Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec.  
Gå till nästa månad

***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lärare Kurs/Grupp Information
v 50 Tis 8/12 v 50
23:45 - 00:00 Anna Linzie ENGC90, ENGC90, ENGC92, ENGC92, ENGL79, ENGL90, ENGL90, 35670, 35671, 35905, 35668, 35669, 36595, 36596 DEADLINE, Om-examination Engelskspråkig litteratur och teori
 
35905, Engelska C för ämneslärare årskurs 7-9, ENGL79, 50