***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 18 Mån 3/5 v 18
13:15 - 15:00 Zoom Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Kursintroduktion + föreläsning
  Ons 5/5
10:15 - 12:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
10:15 - 12:00 Zoom Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
13:15 - 15:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
13:15 - 15:00 Zoom Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
  Tors 6/5
10:15 - 12:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
10:15 - 12:00 Zoom Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
  Fre 7/5
09:15 - 12:00 Zoom Hans Olofsson HIGL12, HIGL12, 36385, 36386 Föreläsning och workshop om IDM – ett planeringsverktyg för historieundervisning
v 19 Mån 10/5 v 19
10:15 - 12:00 Zoom Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Föreläsning
  Tis 11/5
08:15 - 10:00 Zoom Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
09:15 - 11:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
10:15 - 12:00 Zoom Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
12:15 - 14:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
13:15 - 15:00 Zoom Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
15:15 - 17:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
v 20 Tis 18/5 v 20
08:15 - 10:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
10:15 - 12:00 Zoom Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
14:15 - 16:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
  Ons 19/5
08:15 - 10:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
10:15 - 12:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
10:15 - 12:00 Zoom Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
  Tors 20/5
10:15 - 12:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
  Fre 21/5
09:00 - 10:00 Zoom Hans Olofsson HIGL12, HIGL12, 36385, 36386 Öppen frågestund om didaktikuppgiften SG 1-3
10:30 - 11:30 Zoom Hans Olofsson HIGL12, HIGL12, 36385, 36386 Öppen frågestund om didaktikuppgiften SG 4-7
v 21 Mån 24/5 v 21
10:15 - 12:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Föreläsning
13:15 - 15:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
  Tis 25/5
13:15 - 15:00 Zoom Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
  Ons 26/5
10:15 - 12:00 Zoom Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
13:15 - 15:00 Zoom Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
14:15 - 16:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
16:15 - 18:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 36385, 36386, 36387 Seminarium
  Tors 27/5
08:15 - 10:00 Zoom Hans Olofsson HIGL12, HIGL12, 36385, 36386 Didaktikseminarium, studiegrupp 1
10:15 - 12:00 Zoom Hans Olofsson HIGL12, HIGL12, 36385, 36386 Didaktikseminarium, studiegrupp 2
  Fre 28/5
08:15 - 10:00 Zoom Hans Olofsson HIGL12, HIGL12, 36385, 36386 Didaktikseminarium, studiegrupp 3
10:15 - 12:00 Zoom Hans Olofsson HIGL12, HIGL12, 36385, 36386 Didaktikseminarium, studiegrupp 4
13:15 - 15:00 Zoom Hans Olofsson HIGL12, HIGL12, 36385, 36386 Didaktikseminarium, studiegrupp 5
v 22 Mån 31/5 v 22
08:15 - 10:00 Zoom Hans Olofsson HIGL12, HIGL12, 36385, 36386 Didaktikseminarium, studiegrupp 6
10:15 - 12:00 Zoom Hans Olofsson HIGL12, HIGL12, 36385, 36386 Didaktikseminarium, studiegrupp 7
 
36385, Historia II med didaktisk inriktning, HIGL12, 22