Hva skjer i dag på studiested Kongsvinger - endre dato fra NÅ om ønskelig
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 26.9 
HiK, Fagdag palliasjon, HiK
12:00
09:00
SYK1002, Grunnleggende sykepleie, BASYK 2022H, Faglærer, Faglærer
13:45
09:00
SYK2003, Sykepleie til akutt syke pasienter, BASYK 2021H B, Faglærer, Faglærer
13:45
09:00
HiK, Kantineplasser, HiK
15:00
09:00
Linda Grahn
14:15
11:15
Thea
15:45
11:45
Sunniva Harstad Kvamme
18:00
13:30
SYK2006, Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, BASYK 2020H C, BASYK 2020H D, Faglærer, Faglærer
15:45
14:00
SYK2006, Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, BASYK 2020H C, BASYK 2020H D, Faglærer, Faglærer
16:45
16:00
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 27.9 
SYK1002, Grunnleggende sykepleie, BASYK 2022H, Faglærer, Faglærer
10:45
09:00
SYK2006, Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, BASYK 2020H C, BASYK 2020H D, Faglærer, Faglærer
10:45
09:00
Marianne Grøndahl Pedersen
17:00
09:00
KMMF250, Digitalisering, endring og ledelse, MØLDBH 2021H, Hansson
12:00
09:15
Littlejohns, HiK, HiK
12:00
10:00
Norstrøm, HiK, Test av ekstra mikrofon, HiK
12:00
10:45
SYK2006, Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, BASYK 2020H C, BASYK 2020H D, Faglærer, Faglærer
11:45
11:00
Gd
12:00
11:15
SYK1002, Grunnleggende sykepleie, BASYK 2022H, Faglærer, Faglærer
14:45
12:00
Ylva Holøyen
15:30
12:15
KINN3027, Pricing and revenue management, MØLDBH 2021H, Haugom
15:15
12:30
16:00
15:00
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 28.9 
Hornslien, Til øvingsavdeling
13:30
09:00
Hornslien, Til øvingsavdeling
14:00
09:00
Fagskole, Fagskole
15:00
09:00
KINN3027, Pricing and revenue management, MØLDBH 2021H, Intern, Intern
12:00
09:15
BØK2003, Bacheloroppgave, BABØK 2020H, Delviken, Henriksen, Workshop
14:30
09:30
Akberet Sium Tsegay
13:00
10:00
SYK2003, Sykepleie til akutt syke pasienter, BASYK 2021H B, Faglærer, Faglærer
14:00
10:00
HiK, Hovedutvalg for Innlandet fylkeskommune, HiK
14:00
10:00
Marianne Grøndahl Pedersen
15:45
11:45
Marianne Grøndahl Pedersen
15:45
11:45
KMMF250, Digitalisering, endring og ledelse, MØLDBH 2021H, Hansson
15:15
12:30
SYK1002, Grunnleggende sykepleie, BASYK 2022H, Faglærer, Klasse A: 133 Klasse B: 135, Faglærer
14:00
13:00
HiK, V/Anne Huse, HiK
16:00
13:00
2EN35-2, Literature and Culture 1, ÅRENGK 2022H, HINN, HINN
16:00
13:15
Ingrid Marie Knai
14:30
13:30
G14
16:00
13:30
Julie Kristine Brotangen
18:30
13:30
Mia
16:00
14:00
17:30
14:15
Marianne Grøndahl Pedersen
21:30
20:30
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 29.9 
SYK1002, Grunnleggende sykepleie, BASYK 2022H, Faglærer, Klasse A: 08.30-11.30 Klasse B: 12.00-15.00, Faglærer
15:00
08:30
Forskningsdagene, Forskningsdagene
18:00
08:30
SYK2003, Sykepleie til akutt syke pasienter, BASYK 2021H B, Faglærer, Faglærer
11:45
09:00
Forskningsdagene, Forskningsdagene
19:00
10:00
2EN35-2, Literature and Culture 1, ÅRENGK 2022H, HINN, Workshop, HINN
16:00
10:15
Brandvold, Forskningstorg
16:00
11:00
Brandvold, Forskningstorg
16:00
11:00
Brandvold, Forskningstorg
16:00
11:00
Brandvold, Forskningstorg
16:00
11:00
SYK2006, Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, BASYK 2020H C, BASYK 2020H D, Faglærer, Faglærer
14:45
12:00
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 30.9 
Forskningsdagene, Forskningsdagene
13:00
08:00
Forskningsdagene, Forskningsdagene
18:00
08:30
Herlyng
11:00
10:00
SYK2006, Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, BASYK 2020H C, BASYK 2020H D, Faglærer, Faglærer
12:15
11:30
SYK2006, Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser, BASYK 2020H C, BASYK 2020H D, Faglærer, Faglærer
15:15
12:30
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 1.10 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 2.10