Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Mar  
Gå till nästa månad

Tid Kursbenämning Programtillfälle Signatur Tentamen, Tentamenstyp
08:15 - 12:30 MT510G. Tillämpad FEM II G2F, 6hp Salstentamen 2hp INMTA18h, MKPRG16h ANDO Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 PR011G. Kvalitet och mätteknik G1N, 3hp Skriftlig tentamen 2hp DSIPG18h, HIBEG18h, MKPRG18h, PRODG18h ANEK Tentamen, Tentamen
09:00 - 14:00 FÖ329G. Företagsledning i butik I G1F, 7.5hp BCPRG17h, BCPRG17h1, BCPRG17h2 THOC Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
08:15 - 12:30 BV002B. Biologi 2, behörighetsgivande kurs , 7.5hp Salstentamen 6hp NATEB18hHI ERIH Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 FÖ141G. Marknadsföring I G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp EKHÅG18h, EKLEG18h, EKONG18h, EKREG18h, POLPG18h BROE Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 FÖ303G. Corporate Social Responsibility G1F, 7.5hp BCPRG16h, BCPRG16h1, EKONG16h, EKONG16hA, EKONG16hB, EKONG16hC, EKREG16h, INEKG16h, INEKG16hA, INEKG16hB, POLPG16h THOC Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MA004B. Förberedande kurs i matematik, variant B , 4hp Salstentamen 2hp TEKIB19vHI, TEKIB19vHI1 AKLY Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MB328G. Molekylär genetik G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp BIMPG17h, BIMPG17h1 SVNM Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MB732A. Molekylär bioteknik A1N, 7.5hp Salstentamen 4hp MOBMA18h, MOBMA18h1, MOBTA18h, MOBTA18h1 SVNM Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 ST310G. Statistik för ingenjörer I - grundkurs G1F, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG18h, HIBEG18h, MKPRG18h, PRODG18h BREM Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 SV131G. Svensk kultur och svenskt samhälle G1N, 3hp Salstentamen 3hp HELR Tentamen, Tentamen
09:00 - 14:00 FÖ141G. Marknadsföring I G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp BCPRG18h, BCPRG18h1, BCPRG18h2 BROE Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
09:00 - 14:00 NA117G. Butikens omvärld G1N, 7.5hp BCPRG17h, BCPRG17h1, BCPRG17h2 MORH Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
14:15 - 19:30 MB330G. Cellsignalering G1F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp BMEPG17h, BMEPG17h1 NISP Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:00 BM330G. Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15hp Salstentamen 2, 4hp SSJPG17h SODD Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 EN262G. Engelska: Skriftlig språkfärdighet G1N, 7.5hp Salstentamen: översättning och uppsats 6hp AXEK Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 IT376G. Algoritmer och datastrukturer G1F, 7.5hp Tentamen 6hp DSPPG17h, DVSUG16h ATIY Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MB105G. Cellbiologi G1N, 7.5hp Salstentamen 5.5hp BIMPG18h, BIMPG18h1, BIRPG18h, BMEPG18h, BMEPG18h1 ERIH Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MT508G. Bearbetningsteknik G2F, 6hp Salstentamen 2hp INMTA18h, MKPRG16h ANDO Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 NA115G. Grundläggande mikroekonomi G1N, 15hp Salstentamen 3 4hp EKONG17h OLSM Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:00 BM330G. Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15hp Salstentamen 1 4hp SSJPG18v SODD Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BM533G. Farmakologi I G2F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp BMEPG12h, BMEPG12h1, BMEPG13h, BMEPG13h1, BMEPG14h, BMEPG14h1, BMEPG15h, BMEPG15h1 JOSL Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BV305G. Biologiska data och GIS G1F, 7.5hp Skriftlig tentamen 2hp BIRPG17h NORI Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 FÖ522G. Ledning och styrning G2F, 7.5hp Salstentamen 4,5hp EKONG16h, EKONG16hB, INEKG16h, INEKG16hB, POLPG16h LARJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 IT365G. Systemadministration - introduktion G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp NSARG18h FISH Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MU151G. Datorbaserad ljud- och musikproduktion G1N, 15hp Salstentamen 2,5hp DSLMG18hL, DSLMG18hM FAWJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:00 OM330G. Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F, 15hp Salstentamen 1 1.5hp SSJPG18v DAHI, GUTR Tentamen, Tentamen
08:45 - 11:00 11FK31. Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv - Borås Salstentamen Matematik TE05 Tillfälle 1 LGFOR18v Gäst Examination, Tentamen
08:45 - 14:00 CF3S30. Samhällsorienterade ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3,- Borås Tenta 1 Geografi LAGF318v Gäst Tentamen, Tentamen
08:45 - 13:00 FH332G. Tillämpad folkhälsovetenskap G1F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp HÄCOG12h, HÄCOG12h1, HÄCOG13h, HÄCOG14h, HÄCOG15h, HÄCOG16h MULJ Tentamen, Tentamen
09:00 - 14:00 JU329G. Arbetsrätt i butik G1F, 7.5hp BCPRG17h, BCPRG17h1, BCPRG17h2 BJON Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
13:00 - 17:00 IE116G. Ekonomistyrning I G1N, 7.5hp Salstentamen 6.5hp BCPRG18h, BCPRG18h1, BCPRG18h2 LUNF, POPA Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
14:15 - 19:30 FY303G. Mekanik III G1F, 6hp Salstentamen 5hp MKPRG17h KARR Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 IE116G. Ekonomistyrning I G1N, 7.5hp Salstentamen 6.5hp EKHÅG18h, EKLEG18h, EKONG18h, EKREG18h, POLPG18h LUNF, POPA Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 IT734A. Data Mining A1N, 7.5hp Salstentamen 4.5hp DSCMA18h, DSCMA18h1, DSCPA18h, DSCPA18h1 SUNL Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 LO119G. Produkt- och produktionsekonomi G1N, 7.5hp Skriftlig tentamen 7.5hp AUTEG16h, AUTEG17h, DSIPG13h, DSIPG14h, DSIPG15h, MKPRG14h, MKPRG15h, PRIAG13h, PRIAG14h, PRILG14h, PRING15h, PROEG17h, PRTPG14h, PRTPG15h LUNF Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 MB504G. Stamcellsbiologi G2F, 7.5hp Salstentamen 5hp BMEPG16h, BMEPG16h1 SYNJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 BV504G. Miljökonsekvensbeskrivning G2F, 7.5hp Salstentamen 4hp BIRPG16h LENJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 FI204G. Moralfilosofi G1N, 7.5hp Skriftlig tentamen 7.5hp KNPPG17h BERE Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 FY101G. Mekanik I G1N, 3hp Salstentamen 3hp DSIPG18h, HIBEG18h, MKPRG18h, PRODG18h NYQO Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 FÖ524G. Företagsanalys och företagsvärdering G2F, 7.5hp Salstentamen 5.5hp EKONG16h, EKONG16hA, EKREG16h JANC Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 IT140G. Trådlösa nätverk G1N, 7.5hp Skriftlig tentamen 6hp NSARG16h MODD Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 IT363G. Utveckling av IT i organisationer - inriktning systemvetenskap G1F, 15hp Salstentamen 6hp SYVEG17h KRAH Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 IT364G. Utveckling av IT i organisationer - inriktning Business Intelligence G1F, 15hp Salstentamen 6hp ITBIG17h KRAH Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 JU306G. Arbetsrätt II G1F, 7.5hp Salstentamen 3hp POLPG17h BJON Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 KE117G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Salstentamen 2 5hp BIMPG18h, BIMPG18h1, BMEPG18h, BMEPG18h1 NISP Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MA006B. Matematik 3, behörighetsgivande kurs , 7.5hp Salstentamen 6hp NATEB18hHI, TEKIB18hHI, TEKIB18hHI1 AKLY Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MA102G. Matematik T G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp ATEEG18h, BETEG18h, PETEG18h AKLY Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 PR500G. Produktionsteknik: Planering och flöde G2F, 7.5hp Salstentamen 3hp PROEG17h KOKN Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 ST308G. Regressions- och tidsserieanalys - grundkurs G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp EKONG17h, EKREG17h, INEKG16h, INEKG16hA LUNM Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 BM522G. Endokrinologi G2F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp BIMEA12h, BMEPG11h, BMEPG12h, BMEPG12h1, BMEPG13h, BMEPG13h1, BMEPG14h, BMEPG14h1, SWBHB14h JOSL Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BM537G. Farmakologi II G2F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp BMEPG16h, BMEPG16h1 BENB Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 BV304G. Beteendeekologi G1F, 7.5hp Skriftlig tentamen 4hp BIRPG17h NORI Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 FÖ304G. Praktiskt personalarbete G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp POLPG17h PEHT Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 FÖ304U. Praktiskt personalarbete G1F (uppdrag), 7.5hp Salstentamen 4hp PEHT Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 LO311G. Kvantitativa metoder inom logistik G1F, 7.5hp INEKG13h, INEKG13hA, INEKG13hB, INEKG14h, INEKG14hA, INEKG14hB, INEKG15h, INEKG15hA, INEKG15hB, INEKG16h, INEKG16hA, INEKG16hB UJVS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MA105G. Preparandkurs i matematik för ekonomer G1N, 3hp Tentamen 3hp EKREG18h, POLPG18h HARM Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 14:30 MB731A. Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N, 7.5hp Salstentamen 5hp INMOA18h, INMOA18h1, INSYA18h, INSYA18h1 NISP Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 14:30 NA122G. Grundläggande makroekonomi G1N, 15hp Salstentamen 1 6hp EKONG17h, EKONG17hA, EKONG17hB, EKONG17hC, EKREG17h MORH Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 OM123G. Omvårdnad - ämne och profession G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp SSJPG19v ROSS, WESL Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR316G. Effektiva produktionsflöden G1F, 6hp Salstentamen 3hp PRING17h KOKN Tentamen, Tentamen
09:00 - 14:00 FÖ331G. Externredovisning i teori och praktik G1F, 7.5hp BCPRG17h, BCPRG17h1, BCPRG17h2 GILC Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
09:00 - 13:00 MA105G. Preparandkurs i matematik för ekonomer G1N, 3hp Tentamen 3hp BCPRG18h, BCPRG18h1, BCPRG18h2 HARM Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
08:15 - 12:30 BM215G. Anatomi och fysiologi 2 G1N, 7.5hp Salstentamen 2 4hp SSJPG18h SZEF Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 IT111G. Introduktion till User Experience Design G1N, 7.5hp Salstentamen 2hp DSPDG17h, DVSUG18h, ITBIG16h, SYVEG16h, UXDPG18h, WEBUG18h NALK Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 JU310G. Beskattningsrätt I G1F, 15hp Salstentamen 12hp EKREG17h BJON, CARD Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 KU212G. Grundläggande neurovetenskap G1N, 7.5hp Skriftlig tentamen 7.5hp KNPPG18h SIKP Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MB329G. Biokemi G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp BIMPG17h, BIMPG17h1, BMEPG17h, BMEPG17h1 NISP Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MT102G. Konceptuell maskinteknik G1N, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG18h, HIBEG18h, MKPRG18h, PRODG18h SVED Omtentamen, Omtentamen
13:15 - 15:00 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp RE-EXAM:Pronunciation SONS Examination, Omtentamen
13:15 - 15:00 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Pronunciation and Pron. rules SONS Examination, Tentamen
08:15 - 13:30 BM216G. Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7.5hp Salstentamen 1 2hp SSJPG19v SZEF Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BM335G. Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7.5hp Salstentamen 1 3.5hp SSJPG17h CLAJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 14:30 IE313G. Marknadsföring II G1F, 7.5hp Salstentamen 4,5hp EKONG17h, EKONG17hC AHMJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 IT114G. Programmeringsmetodik G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp DSGWG13h, DSPDG13h, DSPDG14h, DSPDG15h, DSPDG16h, DSPPG14h, DSPPG15h, DSPPG16h, DSPPG17h, DVSUG14h, DVSUG15h, DVSUG16h, DVSUG17h THIM Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 IT333G. Systemadministration - Introduktion G1F, 7.5hp Salstentamen 6p NSARG15h, NSARG15h1, NSARG16h, NSARG16h1, NSARG17h FISH Tentamen, Tentamen
08:15 - 14:30 MB331G. Infektionsbiologi G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp BMEPG17h, BMEPG17h1 NISP Tentamen, Tentamen
08:15 - 14:30 SD348G. Lärande och socialisation i arbetslivet G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp POLPG17h WALA Tentamen, Tentamen
09:00 - 14:00 IE130G. Externredovisning I G1N, 7.5hp Extra omtentamen BCPRG18h, BCPRG18h1, BCPRG18h2 GRAN Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
09:15 - 14:30 IE130G. Externredovisning I G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp POLPG18h GRAN Tentamen, Tentamen
09:15 - 14:30 IE130G. Externredovisning I G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp, extra omtentamen GRAN Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Salstentamen: grammatik och skriftlig språkfärdighet 3hp SONS Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Grammar/written proficiency 3hp SONS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MA301G. Matematik för ingenjörer III G1F, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG18h, HIBEG18h, MKPRG18h, PRODG18h KALE Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 BM337G. Tumörbiologi G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp BMEPG17h, BMEPG17h1 BEHA Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IT366G. Objektorienterad programmering G1F, 7.5hp Skriftlig tentamen 2,5hp DVSUG18h, WEBUG17h ATIY Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IT382G. Data Warehousing - teknologier och metoder G1F, 15hp Salstentamen 6hp ITBIG17h, SYVEG17h JEUM Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU324G. Neuroetik G1F, 15hp Salstentamen 1 7hp, Extra omtentamen MVPRG13h, MVPRG14h, MVPRG15h, MVPRG16h, PSCOG15h BERE Omtentamen, Omtentamen
08:45 - 12:00 BM702A. Vaccinologi och immunologi A1N, 2.5hp Salstentamen 1.5hp FHSVA18v FORB Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 17:30 BM700A. Vårdhygien A1N, 7.5hp Salstentamen 4.5hp FHSVA18v GUSE Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 NA121G. Nationalekonomi 1 - mikroekonomi G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp EKHÅG18h, EKLEG18h, EKONG18h, EKREG18h OLSM Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 SV133G. Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse G1N, 7.5hp Salstentamen 2.5hp Written Examination 2.5 credits HELR Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 BM136G. Genetik G1N, 7.5hp Tentamen 4hp BIMPG18h, BIMPG18h1, BIRPG18h, BMEPG18h, BMEPG18h1 EJEK Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 FY005B. Fysik 1.2, behörighetsgivande kurs X , 7.5hp Salstentamen 7hp NATEB18hHI, TEKIB19vHI, TEKIB19vHI1 NYQO Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 FY103G. Fysik för tekniker 2 G1N, 7.5hp ATEEG18h, BETEG18h, PETEG18h NYQO Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 IT743A. Forskningsmetodik och kommunikation inom informationsteknologi A1F, 7.5hp Salstentamen 3hp INASA18h, INASA18h1, VIRGA18h, VIRGA18h1 ROSL Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU514G. Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik G2F, 7.5hp Skriftlig salstentamen I 3hp KNPPG17h KALS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 SD342G. Gruppsykologi G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp POLPG17h NILA Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 SD342U. Gruppsykologi G1F (uppdrag), 7.5hp Salstentamen 4hp NILA Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IE321G. Ekonomi- och verksamhetsstyrning G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp EKONG15h, EKONG15hA, EKONG15hB, EKONG16h, EKONG16hA, EKONG16hB, EKREG15h, EKREG16h, INEKG15h, INEKG16h, PRING15h LUNF Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 IE322G. Ekonomi- och verksamhetsstyrning G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp EKONG17h, EKONG17hA, EKONG17hB, EKREG17h LUNF Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:15 IT121G. Databassystem G1N, 7.5hp Tentamen 2 hp ITBIG18h, SYVEG18h, WEBUG18h LENC Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT383G. Linux-administration G1F, 7.5hp Tentamen 3,5hp NSARG18h FISH Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Salstentamen: läsförståelse och ordkunskap 3hp SONS Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Reading comprehension/vocabulary knowledge 2,5hp SONS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FH126G. Hälsa och ohälsa utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv G1N, 15hp Salstentamen 4hp SSJPG18h BERY Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FY004B. Fysik 1.1, behörighetsgivande kurs X , 3.5hp Salstentamen 3hp NATEB18hHI, TEKIB18hHI LUNH Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 FY004B. Fysik 1.1, behörighetsgivande kurs X , 3.5hp Salstentamen 3hp TEKIB19vHI, TEKIB19vHI1 LUNH Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FY102G. Fysik för tekniker 1 G1N, 3.5hp Salstentamen 3hp ATEEG18h, BETEG18h, PETEG18h LUNH Omtentamen, Omtentamen
09:00 - 14:00 FÖ321G. Konsumentbeteende G1F, 7.5hp BCPRG17h, BCPRG17h1, BCPRG17h2 BROE Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
14:15 - 19:30 BM524G. Patofysiologi G2F, 7.5hp Tentamen 5,5hp BMEPG17h, BMEPG17h1 BENB Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT524G. Virtualisering, moln och lagring G2F, 7.5hp Salstentamen 3hp NSARG16h FISH Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 MB332G. Molekylär biodesign I G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp BIMPG17h, BIMPG17h1 FAGM Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:15 ST117G. Statistik G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp DVSUG18h, POLPG18h, WEBUG17h LUNM Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 BM216G. Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7.5hp Salstentamen 2 4hp SSJPG19v SZEF Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 BM328G. Klinisk biomedicin I G2F, 5hp Salstentamen 1 hp SSJPG17v SODD Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU102G. Forskningstekniker i kognitiv neurovetenskap G1N, 7.5hp Salstentamen 4hp KNPPG18h MACO Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 BM335G. Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7.5hp Salstentamen 2 4hp SSJPG17h CLAJ Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:00 BV308G. Ekologi G1F, 7.5hp Salstentamen 3hp BIRPG17h JONT Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT380G. Distribuerade system G1F, 7.5hp Tentamen 5hp DVSUG17h MELJ Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 KE001G. Kemi för tekniker G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp ATEEG18h, BETEG18h, PETEG18h ERIH Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 KE005B. Kemi 1, behörighetsgivande kurs , 7.5hp Salstentamen 6hp NATEB18hHI ERIH Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MB107G. Mikrobiologi G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp BIMPG18h, BIMPG18h1, BIRPG18h, BMEPG18h, BMEPG18h1 GUSE Tentamen, Tentamen
14:15 - 17:00 FH126G. Hälsa och ohälsa utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv G1N, 15hp BERY
Övrigt, Omtentamen
09:00 - 14:00 FÖ329G. Företagsledning i butik I G1F, 7.5hp BCPRG17h, BCPRG17h1, BCPRG17h2 THOC Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
08:15 - 13:30 FÖ115G. Marknadsföring I G1N, 7.5hp EKONG15h, EKONG15hA, EKONG15hB, EKONG15hC, EKONG16h, EKONG16hA, EKONG16hB, EKONG16hC, EKONG17h, EKONG17hA, EKONG17hB, EKONG17hC, EKREG14h, EKREG15h, EKREG16h, EKREG17h, INEKG14h, INEKG14hA, INEKG14hB, INEKG15h, INEKG15hA, INEKG15hB, POLPG15h, POLPG16h SEDJ Tentamen, Tentamen
09:00 - 14:00 FÖ115G. Marknadsföring I G1N, 7.5hp BCPDG16h, BCPDG16h1, BCPDG16h2, BCPRG16h, BCPRG16h1, BCPRG17h, BCPRG17h1, BCPRG17h2 SEDJ Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
09:00 - 14:00 FÖ321G. Konsumentbeteende G1F, 7.5hp BCPRG17h, BCPRG17h1, BCPRG17h2 BROE Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
08:15 - 13:30 LO314G. Produktionslogistik II G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp INEKG12h, INEKG13h, INEKG13hA, INEKG13hB, INEKG14h, INEKG14hA, INEKG14hB, INEKG15h, INEKG15hA, INEKG15hB, INEKG16h, INEKG16hA, INEKG16hB KOKN Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MT336G. Kvalitets- och mätteknik G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp DSIPG13h, DSIPG14h, DSIPG15h, MKPRG13h, MKPRG14h, MKPRG15h, PRING15h RUNA Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 IT114G. Programmeringsmetodik G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp DSGWG13h, DSPDG13h, DSPDG14h, DSPDG15h, DSPDG16h, DSPPG14h, DSPPG15h, DSPPG16h, DSPPG17h, DVSUG14h, DVSUG15h, DVSUG16h, DVSUG17h THIM Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 IT333G. Systemadministration - Introduktion G1F, 7.5hp Salstentamen 6p NSARG15h, NSARG15h1, NSARG16h, NSARG16h1, NSARG17h FISH Tentamen, Tentamen
08:45 - 13:00 FH332G. Tillämpad folkhälsovetenskap G1F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp HÄCOG12h, HÄCOG12h1, HÄCOG13h, HÄCOG14h, HÄCOG15h, HÄCOG16h MULJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FH127G. Grundläggande hälsopsykologi G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp HÄCOG12h, HÄCOG12h1, HÄCOG13h, HÄCOG14h, HÄCOG15h, HÄCOG16h VANK Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 JU328G. Internationell handelsrätt II G1F, 7.5hp Salstentamen 3hp EKJUG11h, EKJUG12h, EKJUG13h, EKJUG14h BJON Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 LO311G. Kvantitativa metoder inom logistik G1F, 7.5hp INEKG13h, INEKG13hA, INEKG13hB, INEKG14h, INEKG14hA, INEKG14hB, INEKG15h, INEKG15hA, INEKG15hB, INEKG16h, INEKG16hA, INEKG16hB UJVS Tentamen, Tentamen

  Ändrade inom de senaste 7 dagarna.