Tid Studieprogram (kode) Studieprogram (navn) Rom Veiviser Kort kommentar Lang kommentar
u 33, 2022 
Mandag15.8 09:00 - 10:00 BBLD_2022_HØST_BERGEN
BBL_2022_HØST_A
BBL_2022_HØST_B
BBL_2022_HØST_C
BBL_2022_HØST_E
BBL_2022_HØST_F
BBL_2022_HØST_G
Barnehagelærar - Bergen, deltid
Barnehagelærer, klasse A
Barnehagelærer, klasse B
Barnehagelærer, klasse C
Barnehagelærer, klasse E
Barnehagelærer, klasse F
Barnehagelærer, klasse G
Kantine (G111)
09:00 - 12:00 DRAMAT_2022_HØST Bachelor i drama og anvendt teater C224
09:00 - 12:00 LUPEM_2022_HØST Lærerutdanning 1-13, musikk C422
09:00 - 10:00 MGBBE_2022_HØST_ENG
MGBBE_2022_HØST_KOH
MGBBE_2022_HØST_KRLE
MGBBE_2022_HØST_KRO
MGBBE_2022_HØST_MOH
MGBBE_2022_HØST_MUS
MGBBE_2022_HØST_NAT
MGBBE_2022_HØST_SAM
MGUBE_2022_HØST_FAG1ENG
MGUBE_2022_HØST_FAG1KOH
MGUBE_2022_HØST_FAG1KRLE
MGUBE_2022_HØST_FAG1MAT
MGUBE_2022_HØST_FAG1MOH
MGUBE_2022_HØST_FAG1MUS
MGUBE_2022_HØST_FAG1NOR
MGUBE_2022_HØST_FAG1SAM
Grunnskulelærar 1-7 med engelsk
Grunnskulelærar 1-7 med kunst og handverk
Grunnskulelærar 1-7 med KRLE
Grunnskulelærar 1-7 med kroppsøving
Grunnskulelærar 1-7 med mat og helse
Grunnskulelærar 1-7 med musikk
Grunnskulelærar 1-7 med naturfag
Grunnskulelærar 1-7 med samfunnsfag
Grunnskulelærar 5-10 med engelsk
Grunnskulelærar 5-10 med kunst og handverk
Grunnskulelærar 5-10 med KRLE
Grunnskulelærar 5-10 med matematikk
Grunnskulelærar 5-10 med mat og helse
Grunnskulelærar 5-10 med musikk
Grunnskulelærar 5-10 med norsk
Grunnskulelærar 5-10 med samfunnsfag
B131 Mimes Brønn
09:00 - 12:00 TST_2022_HØST Tegnspråk og tolking 22 C122
09:15 - 12:00 FHA_2022_HØST FHA med vekt på fysisk akt. og kosthold Aud5 (C114)
09:15 - 12:00 LUPEK_2022_HØST Lærerutdanning 1-13, kroppsøving Aud6 (D122)
10:00 - 12:00 BBLD_2022_HØST_BERGEN Barnehagelærar - Bergen, deltid M125
10:00 - 12:00 BBL_2022_HØST_A Barnehagelærer, klasse A E121
10:00 - 12:00 BBL_2022_HØST_B Barnehagelærer, klasse B E122
10:00 - 12:00 BBL_2022_HØST_C Barnehagelærer, klasse C E123
10:00 - 12:00 BBL_2022_HØST_E Barnehagelærer, klasse E E204 Birgitte
Tema:
Introduksjon til BULL101 emnet og bli kjent.

Husk å betale semesteravgiften så får du tilgang til canvasrommet.
10:00 - 12:00 BBL_2022_HØST_F Barnehagelærer, klasse F E205
10:00 - 12:00 BBL_2022_HØST_G Barnehagelærer, klasse G E206
Informasjon om studiet fra profesjonsveileder. Dette skjer i klassen, og vi skal også begynne å bli kjent med hverandre. Hilsen Kristine Hjelle, profesjonsveileder for klasse 1G
10:00 - 12:00 MGBBE_2022_HØST_ENG Grunnskulelærar 1-7 med engelsk F106
10:00 - 12:00 MGBBE_2022_HØST_KOH
MGBBE_2022_HØST_KRLE
Grunnskulelærar 1-7 med kunst og handverk
Grunnskulelærar 1-7 med KRLE
J203
10:00 - 12:00 MGBBE_2022_HØST_KRO Grunnskulelærar 1-7 med kroppsøving Aud7 (D121)
10:00 - 12:00 MGBBE_2022_HØST_MOH
MGBBE_2022_HØST_MUS
Grunnskulelærar 1-7 med mat og helse
Grunnskulelærar 1-7 med musikk
C413
10:00 - 12:00 MGBBE_2022_HØST_NAT Grunnskulelærar 1-7 med naturfag M209
10:00 - 12:00 MGBBE_2022_HØST_SAM Grunnskulelærar 1-7 med samfunnsfag E251
10:00 - 12:00 MGUBE_2022_HØST_FAG1ENG Grunnskulelærar 5-10 med engelsk F203
10:00 - 12:00 MGUBE_2022_HØST_FAG1KOH
MGUBE_2022_HØST_FAG1KRLE
Grunnskulelærar 5-10 med kunst og handverk
Grunnskulelærar 5-10 med KRLE
F204
10:00 - 12:00 MGUBE_2022_HØST_FAG1MAT Grunnskulelærar 5-10 med matematikk Aud9 (D112)
10:00 - 12:00 MGUBE_2022_HØST_FAG1MOH
MGUBE_2022_HØST_FAG1MUS
Grunnskulelærar 5-10 med mat og helse
Grunnskulelærar 5-10 med musikk
J204
10:00 - 12:00 MGUBE_2022_HØST_FAG1NOR Grunnskulelærar 5-10 med norsk E252
10:00 - 12:00 MGUBE_2022_HØST_FAG1SAM Grunnskulelærar 5-10 med samfunnsfag Aud8 (D113)
Tirsdag16.8 10:15 - 13:00 BBL_2022_HØST_A
BBL_2022_HØST_B
BBL_2022_HØST_C
Barnehagelærer, klasse A
Barnehagelærer, klasse B
Barnehagelærer, klasse C
L137-1
L137-2
Tema: Bli kjent
Møte i L137 (idrettshallen) kl 12.00 (møt presis), opplegget varer til 13.00
10:15 - 13:00 BBL_2022_HØST_E Barnehagelærer, klasse E M209
10:15 - 13:00 BBL_2022_HØST_F Barnehagelærer, klasse F F106
10:15 - 13:00 BBL_2022_HØST_G Barnehagelærer, klasse G F204
10:15 - 14:00 DRAMAT_2022_HØST Bachelor i drama og anvendt teater C224
10:15 - 14:00 FHA_2022_HØST FHA med vekt på fysisk akt. og kosthold Aud7 (D121)
10:15 - 14:00 LUPEK_2022_HØST Lærerutdanning 1-13, kroppsøving E121
10:15 - 13:30 LUPEM_2022_HØST Lærerutdanning 1-13, musikk B434
10:15 - 14:00 MGBBE_2022_HØST_ENG Grunnskulelærar 1-7 med engelsk F105
10:15 - 14:00 MGBBE_2022_HØST_KOH Grunnskulelærar 1-7 med kunst og handverk G118
10:15 - 14:00 MGBBE_2022_HØST_KRLE Grunnskulelærar 1-7 med KRLE G205
10:15 - 13:00 MGBBE_2022_HØST_KRO Grunnskulelærar 1-7 med kroppsøving Aud4 (C115)
10:15 - 14:00 MGBBE_2022_HØST_MOH
MGUBE_2022_HØST_FAG1MOH
Grunnskulelærar 1-7 med mat og helse
Grunnskulelærar 5-10 med mat og helse
B313
10:15 - 14:00 MGBBE_2022_HØST_MUS
MGUBE_2022_HØST_FAG1MUS
Grunnskulelærar 1-7 med musikk
Grunnskulelærar 5-10 med musikk
C413
10:15 - 14:00 MGBBE_2022_HØST_NAT Grunnskulelærar 1-7 med naturfag B327
10:15 - 14:00 MGBBE_2022_HØST_SAM Grunnskulelærar 1-7 med samfunnsfag E251
10:15 - 14:00 MGUBE_2022_HØST_FAG1ENG Grunnskulelærar 5-10 med engelsk F234
10:15 - 14:00 MGUBE_2022_HØST_FAG1KRLE Grunnskulelærar 5-10 med KRLE C230
10:15 - 14:00 MGUBE_2022_HØST_FAG1MAT Grunnskulelærar 5-10 med matematikk Aud5 (C114)
10:15 - 14:00 MGUBE_2022_HØST_FAG1NOR Grunnskulelærar 5-10 med norsk Aud6 (D122)
10:15 - 14:00 MGUBE_2022_HØST_FAG1SAM Grunnskulelærar 5-10 med samfunnsfag Aud3 (C121)
10:15 - 14:00 TST_2022_HØST Tegnspråk og tolking 22 C122
11:15 - 15:00 MGUBE_2022_HØST_FAG1KOH Grunnskulelærar 5-10 med kunst og handverk C229
Onsdag17.8 10:15 - 13:00 BBL_2022_HØST_A Barnehagelærer, klasse A F203
10:15 - 13:00 BBL_2022_HØST_B Barnehagelærer, klasse B F204
10:15 - 13:00 BBL_2022_HØST_C Barnehagelærer, klasse C E251
10:15 - 13:00 BBL_2022_HØST_E Barnehagelærer, klasse E M209 Birgitte
Tema:
Klassemiljø og studentrollen.

Husk å ta med matpakke og drikke.
10:15 - 13:00 BBL_2022_HØST_F Barnehagelærer, klasse F F106
10:15 - 13:00 BBL_2022_HØST_G Barnehagelærer, klasse G E121
Ta med matpakke og drikke, så spiser vi lunsj sammen! Vi fortsetter prosessen med å bli kjent, og målet er å lage klasseregler som fremmer et godt klassemiljø. Betal semesteravgift, og få tilgang til Canvasrom - mer informasjon der.
10:15 - 14:00 DRAMAT_2022_HØST Bachelor i drama og anvendt teater C224
10:15 - 14:00 FHA_2022_HØST FHA med vekt på fysisk akt. og kosthold F228
10:15 - 14:00 LUPEK_2022_HØST Lærerutdanning 1-13, kroppsøving F235
10:15 - 13:30 LUPEM_2022_HØST Lærerutdanning 1-13, musikk B434
C422
Kart
Kart
10:15 - 13:00 MGBBE_2022_HØST_ENG
MGBBE_2022_HØST_KOH
MGBBE_2022_HØST_KRLE
MGBBE_2022_HØST_KRO
MGBBE_2022_HØST_MOH
MGBBE_2022_HØST_MUS
MGBBE_2022_HØST_NAT
MGBBE_2022_HØST_SAM
MGUBE_2022_HØST_FAG1ENG
MGUBE_2022_HØST_FAG1KOH
MGUBE_2022_HØST_FAG1KRLE
MGUBE_2022_HØST_FAG1MAT
MGUBE_2022_HØST_FAG1MOH
MGUBE_2022_HØST_FAG1MUS
MGUBE_2022_HØST_FAG1NOR
MGUBE_2022_HØST_FAG1SAM
Grunnskulelærar 1-7 med engelsk
Grunnskulelærar 1-7 med kunst og handverk
Grunnskulelærar 1-7 med KRLE
Grunnskulelærar 1-7 med kroppsøving
Grunnskulelærar 1-7 med mat og helse
Grunnskulelærar 1-7 med musikk
Grunnskulelærar 1-7 med naturfag
Grunnskulelærar 1-7 med samfunnsfag
Grunnskulelærar 5-10 med engelsk
Grunnskulelærar 5-10 med kunst og handverk
Grunnskulelærar 5-10 med KRLE
Grunnskulelærar 5-10 med matematikk
Grunnskulelærar 5-10 med mat og helse
Grunnskulelærar 5-10 med musikk
Grunnskulelærar 5-10 med norsk
Grunnskulelærar 5-10 med samfunnsfag
Pedagogisk byvandring
10:15 - 14:00 TST_2022_HØST Tegnspråk og tolking 22 E123
13:00 - 14:00 MGBBE_2022_HØST_ENG
MGBBE_2022_HØST_KOH
MGBBE_2022_HØST_KRLE
MGBBE_2022_HØST_KRO
MGBBE_2022_HØST_MOH
MGBBE_2022_HØST_MUS
MGBBE_2022_HØST_NAT
MGBBE_2022_HØST_SAM
MGUBE_2022_HØST_FAG1ENG
MGUBE_2022_HØST_FAG1KOH
MGUBE_2022_HØST_FAG1KRLE
MGUBE_2022_HØST_FAG1MAT
MGUBE_2022_HØST_FAG1MOH
MGUBE_2022_HØST_FAG1MUS
MGUBE_2022_HØST_FAG1NOR
MGUBE_2022_HØST_FAG1SAM
Grunnskulelærar 1-7 med engelsk
Grunnskulelærar 1-7 med kunst og handverk
Grunnskulelærar 1-7 med KRLE
Grunnskulelærar 1-7 med kroppsøving
Grunnskulelærar 1-7 med mat og helse
Grunnskulelærar 1-7 med musikk
Grunnskulelærar 1-7 med naturfag
Grunnskulelærar 1-7 med samfunnsfag
Grunnskulelærar 5-10 med engelsk
Grunnskulelærar 5-10 med kunst og handverk
Grunnskulelærar 5-10 med KRLE
Grunnskulelærar 5-10 med matematikk
Grunnskulelærar 5-10 med mat og helse
Grunnskulelærar 5-10 med musikk
Grunnskulelærar 5-10 med norsk
Grunnskulelærar 5-10 med samfunnsfag
Kronstadplassen
Avslutning pedagogisk byvandring (GLU)
Torsdag18.8 08:15 - 11:00 TST_2022_HØST Tegnspråk og tolking 22 C226 Klasse til kl. 10.00. Kl. 10.15–11.00 «God start» for nye studentar ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI).