***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information Länk
v 18 Mån 3/5 v 18
08:15 - 12:00 . Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | C1: Laplacetransformen, några grundläggande räkneregler
13:15 - 15:00 .. Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | C1
  Tis 4/5
08:15 - 12:00 . Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | C2: Några speciella funktioner och deras Laplacetransform
13:15 - 15:00 .. Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | C2
v 19 Mån 10/5 v 19
08:15 - 12:00 . Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | C3: Faltning, Laplacetransformen, integralekvationer
13:15 - 15:00 .. Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | C3
  Tis 11/5
08:15 - 12:00 . Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | C4: Periodiska funktioner, Fourierserier (trigonometrisk och komplex form)
13:15 - 15:00 .. Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | C4
v 20 Mån 17/5 v 20
08:15 - 12:00 . Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | C5: Fouriertransformen, några grundläggande räkneregler
13:15 - 15:00 .. Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | C5
  Tis 18/5
08:15 - 12:00 . Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | C6: Några tillämpningar av FT, bl.a. att lösa några PDE med hjälp av FT
13:15 - 15:00 .. Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | C6
v 21 Mån 24/5 v 21
08:15 - 12:00 . Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Egen förberedelse inför repetitionen
13:15 - 15:00 .. Yosief Wondmagegne MAGB61, 35159 Allmän repetition | Avslutande diskussion | Nätbaserad, via Zoom
v 22 Mån 31/5 v 22
14:00 - 19:00 . MAGB61, 35159 Tentamen, SALSTENTAMEN