Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Okt.  
Gå till nästa månad

***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 41 Mån 5/10 v 41
13:00 - 16:00 5D306 16 pl Inger Edfors BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 35974, 35975, 35978, 35979 Kursstart. (distans via Zoom)
  Sön 11/10
23:30 - 23:45 . BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 35974, 35975, 35978, 35979 Senast klockan 23:55: Inlämning av projektplan.
v 42 Ons 14/10 v 42
23:30 - 23:45 . BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 35974, 35975, 35978, 35979 Senast klockan 23:55: Inlämning av litteraturbakgrund, syfte, frågeställning och metod.
v 43 Tis 20/10 v 43
09:00 - 12:00 5D306 16 pl Inger Edfors BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 35974, 35975, 35978, 35979 Seminarium: studentrespons och gruppdiskussion. (distans via Zoom)
v 44 Tors 29/10 v 44
09:00 - 12:00 5D306 16 pl Inger Edfors BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 35974, 35975, 35978, 35979 Seminarium: dataanalys. (distans via Zoom)
v 49 Fre 4/12 v 49
23:30 - 23:45 . BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 35974, 35975, 35978, 35979 Senast klockan 23:55: Inlämning av uppsats inför test-opposition.
v 50 Ons 9/12 v 50
09:00 - 16:00 9D313 32 pl Inger Edfors BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 35974, 35975, 35978, 35979 Seminarium: Test-opposition. (distans via Zoom)
v 1 Tors 7/1 v 1
23:30 - 23:45 . BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 35974, 35975, 35978, 35979 Senast klockan 23:55: Inlämning av uppsats inför oppositionsseminarium.
v 2 Ons 13/1 v 2
09:00 - 16:00 5D306 16 pl, 5F416 Inger Edfors BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 35974, 35975, 35978, 35979 Oppositionsseminarium på Karlstads universitet.
v 3 Ons 20/1 v 3
23:30 - 23:45 . BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 35974, 35975, 35978, 35979 Senast klockan 23:55: Inlämning av slutgiltig uppsats för bedömning och betygssättning.
 
35978, Biologi med didaktisk inriktning 5, BIAL92, 2