Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Okt.  
Gå till nästa månad

***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 41 Mån 5/10 v 41
13:15 - 15:00 11D227 Erlander 120 pl Thomas Blom TVGT12, 35776 Kursintroduktion + Föreläsning: Friluftslivets och naturturismens historia.
  Tis 6/10
13:15 - 15:00 . Fredrik Hoppstadius TVGT12, 35776 Introduktion till grupparbeten inom turismprogrammet. Via Zoom - ingen fysisk träff.
  Tors 8/10
10:15 - 12:00 . Richard Ek TVGT12, 35776 Föreläsning och seminarium. Natur som resurs för turism. Via Zoom - ingen fysisk träff.
  Fre 9/10
08:15 - 10:00 . Richard Ek TVGT12, 35776 Föreläsning och seminarium: Kultur som resurs för turism. Via Zoom - ingen fysisk träff.
10:15 - 12:00 3D418 40 pl Thomas Blom TVGT12, A Grupp A. Seminarium 1: Naturturism. OBS! Obligatorisk närvaro.
13:15 - 15:00 3D418 40 pl Thomas Blom TVGT12, B Grupp B. Seminarium 1: Naturturism. OBS! Obligatorisk närvaro.
v 42 Mån 12/10 v 42
10:15 - 12:00 . Richard Ek TVGT12, 35776 Föreläsning och seminarium: Observation som metod samt introduktion till PM-uppgift. Via Zoom - ingen fysisk träff.
  Tis 13/10
10:15 - 12:00 3D418 40 pl Richard Ek TVGT12, A Grupp A. Seminarium 2: Kulturturism. OBS! Obligatorisk närvaro.
13:15 - 15:00 3D418 40 pl Richard Ek TVGT12, B Grupp B. Seminarium 2: Kulturturism. OBS! Obligatorisk närvaro.
  Tors 15/10
10:15 - 12:00 . Richard Ek TVGT12, 35776 Föreläsning och seminarium: Förvaltning, utveckling och bevarande inom kulturturism. Via Zoom - ingen fysisk träff.
  Fre 16/10
10:15 - 12:00 . Richard Ek TVGT12, A Grupp A. Metodseminarium, observation. OBS! Obligatorisk närvaro. Via Zoom - ingen fysisk träff.
13:15 - 15:00 . Richard Ek TVGT12, B Grupp B. Metodseminarium, observation. OBS! Obligatorisk närvaro. Via Zoom - ingen fysisk träff.
v 43 Mån 19/10 v 43
10:15 - 12:00 . Richard Ek TVGT12, 35776 Föreläsning och seminarium: Hållbar turism. Via Zoom - ingen fysisk träff.
  Ons 21/10
10:15 - 12:00 . Richard Ek TVGT12, 35776 Föreläsning: Ekoturism. Via Zoom - ingen fysisk träff.
  Tors 22/10
10:15 - 12:00 . Richard Ek TVGT12, A Grupp A. Grupphandledning av projektarbete. Via Zoom - ingen fysisk träff.
13:15 - 15:00 . Richard Ek TVGT12, B Grupp B. Grupphandledning av projektarbete. Via Zoom - ingen fysisk träff.
  Fre 23/10
08:15 - 10:00 3D418 40 pl Thomas Blom TVGT12, A Grupp A. Seminarium 3: Hållbar turism. OBS! Obligatorisk närvaro.
10:30 - 12:15 3D418 40 pl Thomas Blom TVGT12, B Grupp B. Seminarium 3: Hållbar turism. OBS! Obligatorisk närvaro.
v 44 Mån 26/10 v 44
13:15 - 15:00 . Richard Ek TVGT12, 35776 Föreläsning och seminarium. Via Zoom - ingen fysisk träff.
  Tors 29/10
10:15 - 12:00 . Richard Ek TVGT12, A Grupp A. Grupphandledning av projektarbetet. Via Zoom - ingen fysisk träff.
13:15 - 15:00 . Richard Ek TVGT12, B Grupp B. Grupphandledning av projektarbetet. Via Zoom - ingen fysisk träff.
v 45 Mån 2/11 v 45
13:15 - 15:00 . Richard Ek TVGT12, B Föreläsning och seminarium. Via Zoom - ingen fysisk träff.
  Tis 3/11
10:15 - 12:00 . Thomas Blom TVGT12, 35776 Uppsamlingsseminarium avseende seminarium 1-3 samt metodseminariet. Via Zoom - ingen fysisk träff.
  Ons 4/11
10:15 - 13:00 3D417 40 pl Thomas Blom TVGT12, A Grupp A. Redovisning av grupparbeten/PM-uppgift. OBS! Obligatorisk närvaro.
10:30 - 13:15 9B332 40 pl Richard Ek TVGT12, B Grupp B. Redovisning av grupparbeten/PM-uppgift. OBS! Obligatorisk närvaro.
  Fre 6/11
08:15 - 13:15 . TVGT12, 35776 Salstentamen.
v 48 Mån 23/11 v 48
10:15 - 12:00 12B150 70 pl Richard Ek TVGT12, 35776 Uppsamlingsseminarium avseende grupparbeten/PM-uppgift.
v 51 Fre 18/12 v 51
08:15 - 13:15 . TVGT12, 35776 Omtentamen.
 
35776, Natur- och kulturturism, TVGT12, 45