***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Information
v 13 Tors 1/4 v 13
08:30 - 17:00 . Albrecht Jung Förinspelad film.Hälsa ur ett hjärnfysiologiskt perspektiv samt motivation. Se filmen när du vill.
v 14 Tis 6/4 v 14
13:00 - 17:00 Zoom Pernilla Hedström Föreläsning: Barns motoriska utveckling.
  Ons 7/4
08:30 - 17:00 . Inläsning av kurslitteratur som berör specialpedagogik och motorik./Ev. grupparbete i arbetslag.
  Tors 8/4
08:30 - 17:00 . Madeleine Wiker Specialpedagogik ”Visst kan alla vara med” och delta i rörelse. Förinspelad film. Se den när du vill. Mellan kl. 15 - 16 finns Madeleine Wiker tillgänglig på zoom för frågor.
  Fre 9/4
08:30 - 17:00 . Inläsning av kurslitteratur som berör specialpedagogik och motorik./Ev. grupparbete i arbetslag.
v 15 Mån 12/4 v 15
08:30 - 12:00 . Inläsning av kurslitteratur som berör specialpedagogik och motorik.
13:00 - 14:30 . Digitalt test (quiz i Canvas) om motorik och specialpedagogik.
  Tis 13/4
13:00 - 17:00 . Pernilla Hedström Kost och måltidspedagogik i förskolan.
  Ons 14/4
08:30 - 17:00 . Intervju och/eller inläsning
  Tors 15/4
08:30 - 17:00 . Intervju och/eller inläsning
  Fre 16/4
08:30 - 17:00 . Inläsning av kurslitteratur, se veckans uppdrag i Canvas.
v 16 Mån 19/4 v 16
08:15 - 17:00 Zoom Inläsning av kurslitteratur. Arbetslagstid.
13:00 - 17:00 . Gruppvis planering rörelsestunden
  Tis 20/4
08:30 - 12:30 . Inläsning av kurslitteratur. Arbetslagstid.
13:00 - 17:00 Zoom Maria Busk Madland Vidare information inför rörelsestunden.
  Ons 21/4
08:30 - 15:00 . Gruppvis planering rörelsestunden
15:00 - 17:00 ., Zoom Maria Busk Madland Kl. 15 - 17 finns lärare tillgänglig för frågestund.
  Tors 22/4
08:30 - 17:00 . Gruppvis planering rörelsestunden.
  Fre 23/4
08:30 - 17:00 . Förberedelse inför rörelsestund. (Se filmer rörelsestund. Kl. 12.00 inlämning rörelsestund.
v 17 Mån 26/4 v 17
09:00 - 12:00 Zoom Gäst: Naturskolan. Utomhuspedagogik
13:00 - 17:00 Ute Förberedelse uppgift utomhuspedagogik
  Tis 27/4
09:00 - 12:00 Zoom Gäst: Naturskolan. Utomhuspedagogik
13:00 - 17:00 Zoom Christopher Joandén Examination Rörelsestund Grupp D
13:00 - 17:00 Zoom Claes Nyberg Examination Rörelsestund Grupp B
13:00 - 17:00 Zoom Maria Busk Madland Examination Rörelsestund Grupp A
13:00 - 17:00 Zoom Pernilla Hedström Examination Rörelsestund Grupp C
  Ons 28/4
08:30 - 17:00 . Skrivtid individuell reflektion
  Tors 29/4
08:30 - 17:00 . Skrivtid individuell reflektion
  Fre 30/4
08:30 - 17:00 . Skrivtid individuell reflektion Inlämning skriftlig individuell reflektion i Canvas kl.17.00 Omtentamen motoriktest (quiz) Kl.13.00-14.30