***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 30/8 
Zoom, Johanna Elfgren, SMGA05, 37505, Kursstart/Introduktion
15:00
13:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 1/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 2/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 3/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 27/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 28/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 29/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 30/9 
Zoom, Johanna Elfgren, SMGA05, 37505, Handledarträff (OBS! Ej studenter)
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 1/10 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 8/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 9/11 
Zoom, Irma Heikkinen, SMGA05, 37505, Obligatoriska mittseminarier VFU
16:00
09:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 10/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 11/11 
Zoom, Johanna Elfgren, SMGA05, 37505, Handledarträff (OBS! Ej studenter)
15:00
13:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 12/11 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 10/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 11/1 
Zoom, Irma Heikkinen, SMGA05, 37505, Obligatoriska slutseminarier VFU
16:00
09:15
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 12/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 13/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 14/1 

 
37505, Verksamhetsförlagda studier - socialt arbete, SMGA05, 2