***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Information
v 22 Ons 2/6 v 22
08:30 - 12:00 Zoom Karin Ekholm, Maria Andersson Seminarie gruppvis, se separat schema
13:00 - 14:00 Zoom Karin Ekholm, Lena German Millberg, Maria Andersson, Mona Persenius Programutvärdering och avslutning