Tid Studieprogram (kode) Studieprogram (navn) Rom Veiviser Lang kommentar
u 33, 2022 
Mandag15.8 09:00 - 12:00 BERG_2022_HØST Bachelor i ergoterapi M409
09:00 - 12:00 BFYS_2022_HØST Bachelor i fysioterapi L137-1
L137-2
09:00 - 12:00 BRAD_2022_HØST Bachelor i Radiografi M408 Velkommen og informasjon om studiet.
Presentasjon av studenter.
Presentasjon av Canvas.
Informasjon om bokpakker, kjøp av uniform osv.
09:00 - 12:00 BSAB_2022_HØST_A Bachelor i sosialt arbeid Bergen M207
09:00 - 12:00 BSYK_2022_HØST_BERGEN Sykepleie Bergen kull 2022 M003
09:00 - 12:00 BVPL_2022_HØST_BERGEN Bachelor i vernepleie, Bergen F223