***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Information
v 35 Tors 2/9 v 35
10:00 - 12:00 Zoom Karin Sandberg, Malin Roxenstål Kl 10.00-10.30 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Uppföljning/frågestund inspelad föreläsning: Läkemedelsräkning II Spädning
13:00 - 15:00 Zoom Helena Simonsson Kl 13.00-15.00 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Föreläsning - Smärta som symtom och tecken
v 36 Mån 6/9 v 36
08:30 - 12:00 Inspelning Anders Sidenblad Kl 08.30-12.00 Inspelad Föreläsning – forts Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa utifrån medicinska sjukdomstillstånd
13:00 - 14:30 Zoom Inger James KL 13.00-14.30 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Föreläsning - Att fylla ögonblickets krav – att ta etiska beslut och agera därefter
15:15 - 16:00 Zoom Carina Skantz, Kaisa Bjuresäter KL 15.15 -16.00 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Information om behörighetskrav samt information valfria kurser
  Tors 9/9
10:30 - 12:00 Zoom Anders Sidenblad KL 10.30-12.00 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Handledning utifrån era medhavda frågor inför muntlig tentamen Omvårdnad vid symtom och tecken på medicinska sjukdomstillstånd. Frågestund/uppföljning av inspelade filmer medicinska sjukdomstillstånd
13:00 - 16:30 Zoom KL 13.00-16.30 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Föreläsning Marie Eliasson - Specifik farmakologi – antikoagulantia, diuretika, läkemedel vid hypertoni, hjärtsjukdomar
  Fre 10/9
08:30 - 12:00 Zoom Staffan Nolhage Kl 09.00- 10.30 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Uppföljning/frågestund av inspelad föreläsning - Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa utifrån nefrologiska sjukdomstillstånd
v 37 Mån 13/9 v 37
10:30 - 12:00 Zoom Karin Sandberg, Malin Roxenstål Kl 10.30-12.00 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Workshop/Räknestuga
  Ons 15/9
08:30 - 16:30 KTC 1D212, KTC 1D220 Färdighetsträning 10 (Perifera och centrala infarter) och 11 (Spädning och läkemedelsräkning) FT11 i 1D212, FT 10 i 1D220. Exakt tid och gruppindelning se separat schema
  Tors 16/9
08:30 - 16:30 KTC 1D212, KTC 1D220 Färdighetsträning 10 (Perifera och centrala infarter) och 11 (Spädning och läkemedelsräkning) FT11 i 1D212, FT 10 i 1D220. Exakt tid och gruppindelning se separat schema
  Fre 17/9
08:30 - 16:30 KTC 1D212, KTC 1D220 Färdighetsträning 10 (Perifera och centrala infarter) och 11 (Spädning och läkemedelsräkning) FT11 i 1D212, FT 10 i 1D220. Exakt tid och gruppindelning se separat schema
v 38 Mån 20/9 v 38
08:15 - 17:00 1D327 36 pl, 1D341 36 pl Helena Simonsson KL 08.30-17.00 Muntlig individuell tentamen Omvårdnad vid symtom och tecken på medicinska sjukdomstillstånd - se separat schema Canvas
08:30 - 16:30 KTC 1D220 Färdighetsträning 10 (Perifera och centrala infarter). Exakt tid och gruppindelning se separat schema
  Tis 21/9
08:15 - 17:00 1D225 20 pl, 1D227 24 pl KL 08.30-17.00 Muntlig individuell tentamen Omvårdnad vid symtom och tecken på medicinska sjukdomstillstånd. Se separat schema Canvas
08:30 - 16:30 KTC 1D220 Färdighetsträning 10 (Perifera och centrala infarter). Exakt tid och gruppindelning se separat schema
  Ons 22/9
08:15 - 17:00 1D225 20 pl, 1D227 24 pl KL 08.30-16.00 Muntlig individuell tentamen Omvårdnad vid symtom och tecken på medicinska sjukdomstillstånd. Se separat schema Canvas
16:00 - 17:00 Zoom Elisabeth Kling, Helena Simonsson Kl 16.00-17.00 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Introduktion - Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa vid kirurgiska och ortopediska sjukdomstillstånd med tillhörande examinationsuppgift
  Tors 23/9
10:00 - 11:30 Zoom 10.00-11.30 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Föreläsning Marie Eliasson - Specifik farmakologi vid smärta
12:30 - 16:30 Zoom Ann-Kristin Tångö Kl 12.30-16.30 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Föreläsning - Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa utifrån kirurgiska sjukdomstillstånd
  Fre 24/9
08:30 - 12:00 Zoom Ann-Kristin Tångö Kl 08.30-12.00 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Föreläsning - Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa utifrån ortopediska sjukdomstillstånd
v 39 Mån 27/9 v 39
13:00 - 16:00 Zoom Anette Granlund, Ingela Karlsson Kl 13.00-16.00 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Föreläsning -Omvårdnadsprocessen, Omvårdnadsbedömning och dokumentation av symtom och tecken
  Tis 28/9
08:30 - 12:30 Zoom Helena Simonsson 08.30-12.30 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Föreläsning - Pre-och postoperativ vård Transfusionsmedicin
13:30 - 15:00 Zoom Carolina Jernbro Kl 13.30 – 15.00 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Föreläsning - Våld i nära relationer
  Ons 29/9
13:00 - 16:00 Zoom Cecilia Olsson KL 13.00-16.00 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Föreläsning - Symtomteori, patientens upplevelser och sjuksköterskans observationer - introduktion examinationsuppgift
  Tors 30/9
08:30 - 12:00 Zoom Ingela Karlsson Kl 08.30-12.00 ZOOM LÄNK PÅ CANVAS Föreläsning - Fortsättning Omvårdnadsprocessen, Omvårdnadsbedömning och dokumentation av symtom och tecken
13:00 - 14:30 Zoom Anna Willman Kl 13.00 – 14.30 ZOOM LÄNK CANVAS Introduktion till VFU – Handledningsmodell, peer learning, studentförtätning och KUA
  Fre 1/10
08:30 - 10:15 Zoom Helena Simonsson 08.30 – 10.15 ZOOM LÄNK CANVAS Föreläsning - Vätskebalans
10:45 - 12:30 Zoom Ann-Kristin Tångö, Elisabeth Kling, Helena Simonsson Kl 10.45-12.30. ZOOM LÄNK PÅ CANVAS.Handledning utifrån era medhavda frågor inför muntlig tentamen Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa utifrån kirurgiska och ortopediska sjukdomstillstånd. Information angående VFU
v 40 Tis 5/10 v 40
08:15 - 17:00 1D222 59 pl, 1D226 49 pl S-HLR Uppsamling
  Ons 6/10
08:15 - 17:00 1D222 59 pl, 1D225 20 pl, 1D226 49 pl, 1D227 24 pl S-HLR Grupp J kl 08.30-12.00 Grupp I kl 08.30-12.00 Grupp A kl 13-00-16.30 Grupp B kl 13.00-16.30 Färdighetsträning 12 (Sond) Grupp K kl 08.30-10.00 Grupp H kl 10.30-12.00 Grupp I kl 13.00-14.30 Grupp G kl 15.00-16-30
08:30 - 16:30 KTC 1D212, KTC 1D214, KTC 1D220 Färdighetsträning 12 (Sond, enteral nutrition, sug) i 1D212, S-HLR i 1D214, 1D220. Exakt tid och gruppindelning se separat schema
  Tors 7/10
08:00 - 08:30 Canvas Kl 08.30 Examinationsuppgift i grupp Dokumentation – Omvårdnad vid symtom och tecken på kirurgiska och ortopediska sjukdomstillstånd inlämning via Canvas
08:15 - 17:00 1D222 59 pl, 1D225 20 pl, 1D226 49 pl, 1D227 24 pl S-HLR Grupp C kl 08.30-12.00 Grupp D kl 08.30-12.00 Grupp E kl 13-00-16.30 Grupp F kl 13.00-16.30
08:30 - 16:30 KTC 1D212, KTC 1D214, KTC 1D220 Färdighetsträning 12 (Sond, enteral nutrition, sug) i 1D212, S-HLR i 1D214, 1D220. Exakt tid och gruppindelning se separat schema
  Fre 8/10
08:15 - 17:00 1D222 59 pl, 1D225 20 pl, 1D226 49 pl, 1D227 24 pl S-HLR Grupp K kl 08.30-12.00 Grupp L kl 08.30-12.00 Grupp G kl 13.00-16.30 Grupp H kl 13.00-16-30
08:30 - 16:30 KTC 1D212, KTC 1D214, KTC 1D220 Färdighetsträning 12 Sond, enteral nutrition, sug) i 1D212, S-HLR i 1D214, 1D220. Exakt tid och gruppindelning se separat schema
v 41 Mån 11/10 v 41
08:15 - 17:00 1D225 20 pl, 1D227 24 pl KL 08.30-17.00 Muntlig individuell tentamen Omvårdnad vid symtom och tecken på kirurgiska och ortopediska sjukdomstillstånd Se separat schema på Canvas
  Tis 12/10
08:15 - 17:00 1D225 20 pl, 1D227 24 pl KL 08.30-17.00 Muntlig individuell tentamen Omvårdnad vid symtom och tecken på kirurgiska och ortopediska sjukdomstillstånd Se separat schema på Canvas
08:30 - 14:30 Zoom Anette Granlund, Ingela Karlsson Examinationsseminarium Dokumentation – Omvårdnad vid symtom och tecken på kirurgiska och ortopediska sjukdomstillstånd ZOOM LÄNK CANVAS Grupp J Kl 08.30-10.00 Grupp L kl 10.30-12.00 Grupp K kl 13.00-14.30
  Ons 13/10
08:15 - 17:00 1D225 20 pl, 1D227 24 pl KL 08.30-17.00 Muntlig individuell tentamen Omvårdnad vid symtom och tecken på kirurgiska och ortopediska sjukdomstillstånd Se separat schema på Canvas
08:15 - 15:00 Zoom Anette Granlund, Ingela Karlsson Examinationsuppgift i grupp Dokumentation – Omvårdnad vid symtom och tecken på kirurgiska och ortopediska sjukdomstillstånd inlämning via Canvas ZOOM LÄNK CANVAS Grupp C Kl 08.30-10.00 Grupp D kl 10.30-12.00 Grupp B kl 13.00-14.30
  Tors 14/10
08:15 - 17:00 1D225 20 pl, 1D227 24 pl KL 08.30-17.00 Muntlig individuell tentamen Omvårdnad vid symtom och tecken på kirurgiska och ortopediska sjukdomstillstånd Se separat schema på Canvas
08:30 - 14:30 Zoom Anette Granlund, Ingela Karlsson Examinationsseminarium Dokumentation – Omvårdnad vid symtom och tecken på kirurgiska och ortopediska sjukdomstillstånd ZOOM LÄNK CANVAS Grupp H Kl 08.30-10.00 Grupp I kl 10.30-12.00 Grupp G kl 13.00-14.30
  Fre 15/10
08:30 - 14:30 Zoom Anette Granlund, Ingela Karlsson Examinationsseminarium Dokumentation – Omvårdnad vid symtom och tecken på kirurgiska och ortopediska sjukdomstillstånd ZOOM LÄNK CANVAS Grupp F Kl 08.30-10.00 Grupp E kl 10.30-12.00 Grupp A kl 13.00-14.30
23:45 - 00:00 Inlämning Senast Kl 23.59 Inlämning av valt symtom via Canvas
v 42 Mån 18/10 v 42
08:30 - 17:00 Zoom Anna Hollsten, Elenor Jakobsson Psykiatrivecka, Kl 08.30-17.00 Föreläsning ZOOM LÄNK CANVAS
  Tis 19/10
08:30 - 17:00 Zoom Anna Hollsten, Elenor Jakobsson Psykiatrivecka, Kl 08.30-17.00 Föreläsning ZOOM LÄNK CANVAS
  Tors 21/10
11:45 - 12:00 Canvas Psykiatrivecka, Kl 12.00 Inlämning disposition via canvas
  Fre 22/10
08:30 - 16:45 Zoom Anna Hollsten, Elenor Jakobsson Psykiatrivecka, Kl 08.30-17.00 Seminarium ZOOM LÄNK CANVAS
v 47 Mån 22/11 v 47
08:30 - 10:00 Zoom Anna Nordin, Elisabeth Kling, Helena Simonsson Kl 08.30-10.00 ZOOM LÄNK CANVAS Muntlig utvärdering VFU, Uppstart teori
10:30 - 12:00 Zoom Karin Sandberg Kl 10.30-12.00 ZOOM LÄNK CANVAS Workshop/Räknestuga
  Tis 23/11
13:30 - 16:30 Zoom Anette Granlund, Ingela Karlsson Kl 13.30-16.30 Uppstart och genomgång av dokumentationsuppgift Föreläsning ZOOM LÄNK CANVAS Omvårdnadsdiagnostik och omvårdnadsplanering
v 48 Mån 29/11 v 48
08:30 - 08:45 . KL 08.30 Examinationsuppgift i grupp Dokumentation – Omvårdnad vid symtom och tecken på medicinska sjukdomstillstånd inlämning via Canvas
  Fre 3/12
08:30 - 14:30 Zoom Anette Granlund, Ingela Karlsson Examinationsseminarium Dokumentation- Omvårdnad vid symtom och tecken på medicinska sjukdomstillstånd ZOOM LÄNK CANVAS Grupp E Kl 08.30-10.00 Grupp B kl 10.30-12.00 Grupp D kl 13.00-14.30
v 49 Mån 6/12 v 49
08:30 - 14:30 Zoom Anette Granlund, Ingela Karlsson Examinationsseminarium Dokumentation- Omvårdnad vid symtom och tecken på medicinska sjukdomstillstånd ZOOM LÄNK CANVAS Grupp C Kl 08.30-10.00 Grupp J kl 10.30-12.00 Grupp F kl 13.00-14.30
  Tis 7/12
08:30 - 14:30 Zoom Anette Granlund, Ingela Karlsson Examinationsseminarium Dokumentation- Omvårdnad vid symtom och tecken på medicinska sjukdomstillstånd ZOOM LÄNK CANVAS Grupp H Kl 08.30-10.00 Grupp G kl 10.30-12.00 Grupp K kl 13.00-14.30
  Ons 8/12
08:30 - 14:30 Zoom Anette Granlund, Ingela Karlsson Examinationsseminarium Dokumentation- Omvårdnad vid symtom och tecken på medicinska sjukdomstillstånd ZOOM LÄNK CANVAS Grupp I Kl 08.30-10.00 Grupp A kl 10.30-12.00 Grupp L kl 13.00-14.30
  Tors 9/12
23:45 - 00:00 Inlämning Senast KL 23.59 Examinationsuppgift Symtomteori - patientens upplevelser och sjuksköterskans observationer inlämning via Canvas
v 50 Mån 13/12 v 50
08:30 - 17:00 Zoom Anna Hollsten, Elenor Jakobsson Kl 08.30-17.00 Föreläsning ZOOM LÄNK CANVAS
  Tis 14/12
08:30 - 17:00 Zoom Anna Hollsten, Elenor Jakobsson Kl 08.30-17.00 Föreläsning ZOOM LÄNK CANVAS
  Tors 16/12
11:45 - 12:00 Inlämning Kl 12.00 Inlämning disposition via canvas
  Fre 17/12
08:30 - 17:00 Zoom Anna Hollsten, Elenor Jakobsson Kl 08.30-17.00 Seminarium ZOOM LÄNK CANVAS
v 3 Mån 17/1 v 3
08:30 - 17:00 Zoom Anna Hollsten, Elenor Jakobsson Kl 08.30-17.00 Föreläsning ZOOM LÄNK CANVAS
  Tis 18/1
08:30 - 17:00 Zoom Anna Hollsten, Elenor Jakobsson Kl 08.30-17.00 Föreläsning ZOOM LÄNK CANVAS
  Tors 20/1
11:45 - 12:00 Inlämning Kl 12.00 Inlämning disposition via canvas
  Fre 21/1
08:30 - 17:00 Zoom Anna Hollsten, Elenor Jakobsson Kl 08.30-17.00 Föreläsning ZOOM LÄNK CANVAS
 
37181, Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa, OMG003, 7