***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 18 Mån 3/5 v 18
10:30 - 12:00 Zoom Per-Arne Viebke BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Kursstart delkurs 3 Människa, natur och evolutionära perspektiv. https://kau-se.zoom.us/my/viebke
  Tis 4/5
10:30 - 11:15 Zoom Anders Eriksson BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Kap 39/38 Homeostasi.
11:15 - 12:00 Zoom Anders Eriksson BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Kap 40/39 Hormoner.
  Tors 6/5
10:30 - 11:15 Zoom Anders Eriksson BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Kap 41/40 Immunologi.
11:15 - 12:00 Zoom Anders Eriksson BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Kap 42/41 Reproduktion.
v 19 Mån 10/5 v 19
10:30 - 11:15 Zoom Anders Eriksson BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Kap 44/43 Neuroner.
11:15 - 12:00 Zoom Anders Eriksson BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Kap 45/45 Sinnen.
  Tis 11/5
08:00 - 12:30 Zoom Teresa Berglund BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Seminarium, Seminarium: sexlivets relationer. Obligatoriskt.
  Ons 12/5
10:30 - 11:15 Zoom Anders Eriksson BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Kap 46/45 Nervsystem.
11:15 - 12:00 Zoom Anders Eriksson BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Kap 47/46 Muskler-Skelett.
  Fre 14/5
09:15 - 12:00 Canvas BIG003, BIG003, BIG003, BIGBI2, BIGBI2, BIGNK2, BIGNK2, 37222, 37221, 37225, 37226, 37227, 37228, V0691 Omtentamen i Canvas.
v 20 Mån 17/5 v 20
10:30 - 11:15 Zoom Anders Eriksson BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Kap 48/47 Gasutbyte.
11:15 - 12:00 Zoom Anders Eriksson BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Kap 49/48 Cirkulation.
  Tis 18/5
10:30 - 11:15 Zoom Anders Eriksson BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Kap 50/49 Mag och tarmsystem.
11:15 - 12:00 Zoom Anders Eriksson BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Kap 51/50 Exkretion.
  Fre 21/5
10:30 - 12:00 Zoom Anders Eriksson BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Klassificering - Livets uppkomst.
v 21 Mån 24/5 v 21
10:30 - 12:00 Zoom Roman Motyka BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Evolution: 1.
  Tis 25/5
10:30 - 12:00 Zoom Roman Motyka BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Evolution: 2.
13:15 - 16:00 Zoom Teresa Berglund BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Undersökande arbetsätt. Obligatoriskt.
  Ons 26/5
10:30 - 12:00 Zoom Roman Motyka BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Ekosystem: 1.
  Tors 27/5
10:30 - 12:00 Zoom Per-Arne Viebke BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Kretslopp - Energiflöden.
v 22 Mån 31/5 v 22
10:30 - 12:00 Zoom Roman Motyka BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Ekosystem: 2.
13:15 - 14:45 Zoom Roman Motyka BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Seminarium, Seminarium: vetenskap - icke vetenskap. Obligatoriskt.
15:00 - 16:00 Zoom Karin Thörne BIGNK2, BIGNK2, 37227, 37228 Seminarium, Seminarium: att undervisa om evolution. Obligatoriskt.
 
37227, Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2, BIGNK2, 22