***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 5 Mån 1/2 v 5
09:45 - 11:45 . Christopher Joandén IDGL12, A ICE ARENA, Skridskor
12:30 - 14:30 . Christopher Joandén IDGL12, B ICE ARENA, Skridskor
15:00 - 17:00 . IDGL12, 35173 Självstudier
  Tis 2/2
13:00 - 14:00 . Christopher Joandén IDGL12, A Löfbergs Arena, Skridskor
14:15 - 15:15 . IDGL12, B Löfbergs Arena, Skridskor
  Ons 3/2
09:45 - 12:00 . Christopher Joandén IDGL12, B ICE ARENA, Skridskor
13:00 - 15:15 . Christopher Joandén IDGL12, A Löfbergs Arena, Skridskor
  Tors 4/2
09:00 - 12:00 Ute Ulrika Lindenäs IDGL12, B Iskunskap i praktiken
13:00 - 16:00 Ute Ulrika Lindenäs IDGL12, A Iskunskap i praktiken
  Fre 5/2
08:30 - 09:30 Zoom Ulrika Lindenäs IDGL12, 35173 Teori iskunskap
13:00 - 14:00 . Christopher Joandén IDGL12, B Löfbergs Arena, Skridskor/Redovisning (Examination)
14:15 - 15:15 . Christopher Joandén IDGL12, A Löfbergs Arena, Skridskor/Redovisning (Examination)
v 6 Mån 8/2 v 6
07:45 - 08:00 . IDGL12, 35173 Inlämning individuell vinteruppgift
08:30 - 12:30 Zoom Madeleine Wiker IDGL12, 35173 Ämnesdidaktik. Teorier, begrepp & utmaningar
13:30 - 17:00 Zoom Christopher Joandén IDGL12, 35173 Barns & Ungdomars utveckling & lärande
  Tis 9/2
08:15 - 09:00 Zoom Jenny Lindevall IDGL12, 35173 Teori trampett
09:00 - 12:00 . IDGL12, 35173 Föreläsningar: Transpersoners inkludering i idrott. Zoom
13:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Maria Busk Madland IDGL12, A Rörelseaktiviteter med olika redskap
  Ons 10/2
08:30 - 12:00 7B302 Idrottshall Maria Busk Madland IDGL12, B Rörelseaktiviteter med olika redskap
13:15 - 15:00 7B302 Idrottshall Jenny Lindevall IDGL12, B Trampett I
15:30 - 17:00 7B302 Idrottshall Jenny Lindevall IDGL12, A Trampett I
  Tors 11/2
08:30 - 12:00 . IDGL12, 35173 Redskapsaktiviteter egen träning/självstudier (studiegrupper)
12:15 - 17:00 7B302 Idrottshall IDGL12, 35173 Redskapsaktiviteter egen färdighetsträning i studiegrupper. Passa tiderna: 12:15 - 14:30 = Gr. A och 14:45 - 17:00 = Gr. B
  Fre 12/2
08:30 - 12:00 7B302 Idrottshall Maria Busk Madland IDGL12, A Examination: Rörelseaktiviteter med olika redskap
13:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Maria Busk Madland IDGL12, B Examination: Rörelseaktiviteter med olika redskap
v 7 Mån 15/2 v 7
08:30 - 12:00 Zoom Madeleine Wiker IDGL12, 35173 Introduktion specialpedagogik & IH
13:00 - 17:00 . IDGL12, 35173 Inläsning självstudier
  Tis 16/2
08:30 - 12:00 Zoom Madeleine Wiker IDGL12, 35173 Funktionsnedsättningar & IH
13:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Christopher Joandén IDGL12, A Specialpedagogik i praktik
  Ons 17/2
08:30 - 12:30 7B302 Idrottshall Christopher Joandén IDGL12, B Specialpedagogik i praktik
13:15 - 17:00 7B302 Idrottshall IDGL12, B Studiegruppsarbete - grupp B i idrottshallen (Gr. A studiegruppsarbete digitalt)
  Tors 18/2
08:30 - 12:00 7B302 Idrottshall IDGL12, A Studiegruppsarbete - grupp A i idrottshallen (Gr. B studiegruppsarbete digitalt)
13:00 - 17:00 . IDGL12, 35173 Studiegruppsarbete eller självstudier
  Fre 19/2
08:30 - 12:00 7B302 Idrottshall Madeleine Wiker IDGL12, B Examination specialpedagogik
13:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Madeleine Wiker IDGL12, A Examination specialpedagogik
v 8 Mån 22/2 v 8
09:15 - 12:00 Zoom Patrik Holm IDGBA2, IDGBA2, IDGL12, 35173, 37056, V0701 Kursintroduktion & Kroppens fantastiska samverkan. Zoom + film
  Ons 24/2
07:45 - 08:00 . IDGL12, 35173 Inlämning Ex uppgift specialpedagogik i Canvas
09:15 - 12:00 Distans. Patrik Holm IDGBA2, IDGBA2, IDGL12, 35173, 37056, V0701 Fys.akt. är hälsofrämjande Intro. Artikelsem.
  Fre 26/2
09:15 - 12:00 Distans. Patrik Holm IDGBA2, IDGBA2, IDGL12, 35173, 37056, V0701 Film. Energiomsättning & metabolism Träningsfysiologiska grunder
v 9 Tis 2/3 v 9
09:15 - 12:00 Zoom Stefan Wagnsson IDGL12, 35173 Konditionstest Testledare Lärare
  Tors 4/3
09:15 - 16:00 7B205 Rytmik Stefan Wagnsson IDGL12, C Seminare Konditionstest Lärare Obligatoriskt
09:15 - 12:00 7B302 Idrottshall Stefan Wagnsson IDGL12, A Seminare Konditionstest Lärare Gr.3 Obligatoriskt
13:15 - 16:00 7B302 Idrottshall Stefan Wagnsson IDGL12, B Seminare Konditionstest Lärare Gr.4 Obligatoriskt
  Fre 5/3
09:15 - 12:00 Distans. Patrik Holm IDGBA2, IDGBA2, IDGL12, 35173, 37056, V0701 Film. Energiomsättning & metabolism forts. MFT
v 10 Mån 8/3 v 10
08:30 - 11:30 Sundsta badhus IDGL12, A Gäst: David Eliasson, KAK Sundsta Badhus. Styrketräning Endast Lärarstudenter i Gr. 1.
12:30 - 15:30 Sundsta badhus IDGL12, B Gäst: David Eliasson, KAK Sundsta Badhus. Styrketräning Endast Lärarstudenter i Gr. 2.
  Tis 9/3
09:15 - 12:00 Zoom IDGBA2, IDGBA2, IDGL12, 35173, 37056, V0701 Gäst Bosse Gabrielsson, Ergonomi
13:15 - 16:15 Sundsta badhus IDGL12, C Gäst: David Eliasson, KAK Sundsta Badhus. Styrketräning Endast Lärarstudenter i Gr. 3.
  Ons 10/3
09:15 - 12:00 Zoom IDGBA2, IDGBA2, IDGL12, 35173, 37056, V0701 Gäst: Bosse Gabrielsson, Biomekanik
  Tors 11/3
08:30 - 12:00 7B302 Idrottshall Claes Nyberg IDGL12, A Konditionstest, Harvard steptest. Endast Lärarstudenter.
13:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Claes Nyberg IDGL12, B Konditionstest, Harvard steptest. Endast Lärarstudenter.
v 11 Mån 15/3 v 11
09:15 - 12:00 7B302 Idrottshall IDGL12, 35173 Gäst:Erica Grealisch, Praktisk idrottsmedicin Lärare
  Tis 16/3
08:30 - 12:00 7B302 Idrottshall Madeleine Wiker, Maria Busk Madland IDGBA2, IDGBA2, IDGL12, 35173, 37056, V0701 Grupp A, HLR Obligatotoriskt
  Ons 17/3
08:30 - 12:00 7B302 Idrottshall Madeleine Wiker, Maria Busk Madland IDGBA2, IDGL12, 35173, 37056 Grupp B, HLR Obligatoriskt
  Tors 18/3
09:15 - 12:00 Zoom IDGL12, 35173 Gäst: Bosse Gabrielsson, Seminarium Biomekanik Obligatoriskt Lärare
  Fre 19/3
08:30 - 12:00 7B302 Idrottshall Madeleine Wiker, Maria Busk Madland IDGBA2, IDGL12, 35173, 37056 Grupp C, HLR Obligatoriskt
v 12 Mån 22/3 v 12
13:15 - 15:00 Zoom Patrik Holm IDGL12, 35173 Artikelseminarium Obligatoriskt Lärare
v 13 Mån 29/3 v 13
08:30 - 12:00 . IDGL12, 35173 Inläsning motivation och självkänsla
13:00 - 16:30 Zoom Madeleine Wiker IDGL12, 35173 Kursstart delkurs 3. Förberedelser fördjupningsarbete.
  Tis 30/3
08:30 - 12:00 Zoom Martina Svensson IDGL12, 35173 Självkänsla i teori och praktik
13:00 - 17:00 . IDGL12, 35173 Studiegruppsarbete. "Främja elevers självkänsla"
23:45 - 00:00 . IDGBA2, IDGBA2, IDGL12, 35173, 37056, V0701 Inlämning Hemtentamen Canvas
  Ons 31/3
08:30 - 12:00 Zoom Martina Svensson IDGL12, 35173 Elevers motivation & MI
13:00 - 17:00 . IDGL12, 35173 Studiegruppsarbete forts.
  Tors 1/4
08:30 - 11:30 . IDGL12, 35173 Förberedelse examination (studiegrupper)
11:30 - 14:00 Zoom Martina Svensson IDGL12, B Grupp B. Examination "Elevers självkänsla"
14:30 - 17:00 Zoom Martina Svensson IDGL12, A Grupp A. Examination "Elevers självkänsla"
23:45 - 00:00 . IDGL12, 35173 Inlämning examination "självkänsla"
v 14 Tis 6/4 v 14
08:30 - 12:00 . IDGL12, 35173 Självstudier Förberedelser examination
13:00 - 17:00 Zoom Madeleine Wiker IDGL12, 35173 Kropp, stress & (o)hälsa
  Ons 7/4
08:30 - 12:00 . IDGL12, 35173 Självstudier förberedelser examination
13:00 - 17:00 Zoom Madeleine Wiker IDGL12, 35173 Genus del 2 Normkritiskt perspektiv
  Tors 8/4
08:30 - 12:00 Zoom Maria Busk Madland IDGL12, 35173 Hälsa del 2 Tillämpning i skolan
13:00 - 14:30 Ute Christopher Joandén IDGL12, A Grupp A, Rörelse i Idrott & hälsa (se filmen innan)
14:00 - 17:00 . IDGL12, 35173 Självstudier
15:00 - 16:30 Ute Christopher Joandén IDGL12, B Grupp B, Rörelse i Idrott & hälsa (se filmen innan)
  Fre 9/4
08:30 - 11:00 Ute Christopher Joandén IDGL12, B Grupp B, Bollspel (volleyboll) i Idrott & hälsa inkl. SP & Jäm. het.
11:30 - 14:00 Ute Christopher Joandén IDGL12, A Grupp A, Bollspel (volleyboll) i Idrott & hälsa inkl. SP & Jäm. het.
14:00 - 17:00 . IDGL12, 35173 Självstudiere
v 15 Mån 12/4 v 15
08:30 - 11:00 Ute Christopher Joandén IDGL12, A Grupp A Klasmossen, Konstgräsets möjligheter för uteundervisning
11:30 - 14:00 Ute Christopher Joandén IDGL12, B Grupp B Klasmossen, Konstgräsets möjligheter för uteundervisning
14:00 - 17:00 . IDGL12, 35173 Självstudier
  Tis 13/4
08:30 - 12:30 7B302 Idrottshall Maria Busk Madland IDGL12, B Grupp B, Dans
13:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Maria Busk Madland IDGL12, A Grupp A, Dans
  Ons 14/4
08:30 - 11:30 7B302 Idrottshall Maria Busk Madland IDGL12, A Grupp A, Dans
12:30 - 15:30 7B302 Idrottshall Maria Busk Madland IDGL12, B Grupp B, Dans
15:30 - 17:00 . IDGL12, 35173 Studier i studiegrupper
  Tors 15/4
08:30 - 17:00 . IDGL12, 35173 Studier i studiegrupper
  Fre 16/4
08:30 - 17:00 . IDGL12, 35173 Självstudier Dans och/eller fördj. arbete
23:45 - 00:00 . IDGL12, 35173 Inlämning examination Genus och normkritiskt perspektiv
v 16 Mån 19/4 v 16
08:30 - 10:30 7B302 Idrottshall Jenny Lindevall IDGL12, B Grupp B, Trampett del 2 "Hopp & Volt"
11:15 - 13:00 7B302 Idrottshall Jenny Lindevall IDGL12, A Grupp A, Trampett del 2 "Hopp & Volt"
13:00 - 17:00 . IDGL12, 35173 Självstudier
  Tis 20/4
08:30 - 12:00 7B302 Idrottshall Maria Busk Madland IDGL12, A Grupp A, Examination Dans
13:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Maria Busk Madland IDGL12, B Grupp B, Examination Dans
  Ons 21/4
08:30 - 17:00 . IDGL12, 35173 Självstudier fördjupningsarbete
  Tors 22/4
09:15 - 12:00 7B302 Idrottshall Madeleine Wiker IDGL12, A Examination Fördjupningsarbete i par
09:15 - 12:00 Ute Christopher Joandén IDGL12, B Examination Fördjupningsarbete i par
13:15 - 16:00 7B302 Idrottshall Madeleine Wiker IDGL12, A Examination Fördjupningsarbete i par
13:15 - 16:00 Ute Christopher Joandén IDGL12, B Examination Fördjupningsarbete i par
 
35173, Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2, IDGL12, 22