
10:15 - 12:00 Zoom RVGB23, 36483 Martha Gurmu, Arbetsmiljöansvar och rehabiliteringens gränser.
13:15 - 15:00 Zoom RVGB23, 36483 Martha Gurmu, Arbetsmiljöansvar och rehabiliteringens gränser.
v 49 Ons 2/12 v 49
10:15 - 12:00 12B150 70 pl RVGB23, 36483 Martha Gurmu, Seminarium Rehabiliteringscase – vad skulle kunna hända Grupp 1
13:15 - 15:00 12B150 70 pl RVGB23, 36483 Martha Gurmu, Seminarium Rehabiliteringscase – vad skulle kunna hända Grupp 2
v 50 Ons 9/12 v 50
10:15 - 12:00 Zoom RVGB23, 36483 Martha Gurmu, Ledighetsrätt
13:15 - 15:00 Zoom RVGB23, 36483 Martha Gurmu, Ledighetsrätt forts.
v 51 Tors 17/12 v 51
13:15 - 15:00 Zoom Jonas Hellberg RVGB23, 36483 Arbetstidsreglering
v 1 Tors 7/1 v 1
13:15 - 15:00 Zoom Jonas Hellberg RVGB23, 36483 Avslutande föreläsning
 
36483, Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö, RVGB23, 2