***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 14 Tis 6/4 v 14
08:15 - 12:00 . Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | A4: Kurvintegraler av komplexvärda funktioner, Cauchys integralsats
13:15 - 15:00 .. Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | A4
v 15 Mån 12/4 v 15
08:15 - 12:00 . Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | A5: Cauchys integralformel och några följdsatser
13:15 - 15:00 .. Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | A5
  Tis 13/4
08:15 - 12:00 . Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | B1: Komplexa talföljder och serier, Potensserier
13:15 - 15:00 .. Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | B1
  Ons 14/4
08:15 - 12:00 . Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | B2: Analytiska funktioner och konvergenta potensserier
13:15 - 15:00 .. Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | B2
v 16 Mån 19/4 v 16
08:15 - 12:00 . Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | B3: Taylorutveckling av analytiska funktioner
13:15 - 15:00 .. Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | B3
  Tis 20/4
08:15 - 12:00 . Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | B4: Laurentserier, Olika sorters singulariteter
13:15 - 15:00 .. Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | B4
v 17 Mån 26/4 v 17
08:15 - 12:00 . Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | B5: Kurvintegraler, residyer, några räkneregler för residyer; Residysatsen
13:15 - 15:00 .. Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | B5
  Tis 27/4
08:15 - 12:00 . Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | B6: Några tillämpningar av residykalkyl, bl.a. Cauchys principalvärde av vissa integraler
13:15 - 15:00 .. Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | B6
  Ons 28/4
08:15 - 12:00 . Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | Avslutande bearbetning av B1, B2, ... , B6.
 
35159, Komplex analys och transformer, MAGB61, 22