***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
37500, Vetenskapliga arbetsmetoder och projektarbete, SMGB03, 1

Inga bokningar