Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Okt.  
Gå till nästa månad

***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 46 Mån 9/11 v 46
08:30 - 09:00 Zoom Larry Greenberg BIG002, BIG002, 35929, 35930 Kursstart
09:15 - 12:00 Zoom Karl Filipsson, Roman Motyka BIG002, BIG002, 35929, 35930 Introduktion fältprovtagning.
13:15 - 16:00 Zoom Eva Bergman BIG002, BIG002, 35929, 35930 Vetenskaplig metod / rapportskrivning
  Tis 10/11
09:15 - 12:00 Ute BIG002, BIG002, 35929, 35930 Fältundersökning Alster grupp 1 - 3.
13:15 - 16:00 Ute BIG002, BIG002, 35929, 35930 Fältundersökning Alster grupp 1 - 3.
  Ons 11/11
09:15 - 12:00 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Bearbetning akvatisk undersökning.
09:15 - 12:00 Ute BIG002, BIG002, 35929, 35930 Fältundersökning Alster grupp 4 - 6.
13:15 - 16:00 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Mikroskophantering. Bearbetning fröbank.
13:15 - 16:00 Ute BIG002, BIG002, 35929, 35930 Fältundersökning Alster grupp 4 - 6.
  Tors 12/11
09:15 - 12:00 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Bearbetning akvatisk undersökning.
13:15 - 16:00 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Mikroskophantering. Bearbetning fröbank.
  Fre 13/11
09:15 - 12:00 Zoom Karl Filipsson BIG002, BIG002, 35929, 35930 Laboratoriesäkerhet / regler. Faropiktogram (Quiz).
v 47 Mån 16/11 v 47
09:15 - 12:00 Zoom Martin Österling BIG002, BIG002, 35929, 35930 Datahantering i Excel.
13:15 - 15:00 Zoom Martin Österling BIG002, BIG002, 35929, 35930 Övning Excel.
  Tis 17/11
09:15 - 12:00 Zoom Martin Österling BIG002, BIG002, 35929, 35930 Tabeller. Skapa och tolka diagram. Excel.
13:15 - 16:00 Zoom Martin Österling BIG002, BIG002, 35929, 35930 Övning Excel.
  Ons 18/11
13:15 - 16:00 Zoom Larry Greenberg BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grundläggande statistik 1.
  Tors 19/11
13:15 - 15:00 Zoom Larry Greenberg BIG002, BIG002, 35929, 35930 Övning SPSS.
  Fre 20/11
09:15 - 12:00 Zoom Larry Greenberg BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grundläggande statistik 2.
13:15 - 16:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Självstudier, Egna övningar i SPSS.
v 48 Mån 23/11 v 48
09:15 - 12:00 Zoom Larry Greenberg BIG002, BIG002, 35929, 35930 t-test och ANOVA.
13:15 - 15:00 Zoom Larry Greenberg BIG002, BIG002, 35929, 35930 Frågestund SPSS.
  Tis 24/11
09:15 - 16:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Självstudier, Mäta trädhöjder och diametrar. Självstudier.
  Ons 25/11
09:15 - 16:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 GRÖN DAG, studentarbetsmarknadsdag.
  Tors 26/11
09:15 - 10:00 Zoom Eva Bergman BIG002, BIG002, 35929, 35930 Experimentell design. Seminarium grupp 1.
10:30 - 11:15 Zoom Eva Bergman BIG002, BIG002, 35929, 35930 Experimentell design. Seminarium grupp 2.
13:15 - 14:00 Zoom Eva Bergman BIG002, BIG002, 35929, 35930 Experimentell design. Seminarium grupp 3.
14:00 - 14:45 Zoom Eva Bergman BIG002, BIG002, 35929, 35930 Experimentell design. Seminarium grupp 4.
  Fre 27/11
09:15 - 10:00 Zoom Eva Bergman BIG002, BIG002, 35929, 35930 Experimentell design. Seminarium grupp 5.
10:30 - 11:15 Zoom Eva Bergman BIG002, BIG002, 35929, 35930 Experimentell design. Seminarium grupp 6.
12:30 - 16:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Självstudier, Egen övning i SPSS.
v 49 Mån 30/11 v 49
09:15 - 12:00 Zoom Larry Greenberg BIG002, BIG002, 35929, 35930 Linjär regression. Korrelation.
13:15 - 16:00 Zoom Larry Greenberg BIG002, BIG002, 35929, 35930 Icke-parametriska tester: Mann-Whitney, Kruskall-Wallis.
  Tis 1/12
09:15 - 12:00 Zoom Larry Greenberg BIG002, BIG002, 35929, 35930 Icke-parametriska tester: chi-två.
13:15 - 16:00 Zoom Larry Greenberg BIG002, BIG002, 35929, 35930 Parade tester (parametriska och icke-parametriska).
  Ons 2/12
09:15 - 12:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Självstudier, Egna övningar i SPSS.
13:15 - 15:00 Zoom Larry Greenberg BIG002, BIG002, 35929, 35930 Analysövning, inkl trädövning.
  Tors 3/12
09:15 - 11:00 Zoom Eva Bergman BIG002, BIG002, 35929, 35930 Muntlig presentationsteknik.
13:15 - 14:45 Zoom Eva Bergman BIG002, BIG002, 35929, 35930 Det vetenskapliga skrivandet.
  Fre 4/12
09:15 - 10:45 Zoom Karl Filipsson BIG002, BIG002, 35929, 35930 Introduktion grupparbete vetenskapligt läsande.
11:00 - 16:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Självständig inläsning vetenskapliga artiklar.
v 50 Tis 8/12 v 50
09:15 - 12:00 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 1: Gjuta NA, pipettering 1.
09:15 - 12:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 2: Eget grupparbete vetenskapliga artiklar.
13:15 - 16:00 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 1: Renodling, kolla badvatten.
13:15 - 16:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 2: Eget grupparbete vetenskapliga artiklar.
  Ons 9/12
09:15 - 12:00 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 1: Jästlab eller bereda lösningar.
09:15 - 12:00 Zoom.. BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 2: Muntlig gruppredovisning vetenskapliga artiklar, grupp A.
13:15 - 16:00 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 1: Bereda lösningar eller jästlab.
13:15 - 16:00 Zoom.. BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 2: Muntlig gruppredovisning vetenskapliga artiklar, grupp B.
  Tors 10/12
09:15 - 12:00 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 1: Pipettering 2, avläs renodling, badvatten.
09:15 - 12:00 Zoom.. BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 2: Muntlig gruppredovisning vetenskapliga artiklar, grupp C.
13:15 - 14:45 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 1: Avläs jästlab.
  Fre 11/12
09:15 - 12:00 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 1: Analys av terrester undersökning/fröbank.
v 51 Mån 14/12 v 51
13:15 - 14:45 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 2: Analys terrester undersökning/fröbank.
13:15 - 14:45 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 1: Eget grupparbete vetenskapliga artiklar.
  Tis 15/12
09:15 - 12:00 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 2: Gjuta NA, pipettering 1.
09:15 - 12:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 1: Eget grupparbete vetenskapliga artiklar.
13:15 - 16:00 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 2: Renodling, kolla badvatten.
13:15 - 16:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 1: Eget grupparbete vetenskapliga artiklar.
  Ons 16/12
09:15 - 12:00 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 2: Jästlab eller bereda lösningar.
09:15 - 12:00 Zoom.. BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 1: Muntlig gruppredovisning vetenskapliga artiklar, grupp A.
13:15 - 16:00 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 2: Bereda lösningar eller jästlab.
13:15 - 16:00 Zoom.. BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 1: Muntlig gruppredovisning vetenskapliga artiklar, grupp B.
  Tors 17/12
08:30 - 12:00 5D306 16 pl, 5D307 20 pl, 5F423 16 pl BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 2: Pipettering 2, avläs renodling, badvatten. Avläs jästlab.
09:15 - 12:00 Zoom.. BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupp 1: Muntlig gruppredovisning vetenskapliga artiklar, grupp C.
  Fre 18/12
13:15 - 16:00 Zoom.. BIG002, BIG002, 35929, 35930 Akademisk informationskompetens (Zoomrum från Universitetsbiblioteket)
v 52 Mån 21/12 v 52
09:15 - 12:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupparbete, Grupparbete rapportskrivning fröbank.
13:15 - 16:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupparbete, Grupparbete rapportskrivning fröbank.
  Tis 22/12
09:15 - 12:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupparbete, Grupparbete rapportskrivning fröbank.
13:15 - 16:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupparbete, Grupparbete rapportskrivning fröbank.
v 53 Mån 28/12 v 53
09:15 - 12:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupparbete, Grupparbete rapportskrivning fröbank.
13:15 - 16:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupparbete, Grupparbete rapportskrivning fröbank.
  Tis 29/12
09:15 - 12:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupparbete, Grupparbete rapportskrivning fröbank.
13:15 - 16:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupparbete, Grupparbete rapportskrivning fröbank.
  Ons 30/12
09:15 - 12:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupparbete, Grupparbete rapportskrivning fröbank.
13:15 - 16:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupparbete, Grupparbete rapportskrivning fröbank.
v 1 Tors 7/1 v 1
15:45 - 16:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Grupparbete, Senast klockan 16: Skriftlig gruppinlämning rapport fröbank. Canvas.
  Fre 8/1
09:15 - 12:00 Zoom Larry Greenberg BIG002, BIG002, 35929, 35930 Sammanfattning av ANALYS. Frågestund hemtentan.
v 2 Mån 11/1 v 2
09:45 - 10:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Klockan 10:00: Hemtenta öppnas. (Canvas)
  Ons 13/1
23:45 - 00:00 . BIG002, BIG002, 35929, 35930 Klockan 23:55: Hemtenta stänger. (Canvas)
 
35929, Biologiska metoder och analyser, BIG002, 2