I dag - 21.06.2019   VERD_2019_VÅR, Vernepleie, 19V, Sogndal Tilpass Abonnér
Tid    Studieprogram kode, Studieprogram navn Emne/aktivitet Emne navn Undervisningsform Tema Faglærer Rom, Sted Kommentar (kort) Kommentar (lang)
u 4, 2019 
To24.1 08:00 - 12:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR Agnes Merete Fotland
u 7, 2019 
Ma11.2 12:15 - 16:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Funksjonshemmande barrierar Ole Martin Hitland Guristova 3. etg.klasserom
Ti12.2 08:15 - 11:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Sosiologi Knut Magne Aanestad Fossbygget-F207 Nærøyfjorden
12:15 - 14:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Stats- og kommunalkunnskap Knut Magne Aanestad Fossbygget-F207 Nærøyfjorden
On13.2 08:15 - 10:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Kurs i studieteknikk Åse Neraas Fossbygget-F209 Jettegryta
11:15 - 14:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Avvikshistorien Fossbygget-F207 Nærøyfjorden Lars Rune Halvorsen
To14.2 08:15 - 13:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Avvikshistorien Guristova 3. etg.klasserom Lars Rune Halvorsen
Fagets historie
Fr15.2 08:15 - 11:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Sosiologi Knut Magne Aanestad Guristova 3. etg.klasserom
u 11, 2019 
Ma11.3 12:15 - 15:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Sosialpolitikk Magne Eikås Guristova 3. etg.klasserom
Ti12.3 08:15 - 14:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Jus Borgtor Bøyum
14:15 - 16:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Borgtor Bøyum FN konvensjonen
On13.3 09:00 - 13:00 Idrett, fysisk aktivitet og helse, 17H. IDRB_2017_HØST
Vernepleie, 17H. VER_2017_HØST
Vernepleie, 18H. VER_2018_HØST
Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR
ID3-222
ID3-311
VPD5-106
VPL5-107
VPL5-212
Forebyggende fysisk aktivitet
Fordjuping Friluftsliv og psykisk helse
Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet
Menneske, funksjon og utvikling
Praksisopplæring i miljøarbeid med menneske med utviklingshemming
Ingvild Hollekve Fossbygget 300 Sognefjorden
Fossbygget Grafisk Mølla
To14.3 09:00 - 13:00 Idrett, fysisk aktivitet og helse, 17H. IDRB_2017_HØST
Vernepleie, 17H. VER_2017_HØST
Vernepleie, 18H. VER_2018_HØST
Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR
ID3-222
ID3-311
VPD5-106
VPL5-107
VPL5-212
Forebyggende fysisk aktivitet
Fordjuping Friluftsliv og psykisk helse
Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet
Menneske, funksjon og utvikling
Praksisopplæring i miljøarbeid med menneske med utviklingshemming
Ingvild Hollekve Fossbygget 300 Sognefjorden
Fossbygget Grafisk Mølla
Fr15.3 08:15 - 11:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Sosialpolitikk Magne Eikås Fossbygget-F209 Jettegryta
11:15 - 12:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Mappe
Rettleiing
Knut Magne Aanestad Fossbygget-F209 Jettegryta
u 15, 2019 
Ma8.4 12:15 - 16:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Metode og vitskapsteori Knut Magne Aanestad Fossbygget-F209 Jettegryta
Ti9.4 08:15 - 09:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Intervju
Kvalitativ metode
Knut Magne Aanestad Fossbygget-F209 Jettegryta
09:15 - 12:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Knut Magne Aanestad Fossbygget-F209 Jettegryta Jobbe med intervjuguide
13:15 - 16:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Gruppeveiledning Knut Magne Aanestad Fossbygget-F209 Jettegryta
Foss grupperom 210
Foss grupperom 211
On10.4 08:15 - 13:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Etikk Fossbygget-F209 Jettegryta Lars Rune Halvorsen
13:15 - 16:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Etikk Fossbygget-F209 Jettegryta Lars Rune Halvorsen
To11.4 08:15 - 12:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Yrkesetikk Fossbygget-F209 Jettegryta
13:15 - 16:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet etisk refleksjon Brit Marie Follevåg Bragebygget 1003.1
Bragebygget 1003.2
Fr12.4 08:15 - 12:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Intervju med vernepleiar Bragebygget 1003.1
Bragebygget 1003.2
Vernepleieprosjektet
u 21, 2019 
Ma20.5 12:15 - 16:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Psykologi Arnold Mikal Goksøyr Bragebygget 1001
Ti21.5 08:15 - 12:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Psykologi Arnold Mikal Goksøyr Bragebygget 1003.1
Bragebygget 1003.2
12:15 - 16:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Eireen Finden Stadionbygget auditorium Innføring i miljøarbeid
On22.5 08:15 - 12:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Framføring Guristova 3. etg.klasserom Vernepleieprosjektet
To23.5 08:15 - 14:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Seminar Miljøarbeid Eireen Finden Guristova 3. etg.klasserom
14:15 - 16:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Grunnleggande omgrep i helse og rehabilitering Anne Skaar Guristova 3. etg.klasserom
Fr24.5 08:15 - 11:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Sosialt nettverk Brit Marie Follevåg Guristova 3. etg.klasserom
11:15 - 12:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Oppsummering Guristova 3. etg.klasserom
 
Bragebygget 1001
 
Bragebygget 1003.1
 
Fossbygget 300 Sognefjorden
 
Fossbygget-F207 Nærøyfjorden
 
Fossbygget-F209 Jettegryta
 
Guristova 3. etg.klasserom
 
Stadionbygget auditorium