w34 
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Monday 2021-08-23 
Industriell organisation och ekonomi: Sustainable Supply Chain Management, Industriell organisation och ekonomi: Sustainable Supply Chain Management, Vanajah Siva Subramaniam, Lärosal, E4304, Roll Call
11:30
08:45
w34 
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Tuesday 2021-08-24 
w34 
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Wednesday 2021-08-25 
w34 
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Thursday 2021-08-26 
w34 
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Friday 2021-08-27 
3D-teknik, AI Engineering (master), AI Engineering (master), Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur, Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik, Civilingenjör i Datateknik, Civilingenjör i Industriell Produktframtagning, Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar, Datateknik: Inbyggda system, Grafisk design och webbutveckling, Grafisk design och webbutveckling, IT-infrastruktur och nätverksdesign, Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning, Industriell organisation och ekonomi: Sustainable Supply Chain Management, Industriell organisation och ekonomi: Sustainable Supply Chain Management, Ljusdesign, Maskinteknik: Industriell ekonomi och produktionsledning, Maskinteknik: Produktutveckling och design, Materials and Manufacturing (master), Materials and Manufacturing (master), Product Design (master), Product Design (master), Production Engineering and Management (master), Production Engineering and Management (master), Produktutveckling med möbeldesign, Supply Chain Operations Management (master), Supply Chain Operations Management (master), Sustainable Building Information Management (master), Sustainable Building Information Management (master), Teknisk bastermin: Byggnadsutformning med arkitektur, Teknisk bastermin: Datateknik (civilingenjör), Teknisk bastermin: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik, Teknisk bastermin: Inbyggda system, Teknisk bastermin: Industriell ekonomi och produktionsledning, Teknisk bastermin: Industriell produktframtagning (civilingenjör), Teknisk bastermin: Logistik och ledning, Teknisk bastermin: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar, Teknisk bastermin: Produktutveckling och design, Teknisk bastermin: Sustainable Supply Chain Management, Tekniskt basår, Tekniskt basår, distans, User Experience Design (one year master), User Experience Design (one year master), Personal , Distansundervisning (online) JTH, Välkomstmässa /Welcome fair
13:00
11:00