Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Okt.  
Gå till nästa månad

***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 40 Tors 1/10 v 40
08:30 - 13:00 12B150 70 pl Anita Malmgren LPGF10, 35898
08:30 - 13:00 9B229 70 pl Annika Nilsson LPGF10, 35898
08:30 - 13:00 9C204 Rejmer 120 pl Tomas Saar LPGF10, 35898
08:30 - 13:00 9E124 70 pl Karolina Kjellberg LPGF10, 35898
v 41 Mån 5/10 v 41
09:15 - 12:00 . Anita Malmgren LPGF10, 35898 Föreläsning
  Ons 7/10
09:15 - 12:00 Zoom Karolina Kjellberg LPGF10, 35898 Föreläsning
  Tors 8/10
09:15 - 12:00 12B150 70 pl Anita Malmgren LPGF10, 35898
09:15 - 12:00 9B229 70 pl Annika Nilsson LPGF10, 35898
09:15 - 12:00 9C203 Nyquist 120 pl Tomas Saar LPGF10, 35898
09:15 - 12:00 9E124 70 pl Karolina Kjellberg LPGF10, 35898
v 42 Mån 12/10 v 42
09:15 - 12:00 Zoom Karolina Kjellberg LPGF10, 35898 Föreläsning
  Ons 14/10
09:15 - 12:00 Zoom Anita Malmgren LPGF10, 35898 Föreläsning
  Tors 15/10
09:15 - 12:00 1D222 70 pl Annika Nilsson LPGF10, 35898
09:15 - 12:00 1D237 70 pl Anita Malmgren LPGF10, 35898
13:15 - 16:00 9C203 Nyquist 120 pl Tomas Saar LPGF10, 35898
  Fre 16/10
09:15 - 12:00 9E124 70 pl Karolina Kjellberg LPGF10, 35898
v 43 Mån 19/10 v 43
09:15 - 12:00 . Tomas Saar LPGF10, 35898 Föreläsning
  Ons 21/10
09:15 - 12:00 . Valerie Margrain LPGF10, 35898 Föreläsning
  Tors 22/10
09:15 - 12:00 11D227 Erlander 120 pl Anita Malmgren LPGF10, 35898
09:15 - 12:00 21A342 Eva Eriksson 70 pl Annika Nilsson LPGF10, 35898
09:15 - 12:00 9C204 Rejmer 120 pl Tomas Saar LPGF10, 35898
09:15 - 12:00 9E124 70 pl Karolina Kjellberg LPGF10, 35898
v 44 Mån 26/10 v 44
09:15 - 12:00 . Tomas Saar LPGF10, 35898 Föreläsning
  Ons 28/10
09:15 - 12:00 . Magdalena Raivio LPGF10, 35898 Föreläsning
  Tors 29/10
09:15 - 12:00 5C337 60 pl Anita Malmgren LPGF10, 35898
09:15 - 12:00 9B229 70 pl Annika Nilsson LPGF10, 35898
09:15 - 12:00 9C203 Nyquist 120 pl Tomas Saar LPGF10, 35898
09:15 - 12:00 9E124 70 pl Karolina Kjellberg LPGF10, 35898
v 45 Mån 2/11 v 45
09:15 - 12:00 . Annika Nilsson LPGF10, 35898 Föreläsning
13:15 - 14:00 . Linda Borg LPGF10, 35898 Föreläsning
  Tis 3/11
09:15 - 16:00 21A244 Ljungberg Ilga Jaunzems LPGF10, 35898
  Ons 4/11
13:00 - 16:00 21A244 Ljungberg Ilga Jaunzems LPGF10, 35898
  Tors 5/11
09:15 - 12:00 11D121 Ander 120 pl Tomas Saar LPGF10, 35898
09:15 - 12:00 12B150 70 pl Anita Malmgren LPGF10, 35898
09:15 - 12:00 21A342 Eva Eriksson 70 pl Karolina Kjellberg LPGF10, 35898
09:15 - 12:00 9B229 70 pl Annika Nilsson LPGF10, 35898
  Fre 6/11
09:15 - 16:00 21A244 Ljungberg Ilga Jaunzems LPGF10, 35898
v 46 Tis 10/11 v 46
09:15 - 12:00 Zoom Maria Busk Madland LPGF10, 35898 Kursinformation https://kau-se.zoom.us/j/4351349940
13:00 - 17:00 . LPGF10, 35898 Inläsning av kurslitteratur. Ta kontakt med en förskola (även förskolechefen) inför er kommande fältstudie
  Ons 11/11
08:30 - 12:00 . Albrecht Jung LPGF10, 35898 Hälsa ur ett hjärnfysiologiskt perspektiv samt motivation. Inspelad föreläsning
  Tors 12/11
13:00 - 17:00 Zoom Pernilla Hedström LPGF10, 35898 Kost i förskolan https://kau-se.zoom.us/j/7800793316
  Fre 13/11
08:30 - 12:00 Zoom Martina Svensson LPGF10, 35898 Föreläsning: Vad är hälsa? Effekter av fysisk aktivitet och stödjande miljöer. https://kau-se.zoom.us/j/8383444709
13:00 - 17:00 Zoom Pernilla Hedström LPGF10, 35898 Föreläsning: Barns motoriska utveckling https://kau-se.zoom.us/j/7800793316
v 47 Mån 16/11 v 47
08:30 - 17:00 . LPGF10, 35898 Inläsning av litteraturen som berör motorik lek och rörelse
  Tis 17/11
08:30 - 12:00 . LPGF10, 35898 Inläsning av kurslitteratur som berör motorik, lek och rörelse.
13:15 - 17:00 Zoom Madeleine Wiker LPGF10, 35898 Specialpedagogik "Visst kan alla vara med" och delta i rörelse https://kau-se.zoom.us/my/madewike
  Ons 18/11
08:30 - 12:00 . LPGF10, 35898 Inläsning av kurslitteratur som berör motorik, lek och rörelse.
12:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Christopher Joandén, Claes Nyberg, Maria Busk Madland LPGF10, 35898 Motorik i praktiken Samling i idrottshallen för alla. Ta gärna på er kläder som är lätta att röra sig i då ni kommer vara fysiskt aktiva.
  Tors 19/11
08:30 - 17:00 . LPGF10, 35898 Inläsning av kurslitteratur som berör specialpedagogik och motorik.
  Fre 20/11
08:30 - 17:00 . LPGF10, 35898 Inläsning av kurslitteratur som berör specialpedagogik och motorik. Avsatt tid för fältstudiebesök, där samtliga i gruppen skall delta. Se litteratur för inläsning i uppgiften
v 48 Mån 23/11 v 48
08:30 - 12:00 . LPGF10, 35898 Förberedelse redovisning av examination fältstudier.
13:15 - 17:00 Zoom Christopher Joandén LPGF10, C Examination fältstudier https://kau-se.zoom.us/my/christopherjoanden
13:15 - 17:00 Zoom Maria Busk Madland LPGF10, A Examination Fältstudier https://kau-se.zoom.us/j/4351349940
13:15 - 17:00 Zoom Pernilla Hedström LPGF10, B Examination fältstudier https://kau-se.zoom.us/j/7800793316
  Tis 24/11
08:30 - 17:00 . LPGF10, 35898 Inläsning motorik och specialpedagogik (inför det digitala testet)
  Ons 25/11
08:30 - 17:00 . LPGF10, 35898 Inläsning motorik och specialpedagogik (inför det digitala testet)
  Tors 26/11
08:30 - 17:00 . LPGF10, 35898 Inläsning motorik och specialpedagogik (inför det digitala testet)
  Fre 27/11
10:00 - 11:30 . LPGF10, 35898 Digital hemtentamen. Motorik och specialpedagogik.
v 49 Mån 30/11 v 49
13:15 - 17:00 Zoom Maria Busk Madland LPGF10, 35898 Vad ska du tänka på när du planerar, leder och genomför en rörelsestund med barn https://kau-se.zoom.us/j/4351349940
  Tis 1/12
09:00 - 15:00 . LPGF10, 35898 UTE (I2 skogen), Hela grupp A + C1, C2, C3 Gäst: Nina Holm och Ulrika Lindenäs, Naturskolan. Ta på er kläder för att vara ute samt klä er efter vädret. Ta med fika och något att sitta på samt något att äta och dricka ur + bestick.
  Ons 2/12
09:00 - 15:00 . LPGF10, 35898 UTE (I2 skogen), Hela grupp B + C4, C5, C6 Gäst: Nina Holm och Ulrika Lindenäs, Naturskolan. Ta på er kläder för att vara ute samt klä er efter vädret. Ta med fika och något att sitta på samt något att äta och dricka ur + bestick.
  Tors 3/12
08:30 - 17:00 . LPGF10, 35898 Förberedelse planering/rörelsestund (skrivtid)
  Fre 4/12
08:30 - 16:00 . LPGF10, 35898 Förberedelse/planering rörelsestund Gr. A 08.00-11.00 Gr. B 11.00-13.30 Gr. C 13.30-16.00 Inlämning rörelsestund kl. 17.00
16:45 - 17:00 . LPGF10, 35898 Inlämning rörelsestund kl. 17.00
v 50 Mån 7/12 v 50
12:15 - 17:00 7B302A Id.hall (delad) Maria Busk Madland LPGF10, A Examination Rörelsestund OBS! Obligatoriskt moment. Ta på kläder för att vara fysiskt aktiv
12:15 - 17:00 7B302B Id.hall (delad) Pernilla Hedström LPGF10, B Examination Rörelsestund OBS! Obligatoriskt moment. Ta på kläder för att vara fysiskt aktiv
  Tis 8/12
08:30 - 13:00 7B302A Id.hall (delad) Christopher Joandén LPGF10, C Examination Rörelsestund OBS! Obligatoriskt moment. Ta på kläder för att vara fysiskt aktiv
  Ons 9/12
08:30 - 17:00 . LPGF10, 35898 Skrivtid individuell reflektion
  Tors 10/12
08:30 - 17:00 . LPGF10, 35898 Skrivtid individuell reflektion
  Fre 11/12
08:30 - 12:00 . LPGF10, 35898 Skrivtid individuell reflektion
13:00 - 14:30 . LPGF10, 35898 Omtentamen motorik- och specialpedagogiskt test.
16:00 - 17:00 . LPGF10, 35898 Inlämning skriftlig individuell reflektion i Canvas kl.17.00.
v 51 Mån 14/12 v 51
09:15 - 12:00 Zoom Tomas Saar LPGF10, 35898
  Tis 15/12
09:15 - 12:00 Zoom Linda Borg LPGF10, 35898
  Ons 16/12
09:15 - 12:00 Zoom Karin Franzén LPGF10, 35898
13:15 - 16:00 Zoom Magdalena Raivio LPGF10, 35898
  Tors 17/12
09:15 - 12:00 12B150 70 pl Anita Malmgren LPGF10, D
09:15 - 12:00 1B309 Sjöström 62 pl Tomas Saar LPGF10, A
09:15 - 12:00 1D222 70 pl Annika Nilsson LPGF10, B
09:15 - 12:00 1D226 70 pl Karolina Kjellberg LPGF10, 35898
v 1 Tors 7/1 v 1
09:30 - 16:00 Zoom Magdalena Raivio LPGF10, 35898 Zoom, mer info se canvas
v 2 Mån 11/1 v 2
09:15 - 12:00 Zoom Anita Malmgren LPGF10, 35898
  Ons 13/1
09:15 - 14:00 1D225 20 pl Tomas Saar LPGF10, 35898 Opponering
09:15 - 14:00 21A346 26 pl Karolina Kjellberg LPGF10, 35898 Opponering
09:15 - 14:00 5C322 20 pl Annika Nilsson LPGF10, 35898 Opponering
09:15 - 14:00 5C327 20 pl Anita Malmgren LPGF10, 35898 Opponering
  Tors 14/1
09:15 - 14:00 1D225 20 pl Anita Malmgren LPGF10, 35898 Opponering
09:15 - 14:00 1D227 24 pl Tomas Saar LPGF10, 35898 Opponering
09:15 - 14:00 21A346 26 pl Annika Nilsson LPGF10, 35898 Opponering
09:15 - 14:00 3B513 24 pl Karolina Kjellberg LPGF10, 35898 Opponering

  Ändrade inom de senaste 22 timmarna.

 
35898, Tema Barn och Barndom, LPGF10, 2