***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 1/6 
Zoom, Anita Malmgren, LPGF10, 36436
14:30
13:00
Zoom, Anette Haglund, Majvor Dahlgren Levin, LPGF10, 36436, Information om termin 2 via Zoom
16:00
15:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 2/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 4/6 

 
36436, Tema Barn och Barndom, LPGF10, 22