***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 25 Ons 23/6 v 25
09:15 - 12:15 . Kent Fredholm, Vigdis Ahnfelt ESGA40, ESGB10, ESGB10, ESGL13, ESGL13, 35754, 35761, 35762, 35765, 35766 Examination, Skriftlig tentamen på KAU Campus eller lärcenter: omprov.
 
35765, Spanska med didaktisk inriktning 2, gymnasieskolan, ESGL13, 22