I dag - 21.06.2019   VERD_2019_VÅR, Vernepleie, 19V, Sogndal Tilpass Abonnér
Tid    Studieprogram kode, Studieprogram navn Emne/aktivitet Emne navn Undervisningsform Tema Faglærer Rom, Sted Kommentar (kort)
u 13, 2019 
On27.3 14:00 - 17:00 Demokratitid
u 14, 2019 
On3.4 14:00 - 17:00 Demokratitid
u 15, 2019 
Ma8.4 12:15 - 16:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Metode og vitskapsteori Knut Magne Aanestad Fossbygget-F209 Jettegryta
Ti9.4 08:15 - 09:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Intervju
Kvalitativ metode
Knut Magne Aanestad Fossbygget-F209 Jettegryta
09:15 - 12:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Knut Magne Aanestad Fossbygget-F209 Jettegryta
Jobbe med intervjuguide
13:15 - 16:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Gruppeveiledning Knut Magne Aanestad Foss grupperom 210
Foss grupperom 211
Fossbygget-F209 Jettegryta
On10.4 08:15 - 13:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Etikk Fossbygget-F209 Jettegryta
Lars Rune Halvorsen
13:15 - 16:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Etikk Fossbygget-F209 Jettegryta
Lars Rune Halvorsen
14:00 - 17:00 Demokratitid
To11.4 08:15 - 12:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Yrkesetikk Fossbygget-F209 Jettegryta
13:15 - 16:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet etisk refleksjon Brit Marie Follevåg Bragebygget Hild 1
Bragebygget Hild 2
Fr12.4 08:15 - 12:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Intervju med vernepleiar Bragebygget Hild 1
Bragebygget Hild 2
Vernepleieprosjektet
u 16, 2019 
To18.4 00:00 - 00:00 Skjærtorsdag
Fr19.4 00:00 - 00:00 Langfredag
20.4 00:00 - 00:00 Påskeaften
21.4 00:00 - 00:00 1. påskedag
u 17, 2019 
Ma22.4 00:00 - 00:00 2. påskedag
On24.4 14:00 - 17:00 Demokratitid
u 18, 2019 
On1.5 00:00 - 00:00 1. mai
u 19, 2019 
On8.5 14:00 - 17:00 Demokratitid
u 20, 2019 
On15.5 14:00 - 17:00 Demokratitid
Fr17.5 00:00 - 00:00 Grunnlovsdagen
u 21, 2019 
Ma20.5 12:15 - 16:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Psykologi Arnold Mikal Goksøyr Bragebygget Yggdrasil
Ti21.5 08:15 - 12:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Psykologi Arnold Mikal Goksøyr Bragebygget Hild 1
Bragebygget Hild 2
12:15 - 16:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Eireen Finden Stadionbygget auditorium
Innføring i miljøarbeid
On22.5 08:15 - 12:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Framføring Guristova 2. etg.klasserom
Vernepleieprosjektet
14:00 - 17:00 Demokratitid
To23.5 08:15 - 14:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Seminar Miljøarbeid Eireen Finden Guristova 2. etg.klasserom
14:15 - 16:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Grunnleggande omgrep i helse og rehabilitering Anne Skaar Guristova 2. etg.klasserom
Fr24.5 08:15 - 11:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Sosialt nettverk Brit Marie Follevåg Guristova 2. etg.klasserom
11:15 - 12:00 Vernepleie, 19V. VERD_2019_VÅR VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet Oppsummering Guristova 2. etg.klasserom
u 22, 2019 
To30.5 00:00 - 00:00 Kristi himmelfartsdag
u 23, 2019 
8.6 00:00 - 00:00 Pinseaften
9.6 00:00 - 00:00 1. pinsedag
u 24, 2019 
Ma10.6 00:00 - 00:00 2. pinsedag
 
Bragebygget Hild 1
 
Bragebygget Hild 2
 
Bragebygget Yggdrasil
 
Foss grupperom 210
 
Foss grupperom 211
 
Fossbygget-F209 Jettegryta
 
Guristova 2. etg.klasserom
 
Stadionbygget auditorium
 
Fargeinformasjon