***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
v 22 
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Måndag 31/5 
., MAGB61, 35159, Tentamen, SALSTENTAMEN
19:00
14:00
v 22 
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Tisdag 1/6 
v 22 
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Onsdag 2/6 
v 22 
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Torsdag 3/6 
v 22 
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Fredag 4/6 

 
35159, Komplex analys och transformer, MAGB61, 22