Med forbehold om endringer
Tid Emne Kull Rom Ansatt
u 38 Tor. 23.09.2021 u 38
16:15 - 20:00 SPE3007, Språk, lesing og skriving MASPE 2020H, MASPE 2021H 1G102 Myklestad, Synnøve
  Fre. 24.09.2021
09:15 - 15:00 SPE3007, Språk, lesing og skriving MASPE 2020H, MASPE 2021H 1G102 Myklestad, Synnøve
u 42 Tor. 21.10.2021 u 42
16:15 - 20:00 SPE3007, Språk, lesing og skriving MASPE 2020H, MASPE 2021H 1G102 Myklestad, Synnøve
  Fre. 22.10.2021
09:15 - 15:00 SPE3007, Språk, lesing og skriving MASPE 2020H, MASPE 2021H 1G102 Myklestad, Synnøve
u 45 Tor. 11.11.2021 u 45
16:15 - 20:00 SPE3007, Språk, lesing og skriving MASPE 2020H, MASPE 2021H 1G102 Myklestad, Synnøve
  Fre. 12.11.2021
09:15 - 15:00 SPE3007, Språk, lesing og skriving MASPE 2020H, MASPE 2021H 1G102 Myklestad, Synnøve