***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information Länk
v 22 Tisdag 1/6 v 22
13:00 - 14:30 Zoom Anita Malmgren LPGF10, 36436
15:00 - 16:00 Zoom Anette Haglund, Majvor Dahlgren Levin LPGF10, 36436 Information om termin 2 via Zoom
 
36436, Tema Barn och Barndom, LPGF10, 22