Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jun  
Gå till nästa månad

Datumgränser - 2019-09-01

Tid Lokal Kurs Programtillfälle Signatur Undervisning/aktivitet, Tentamenstyp Kommentar
08:15 - 17:00 G207 Examensarbete i informationsteknologi med inriktning mot nätverks- och systemadministration G2E, 22.5hp NSARG16h, NSARG16h1 DINJ, FISH, KAVJ, NOHA Seminarium
10:15 - 12:00 G211 Scriptprogrammering G1F, 7.5hp NSARG18h FISH, KAVJ Föreläsning Q&A
13:15 - 17:00 D204, D205, D206, D207, D208 Scriptprogrammering G1F, 7.5hp NSARG18h FISH, KAVJ, SUNN, TAGS Handledning PowerShell Examination
08:15 - 12:00 D204, D205, D206, D207, D208 Scriptprogrammering G1F, 7.5hp NSARG18h FISH, KAVJ, SUNN, TAGS Handledning PowerShell Examination
14:15 - 19:30 Scriptprogrammering G1F, 7.5hp NSARG18h FISH Tentamen, Tentamen Salstentamen 2.5hp

  Ändrad senaste dygnet.