Tid
Kursbenämning
Kommentar
Programtillfälle
Signatur
Tentamen, Tentamenstyp
v 8 Fre 2024-02-23 v 8
08:15 - 12:30 BM339G, Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15hp Salstentamen 1 SSJPG23v KADR Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BV508G, Miljöbedömningar G2F, 7.5hp Salstentamen 2hp BIRPG21h LEIS, LENJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 FÖ149G, Kalkylering och budgetering G1N, 7.5hp Salstentamen I EKHÅG23h, EKLEG23h, EKONG23h, EKREG23h GRAN, LUNF, SAMJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 IT316G, Verksamhets- och informationsarkitekturer G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp, Avvecklingstentamen, anmälan enligt beslut. ITBIG16h, ITBIG17h, ITBIG18h, ITBIG19h, ITBIG20h, ITBIG21h, SYVEG16h, SYVEG17h, SYVEG18h, SYVEG19h, SYVEG20h, SYVEG21h BERK, GUDK Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 IT404G, Parallella processer G1F, 7.5hp Skriftlig tentamen 4,5hp DVSUG22h LINI, SENR Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MT508G, Bearbetningsteknik G2F, 6hp Salstentamen 2hp INITA23h, MAING21h EYNM, LJUL Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 PR025G, Tillverkningsteknik och produktionsutrustningar för tekniker G1N, 6hp Salstentamen 4hp ATEEG23h LJUL Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 ST310G, Statistik för ingenjörer I - grundkurs G1F, 3hp DSIPG23h, HIBEG23h, MAING23h, PRODG23h BREM, LUNM Tentamen, Tentamen
08:45 - 12:00 FÖ149G, Kalkylering och budgetering G1N, 7.5hp Salstentamen I HEKPG23h GRAN, JOHD, LUNF Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
09:00 - 12:00 FÖ149G, Kalkylering och budgetering G1N, 7.5hp Salstentamen I HEKPG23h1, HEKPG23h2 GRAN, JOHD, LUNF Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
14:15 - 18:30 FÖ341G, Affärsutveckling I G1F , 7.5hp Salstentamen 2.5hp Extra omtentamen. Genomförs endast på Campus i Skövde HEKPG20h, HEKPG20h1, HEKPG20h2 BILB Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
14:15 - 18:30 OM330G, Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F, 15hp Salstentamen SSJPG23v GUTR, OHAU Tentamen, Tentamen
v 9 Ons 2024-02-28 v 9
14:15 - 18:30 FÖ521G, Retail Marketing G2F, 7.5hp Salstentamen 4hp HEKPG21h, HEKPG21h1, HEKPG21h2 HERM Omtentamen, Omtentamen
  Fre 2024-03-01
08:15 - 11:30 BM339G, Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15hp Salstentamen 2, 1.5hp SSJPG23v KADR Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BV304G, Beteendeekologi G1F, 7.5hp Skriftlig tentamen 4hp EKOHG22h NORI Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 BV705A, Biomarkörer inom molekylär medicin A1N, 7.5hp Salstentamen 4hp BIOMA23h, BIOMA23h1 JANA Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:00 IT151G, Trådlösa nätverk G1N, 7.5hp Skriftlig tentamen 6hp NSARG21h ABBM Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 IT378G, Business Process Management G1F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp SYVEG21h JEUM Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 IT734A, Data Mining A1N, 7.5hp Salstentamen 4,5hp DSCMA23h, DSCMA23h1, DSCPA23h, DSCPA23h1 AITA Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 KU336G, Kognitiva funktioner: tillämpade metoder G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp KNMPG22h EKML, KALS Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MA010B, Matematik 3, behörighetsgivande kurs, 15fup Salstentamen 12fup- Ges på Campus NATAB23h, TERMB23h AKLY, TIDJ Omtentamen, Tentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MA137G, Matematik för tekniker G1N, 15hp Salstentamen 12hp ATEEG23h AKLY, TIDJ Omtentamen, Omtentamen
08:45 - 13:00 FÖ142G, Introduktion till detaljhandel G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp HEKPG23h1 HERM Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
09:00 - 13:00 FÖ142G, Introduktion till detaljhandel G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp HEKPG23h, HEKPG23h2 HERM Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
12:45 - 18:00 FÖ314G, Organisation och ledarskap II G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp HEKPG22h FROJ, MINK, WICM Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
13:00 - 18:00 FÖ314G, Organisation och ledarskap II G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp HEKPG22h1, HEKPG22h2 FROJ, MINK, WICM Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
13:15 - 17:00 IT421G, Virtualisering, moln och lagring G1F, 7.5hp Salstentamen 3hp NSARG22h CARO, FISH Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 BV112G, Hållbar utveckling G1N, 7.5hp Salstentamen 2hp BIMPG21h, BIMPG21h1, EKHÅG21h, EKOHG22h, MOBIG21h, MOBIG21h1 LENJ Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 BV119G, Hållbar utveckling G1N, 7.5hp Tentamen i datorsal 4hp EKHÅG22h, EKOHG23h, MOBIG22h, MOBIG22h1, MOLBG22h, MOLBG22h1 LENJ Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 BV703A, Molekylär bioteknik A1N, 7.5hp Salstentamen 4hp MOBAA23h, MOBAA23h1, MOBMA23h, MOBMA23h1 JURS, SVNM Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 FY303G, Mekanik III G1F, 6hp Salstentamen 5hp MAING22h KARR Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 FÖ141G, Marknadsföring I G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp EKHÅG23h, EKLEG23h, EKONG23h, EKREG23h, POLPG23h AXEC Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 FÖ314G, Organisation och ledarskap II G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp EKLEG22h1, EKONG22h, POLPG22h FROJ, MINK, WICM Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 FÖ536G, Ledarskap och chefsarbete G2F, 7.5hp Salstentamen 4hp EKLEG21h, EKONG21h, EKONG21hB, POLPG21h BILB Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 IT405G, Algoritmer och datastrukturer G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp DVSUG22h ATIY, BUTS Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 JU307G, Obeståndsrätt och ekonomisk brottslighet G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp EKREG21h LUNP Omtentamen, Omtentamen
  Lör 2024-03-02
09:15 - 13:30 BV004B, Biologi 2, behörighetsgivande kurs, 7.5fup Salstentamen 6fup NATAB23h ERIH, LINN Omtentamen, Omtentamen
09:15 - 13:30 KE117G, Grundläggande kemi G1N, 15hp Salstentamen 2, 5hp BMEPG23h, BMEPG23h1, MOBIG23h, MOBIG23h1, MOLBG23h, MOLBG23h1 FAGM, NISP Omtentamen, Omtentamen
09:15 - 12:30 KE314G, Biokemi G1F, 7.5hp Salstentamen 3hp BMEPG22h, BMEPG22h1, MOLBG22h, MOLBG22h1 NISP Omtentamen, Omtentamen
09:15 - 13:30 MT102G, Konceptuell maskinteknik G1N, 3hp Salstentamen 1hp DSIPG23h, HIBEG23h, MAING23h, PRODG23h STRN, SVED Tentamen, Tentamen
09:15 - 13:30 PR325G, Mekatronik G1F, 6hp Salstentamen 5hp ATEEG22h EDRI, ERIS Omtentamen, Omtentamen
v 10 Tis 2024-03-05 v 10
08:15 - 12:30 IT403G, IP-telefoni G1F, 3hp Elektronisk Tentamen NSARG22h BIRM, FISH Omtentamen, Omtentamen
  Tors 2024-03-07
08:15 - 14:30 IT139G, Informationssäkerhet - Introduktion G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp NSARG22h, WEBUG21h NOHA Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 KU130G, Medvetandets neuropsykologi G1N, 7.5hp Salstentamen 7,5hp KNMPG23h, KNPPG23h KALS, REVA Omtentamen, Omtentamen
  Fre 2024-03-08
08:15 - 12:30 BV108G, Cellbiologi G1N, 7.5hp Salstentamen 5,5hp BMEPG23h, BMEPG23h1, EKOHG23h, MOBIG23h, MOBIG23h1, MOLBG23h, MOLBG23h1 ERIH, PENN Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 FÖ151G, Externredovisning I G1N, 7.5hp Salstentamen 1 POLPG23h DELE, JANC Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 FÖ240G, Ekonomistyrning för ingenjörer G1N, 6hp Skriftlig tentamen 4hp ATEEG22h JOHD, LUNF Tentamen, Tentamen
08:15 - 18:30 FÖ318G, Externredovisning II G1F, 7.5hp Salstentamen 4,5hp EKHÅG22h, EKONG22h, EKREG22h GILC, GRAN Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 FÖ529G, Internationell marknadsföring G2F, 15hp Salstentamen 10hp EKONG21h, EKONG21hC HERM, HULP Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:00 IT389G, Systemadministration och användarsupport G1F, 7.5hp Salstentamen 4,5hp NSARG23h BIRM, FISH Omtentamen, Omtentamen
08:45 - 13:00 FÖ151G, Externredovisning I G1N, 7.5hp Salstentamen 1. 2,5hp HEKPG23h DELE, JANC Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
09:00 - 13:00 FÖ151G, Externredovisning I G1N, 7.5hp Salstentamen 1. HEKPG23h1, HEKPG23h2 DELE, JANC Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
12:45 - 18:00 ST117G, Statistik G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp HEKPG22h BREM, LUNM Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
13:00 - 19:00 ST117G, Statistik G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp HEKPG22h1, HEKPG22h2 BREM, LUNM Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
13:45 - 18:00 FÖ151G, Externredovisning I G1N, 7.5hp Salstentamen 2. 2,5hp HEKPG23h DELE, JANC Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
14:00 - 18:00 FÖ151G, Externredovisning I G1N, 7.5hp Salstentamen 2. 2,5hp HEKPG23h1, HEKPG23h2 DELE, JANC Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
14:15 - 18:30 FÖ151G, Externredovisning I G1N, 7.5hp Salstentamen 2. POLPG23h DELE, JANC Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 FÖ349G, Kunskaps- och innovationshantering G1F, 7.5hp Salstentamen 3,5hp EKLEG22h1 AHMJ, BROE, LJUU Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 JU306G, Arbetsrätt II G1F, 7.5hp Salstentamen 3hp POLPG22h BJON, LUNP Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 SD348G, Lärande och socialisation i arbetslivet G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp POLPG21h SAMK, WALA Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 SD348U, Lärande och socialisation i arbetslivet G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp SAMK, WALA Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 ST117G, Statistik G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp ITBIG21h, SYVEG21h BREM, LUNM Omtentamen, Omtentamen
  Lör 2024-03-09
09:15 - 13:30 BM339G, Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15hp Salstentamen 4, 1.5hp SSJPG22h KADR Omtentamen, Omtentamen
09:15 - 13:30 FY101G, Mekanik I G1N, 3hp Salstentamen 1hp DSIPG23h, HIBEG23h, MAING23h, PRODG23h KARR, NYQO Omtentamen, Omtentamen
09:15 - 13:30 IT111G, Introduktion till User Experience Design G1N, 7.5hp Salstentamen 2hp DVSUG23h, ITBIG21h, SYVEG21h, UXDPG23h, WEBUG23h NALK, RAMJ Omtentamen, Omtentamen
09:15 - 13:00 OM118G, Vårdandets etik G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp SSJPG23h ABEC, MARX Omtentamen, Omtentamen
09:15 - 14:30 SD303G, Vetenskaplig metod G1F, 7.5hp Extra omtentamen SPSPG22h LUNN, SAMK Omtentamen, Omtentamen
v 11 Fre 2024-03-15 v 11
14:15 - 19:00 BM219G, Människans fysiologi G1N, 15hp Salstentamen 1, 4hp SSKPG24v MAGS, SKOL Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 BM338G, Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7.5hp Salstentamen 1, 3.5hp SSJPG22h MAGS Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 17:30 EN247G, Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Written examination: grammar and written proficiency 3 credits AXEK, SONS Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 FÖ535G, Digital Marknadsföring G2F, 7.5hp Salstentamen 4hp Extra omtentamen HEKPG21h, HEKPG21h1, HEKPG21h2 AHMJ, HERM Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 JU310G, Beskattningsrätt I G1F, 15hp Salstentamen 12hp EKREG22h USTU Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 MA007B, Förberedande kurs i matematik, variant B , 4 Salstentamen 2hp, Anmälan enligt avvecklingsbeslut. NATAB19h, NATAB20h, NATAB20h1, TEKAB19h, TEKAB20h, TEKAB20h1, TEKAB21v, TEKAB21v1 KALE, TIDJ Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 MA133G, Matematisk introduktionskurs för tekniker G1N, 4hp Salstentamen 2hp, Anmälan enligt avvecklingsbeslut. ATEEG19h, ATEEG20h, BETEG19h, BETEG20h, PETEG19h, PETEG20h KALE, TIDJ Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:00 OM767A, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre I A1N, 7.5hp Salstentamen 4hp DISJA23h, DISJA23h1 GILA, THAD Omtentamen, Omtentamen
v 12 Mån 2024-03-18 v 12
08:15 - 12:30 FÖ304G, Praktiskt personalarbete G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp POLPG23h PEHT, WICM Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KE007B, Kemi 1, behörighetsgivande kurs, 7.5fup Salstentamen 6fup NATAB23h FAGM, NISP Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 IT401G, Objektorienterad programmering G1F, 7.5hp Skriftlig tentamen 2.5hp DVSUG23h, INDIG22h, WEBUG22h BILE, BUTS Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 JU413G, Associationsrätt G1F, 7.5hp Tentamen 4.5hp EKREG22h BJON, LUNP Tentamen, Tentamen
  Tis 2024-03-19
08:15 - 12:30 BM136G, Genetik G1N, 7.5hp Salstentamen 4hp BMEPG23h, BMEPG23h1, EKOHG23h, MOBIG23h, MOBIG23h1, MOLBG23h, MOLBG23h1 EJEK, NORZ Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FÖ302G, Personalekonomi G1F, 7.5hp, FÖ343U, Personalekonomi G1F (uppdrag), 7.5hp Salstentamen 5hp POLPG22h LUNF, PEHT Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 VP761A, Forskningsmetodik och kommunikation A1F, 6hp Salstentamen 4hp ERDMA23h, ERDMA23h1, IBEMA23h, IBEMA23h1, INAMA23h, INAMA23h1 HANJ, SENR Tentamen, Tentamen
09:45 - 12:00 BM700A, Vårdhygien A1N, 7.5hp Salstentamen 3hp FHSVA23v FORB, GUSE Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 JU127G, Socialrätt G1N, 7.5hp Salstentamen 4.5hp KNMPG22h, KNPPG22h, SPSPG22h BJON, LUNP Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 MA126G, Diskret matematik G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp DVSUG23h, MOBIG22h, MOBIG22h1 AKLY, KALE Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 NA123G, Makroekonomi G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp EKHÅG23h, EKLEG23h, EKONG23h, EKREG23h MORH, PETW Tentamen, Tentamen
  Ons 2024-03-20
08:15 - 10:30 BI760A, Bioinformatiska koncept och metoder A1N, 7.5hp Salstentamen 1.5hp BIIMA24v, BIIMA24v1 LUBZ, OLSB Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 FÖ145G, Projektledning G1N, 7.5hp Salstentamen 2hp EKHÅG22h, EKLEG22h1 PEHT, WICM Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FÖ307G, Marknadsföring II G1F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp Extra omtentamen EKONG22h AHMJ, BROE Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 IT387G, Linux-administration G1F, 7.5hp Tentamen 3.5hp NSARG23h CARO, FISH Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IT739A, Programmering för Big Data A1F, 7.5hp Salstentamen 5.5hp DSCMA23h, DSCMA23h1, DSCPA23h, DSCPA23h1 MATG, SENR Tentamen, Tentamen
08:45 - 13:00 FÖ307G, Marknadsföring II G1F, 7.5hp Salstentamen 4,5hp HEKPG22h AHMJ, BROE Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
09:00 - 13:00 FÖ307G, Marknadsföring II G1F, 7.5hp Salstentamen 4,5hp HEKPG22h1, HEKPG22h2 AHMJ, BROE Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
14:15 - 19:30 FY010B, Fysik 1, behörighetsgivande kurs, 7.5fup Salstentamen 6.5fup NATAB23h, TERMB23h, TERMB23h1, TERMB24v, TERMB24v1 LUNH, NYQO Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 FY130G, Fysik för tekniker 1 G1N, 7.5hp Salstentamen 6.5 hp ATEEG23h LUNH, NYQO Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT121G, Databassystem G1N, 7.5hp Tentamen 2hp ITBIG23h, SYVEG23h, WEBUG23h HOLJ, LENC Tentamen, Tentamen
  Tors 2024-03-21
08:15 - 11:30 BV113G, Mikrobiologi G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp BMEPG23h, BMEPG23h1, EKOHG23h, MOLBG23h, MOLBG23h1 FAGM, GUSE Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 EN247G, Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Written examination: text and vocabulary 3 credits AXEK, SONS Tentamen, Tentamen
08:15 - 10:15 ST117G, Statistik G1N, 7.5hp Salstentamen 1, 2hp DVSUG22h, POLPG23h, WEBUG22h BREM, LUNM Tentamen, Tentamen
10:30 - 12:30 ST117G, Statistik G1N, 7.5hp Salstentamen 2, 2hp DVSUG22h, POLPG23h, WEBUG22h BREM, LUNM Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 NA308G, Finansiering G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp EKONG22h, EKREG22h MORH, SAMJ Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 SD307G, Hållbar livsstil: utredning, sociala problem och beteendepåverkan G1F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp SPSPG18h, SPSPG19h, SPSPG20h, SPSPG21h BANT, SAMK Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 SD307G, Hållbar livsstil: utredning, sociala problem och beteendepåverkan G1F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp SPSPG22h BANT, SAMK Tentamen, Tentamen
14:15 - 16:15 ST117G, Statistik G1N, 7.5hp Salstentamen 3, 2hp DVSUG22h, POLPG23h, WEBUG22h BREM, LUNM Tentamen, Tentamen
  Fre 2024-03-22
08:15 - 12:30 BM338G, Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7.5hp Salstentamen 2, 3.5hp SSJPG22h HUSS Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 FÖ149G, Kalkylering och budgetering G1N, 7.5hp Salstentamen 2. 3,5hp EKHÅG23h, EKLEG23h, EKONG23h, EKREG23h GRAN, LUNF, SAMJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 FÖ149G, Kalkylering och budgetering G1N, 7.5hp Salstentamen 2 Endast för Fristående kurs på distans. JOHD, SAMJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 IT382G, Data Warehousing - teknologier och metoder G1F, 15hp Salstentamen 6hp ITBIG22h, SYVEG22h BERK, JEUM Tentamen, Tentamen
08:45 - 12:00 FÖ149G, Kalkylering och budgetering G1N, 7.5hp Salstentamen 2 3.5hp HEKPG23h GRAN, JOHD, LUNF Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
09:00 - 12:00 FÖ149G, Kalkylering och budgetering G1N, 7.5hp Salstentamen 2 3.5hp HEKPG23h1, HEKPG23h2 GRAN, JOHD, LUNF Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
14:15 - 17:30 FÖ149G, Kalkylering och budgetering G1N, 7.5hp Salstentamen 1 Endast för Fristående kurs på distans. JOHD, SAMJ Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 FÖ538G, Hållbara företag och samhällen G2F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp EKHÅG21h, EKLEG21h, EKONG21h, EKONG21hA, EKONG21hB, EKONG21hC, EKREG21h, HEKPG21h, HEKPG21h1, HEKPG21h2, POLPG21h GRAN, THOC Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 IT398G, Software Engineering G1F, 7.5hp Salstentamen 3hp DVSUG22h, WEBUG22h ATIY, GUSH Tentamen, Tentamen
  Lör 2024-03-23
09:15 - 13:30 MA009B, Matematik 2, behörighetsgivande kurs, 7.5fup Salstentamen 6hp, Avvecklingstentamen, anmälan enligt beslut NATAB22h, TEKAB22v, TEKAB22v1, TERMB22h, TERMB23v, TERMB23v1 KALE, TIDJ Tentamen, Tentamen
09:15 - 13:30 MA136G, Matematisk introduktionskurs för tekniker G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp, Avvecklingstentamen, anmälan enligt beslut ATEEG22h KALE, TIDJ Tentamen, Tentamen
09:15 - 13:30 MA301G, Matematik för ingenjörer III G1F, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG23h, HIBEG23h, INDIG23h, MAING23h, PRODG23h KALE Omtentamen, Omtentamen
09:15 - 13:30 MT345G, Hållfasthetslära II G1F, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG22h, MAING22h STRN, SVED Omtentamen, Omtentamen
09:15 - 12:30 OM123G, Omvårdnad - ämne och profession G1N, 7.5hp Avvecklingstentamen Salstentamen 3hp SSJPG21h, SSJPG21v, SSJPG22h, SSJPG22v, SSJPG23h, SSJPG23v ABEC, MARX Tentamen, Tentamen
09:15 - 14:30 SV133G, Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse G1N, 7.5hp Salstentamen 2.5hp BENN, NIKI Tentamen, Tentamen

  Ändrade inom de senaste 7 dagarna.