***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 18 Tis 4/5 v 18
13:15 - 16:00 . Kent Fredholm ESGB10, ESGB10, ESGL13, ESGL13, 35761, 35762, 35765, 35766 Deadline, Spanska med didaktisk inriktning 2, Spanska II: Spansk fonetik och språkvetenskap Redovisning individuell uppgift. Ordinarie prov.
v 19 Ons 12/5 v 19
13:15 - 15:00 Zoom Kent Fredholm ESGB10, ESGB10, ESGL13, ESGL13, 35761, 35762, 35765, 35766 Seminarium, Spanska med didaktisk inriktning 2, Spanska II: Spansk fonetik och språkvetenskap
v 20 Tis 18/5 v 20
13:15 - 15:00 Zoom Kent Fredholm ESGB10, ESGB10, ESGL13, ESGL13, 35761, 35762, 35765, 35766 Seminarium, Spanska med didaktisk inriktning 2, Spanska II: Spansk fonetik och språkvetenskap
v 21 Tis 25/5 v 21
13:15 - 16:00 . Kent Fredholm ESGB10, ESGB10, ESGL13, ESGL13, 35761, 35762, 35765, 35766 Examination, Spanska med didaktisk inriktning 2, Spanska II: Spansk fonetik och språkvetenskap. Redovisning individuell uppgift, omprov.
v 22 Mån 31/5 v 22
09:15 - 12:15 Zoom Kent Fredholm ESGB10, ESGB10, ESGL13, ESGL13, 35761, 35762, 35765, 35766 Examination, Skriftlig tentamen: ordinarie prov
v 25 Ons 23/6 v 25
09:15 - 12:15 . Kent Fredholm, Vigdis Ahnfelt ESGA40, ESGB10, ESGB10, ESGL13, ESGL13, 35754, 35761, 35762, 35765, 35766 Examination, Skriftlig tentamen på KAU Campus eller lärcenter: omprov.
 
35761, Spanska II: Fonetik och språkvetenskap, ESGB10, 22