***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 18 Tors 6/5 v 18
09:15 - 12:00 Zoom Vigdis Ahnfelt ESGA40, 35754 Seminarium, Modern spanskspråkig text. Clase 4
v 20 Tors 20/5 v 20
09:15 - 12:00 Zoom Vigdis Ahnfelt ESGA40, 35754 Seminarium, Modern spanskspråkig text. Clase 5
v 21 Tors 27/5 v 21
09:15 - 12:00 Zoom Vigdis Ahnfelt ESGA40, 35754 Seminarium, Modern spanskspråkig text. Clase 6. Examinerande moment ingår.
v 22 Tis 1/6 v 22
09:15 - 12:15 Zoom Vigdis Ahnfelt ESGA40, 35754 Examination, Skriftlig tentamen: ordinarie prov.
  Tors 3/6
23:45 - 00:00 . Vigdis Ahnfelt ESGA40, 35754 Examination, Individuell inlämningsuppgift, omprov (Canvas)
v 25 Ons 23/6 v 25
09:15 - 12:15 . Kent Fredholm, Vigdis Ahnfelt ESGA40, ESGB10, ESGB10, ESGL13, ESGL13, 35754, 35761, 35762, 35765, 35766 Examination, Skriftlig tentamen på KAU Campus eller lärcenter: omprov.
 
35754, Spanska I: Modern spanskspråkig text, ESGA40, 22