Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Nov.  
Gå till nästa månad

***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 26/10 
5F416, Karin Thörne, Teresa Berglund, BIGBI1, BIGBI1, BIGN11, BIGN11, 35935, 35936, 36673, 36674, Examinerande seminarium - utomhusdidaktik. (Campus)
12:00
09:00
., Karin Thörne, Teresa Berglund, BIGBI1, BIGBI1, BIGN11, BIGN11, 35935, 35936, 36673, 36674, Examinerande seminarium - utomhusdidaktik. (Distans, Zoom)
16:00
13:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 27/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 28/10 
., BIG001, BIG001, BIG001, BIGBI1, BIGBI1, BIGN11, BIGN11, 35913, 35914, 35935, 35936, 36673, 36674, V0630, Klockan 10: Dugga mossor. (Canvas)
10:00
09:45
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 29/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 30/10 
., BIG001, BIG001, BIG001, BIGBI1, BIGBI1, BIGN11, BIGN11, 35913, 35914, 35935, 35936, 36673, 36674, V0630, Klockan 10: Dugga marina evertebrater. (Canvas)
10:00
09:45

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 2/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 3/11 
., BIG001, BIG001, BIG001, BIGBI1, BIGBI1, BIGN11, BIGN11, 35913, 35914, 35935, 35936, 36673, 36674, V0630, Klockan 10: Dugga lavar. (Canvas)
10:00
09:45
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 4/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 5/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 6/11 
., BIG001, BIG001, BIG001, BIGBI1, BIGBI1, BIGN11, BIGN11, 35913, 35914, 35935, 35936, 36673, 36674, V0630, Klockan 10: Dugga fåglar och däggdjur. (Canvas)
10:00
09:45

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 9/11 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Kursstart, 29 Animal Origins and Evolution of Body Plans.
12:00
09:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 10/11 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 30 Protostome Animals, Lophotrochozoa.
12:00
09:15
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 1: diss. mussla.
14:45
13:15
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 2: diss. mussla.
16:45
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 11/11 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 2: DEMO diss. daggmask.
10:00
08:30
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 1: DEMO diss. daggmask.
12:00
10:30
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 12/11 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 30 Protostome Animals, Ecdysozoa.
12:00
09:15
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 1: diss. kräfta.
14:45
13:15
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 2: diss. kräfta.
16:45
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 13/11 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Preparatgenomgång Evertebrater.
10:00
09:15

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 16/11 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 31 Deuterostome Animals, Echinodermata, Evertebrata chordater.
12:00
09:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 17/11 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 2: DEMO - diss. sjöstjärna.
12:00
10:30
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 1: DEMO - diss. sjöstjärna.
14:45
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 18/11 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 31 Deuterostome Animals, Vertebrater.
12:00
09:15
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 1: diss. fisk.
14:45
13:15
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 2: diss. fisk.
16:45
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 19/11 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 38 Physiology, Homeostasis, and Temperature Regulation.
12:00
09:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 20/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 23/11 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 39 Animal Hormones.
12:00
09:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 24/11 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 40 Immunology: Animal Defense Systems.
12:00
09:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 25/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 26/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 27/11 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 41 Animal Reproduction.
12:00
09:15

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 30/11 
., BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Klockan 10:00: DUGGA 1 diss., skelett, everteprep. Omdugga 1: 16/12.
10:00
09:45
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 1/12 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 42 Animal Development.
12:00
09:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 2/12 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 43 Neurons, Glia, and Nervous Systems.
12:00
09:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 3/12 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 2: Lab. NeuroSim.
10:00
08:30
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 1: Lab. NeuroSim.
12:00
10:30
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 4/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 7/12 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 44 Sensory systems.
12:00
09:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 8/12 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 45 The Mammalian Nervous System.
12:00
09:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 9/12 
., BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, Klockan 10:00 i Canvas: Tenta A (kap 29 - 42) Omtenta A 22/12 klockan 10:00.
10:00
09:45
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 10/12 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 46 Musculoskeletal Systems.
12:00
09:15
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 1: Lab Elektromyografi.
14:45
13:15
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 2: Lab Elektromyografi.
16:45
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 11/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 14/12 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 47 Gas Exchange.
12:00
09:15
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 2: Lab. Lungventilering och syreupptag.
14:45
13:15
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 1: Lab. Lungventilering och syreupptag.
16:45
15:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 15/12 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 48 Circulatory Systems.
12:00
09:15
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 1: Lab Hjärta & Cirkulation.
14:45
13:15
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 2: Lab Hjärta & Cirkulation.
16:45
15:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 16/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 17/12 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 49 Nutrition, Digestion, and Absorption.
12:00
09:15
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 2: Lab. Hjärtfrekvens och kalorier.
14:45
13:15
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Grupp 1: Lab. Hjärtfrekvens och kalorier.
16:45
15:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 18/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 21/12 
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, 50 Salt and Water Balance and Nitrogen Excretion.
12:00
09:15
Zoom, Per-Arne Viebke, BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Preparatgenomgång Histologi.
16:00
13:15
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 22/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 23/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 24/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 25/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 4/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 5/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 6/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 7/1 
., BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Klockan 10:00 i Canvas: Dugga 2 histologiska preparat / Omdugga 2: 22/1 kl 10:00.
10:00
09:45
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 8/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 12/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 13/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 14/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 15/1 
., BIG006, BIG006, BIG006, BIGBI1, BIGBI1, 35933, 35934, 35935, 35936, V0632, Klockan 10:00 i Canvas: Tenta B (kap 43 - 50) /Omtenta B 29/1 kl 10:00.
10:00
09:45

 
35935, Biologi med didaktisk inriktning 1, BIGBI1, 2