***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
37169, Vetenskapligt skrivande och vetenskapsteori inom kemi och kemiteknik, KEAD71, 12

Inga bokningar