Tid Kursbenämning Kommentar Programtillfälle Signatur Tentamen, Tentamenstyp
v 33 Mån 2021-08-16 v 33
08:00 - 08:15 SD160G, Kommunikation och motiverande samtal G1N, 7.5hp Publicering av omhemtena sker på canvas kl 08:00 SPSPG20h MUNJ Deadline, Examination, Omexamination, Omtentamen
08:15 - 12:30 BM218G, Anatomi och fysiologi 2 G1N, 7.5hp Salstentamen 1, 2hp Tentamen ges i sal på campus SSJPG21v SZEF Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 BM339G, Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15hp Salstentamen 3 2.5hp. Ges i sal på Campus SSJPG20v HUSS, SODD Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:00 BM531G, Förskrivningsrätt för vissa läkemedel I G2F, 6hp Extra omtentamen, genomförs i Canvas med Zoom-övervakning. Gäller både Salstentamen 1 3,5hp, och Salstentamen 2 1hp DISJA20h, DISJA20h1 HUSS Omtentamen, Omtentamen
09:00 - 14:00 FÖ114G, Organisation och ledarskap I G1N, 7.5hp Extra omtentamen EKHÅG20h, EKLEG20h, EKONG20h, EKREG20h, HEKPG20h, HEKPG20h1, HEKPG20h2, POLPG20h BOEB Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:00 BM218G, Anatomi och fysiologi 2 G1N, 7.5hp Salstentamen 2, 3.5hp Tentamen ges i sal på campus SSJPG21v JOSL Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 BM339G, Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15hp Salstentamen 4 1.5hp. Ges i sal på Campus SSJPG20v HUSS, SODD Omtentamen, Omtentamen
  Tis 2021-08-17
08:15 - 13:30 JU143G, Arbetsrätt I G1N, 7.5hp Tentamen 4.5hp, OBS Genomförs som hemtentamen! POLPG20h BJON Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 JU330G, Arbetsrätt G1F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp, OBS, Genomförs som hemtentamen EKLEG19h, EKONG19h, EKONG19hB BJON Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MA008B, Matematik 3, behörighetsgivande kurs , 7.5 Salstentamen 6fup, Tentamen genomförs i Canvas med Zoomövervakning TEKAB21v, TEKAB21v1 TIDJ Omtentamen, Omtentamen
08:45 - 11:30 KU105G, Positiv psykologi och välbefinnande G1N, 7.5hp Salstentamen 4hp, Exam conducted in Canvas with Zoom supervision. KNPPG20h SIKP Omtentamen, Omtentamen
  Ons 2021-08-18
08:15 - 12:30 BM537G, Farmakologi II G2F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp BMEPG16h, BMEPG16h1, BMEPG17h, BMEPG17h1, BMEPG18h, BMEPG18h1 BENB, HANL Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FÖ322G, Säljteknik och butikskommunikation G1F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp, Genomförs som hemtentamen i Canvas! HEKPG19h, HEKPG19h1, HEKPG19h2 SEDJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 SD342G, Gruppsykologi G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp, Genomförs som hemtentamen i Canvas. POLPG19h NILA Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 14:30 ST117G, Statistik G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp, OBS! Tentamen genomförs i sal på campus! EKHÅG20h, EKLEG20h, EKONG20h, EKREG20h LUNM Omtentamen, Omtentamen
  Tors 2021-08-19
08:15 - 12:30 BV313G, Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp, Tentamen ges i sal på campus. BIMPG19h, BIMPG19h1, BIRPG20h ESPA Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 FY009B, Fysik 2, behörighetsgivande kurs X , 7.5 Salstentamen 3hp, Genomförs i Canvas NATAB20h, NATAB20h1, TEKAB20h, TEKAB20h1, TEKAB21v, TEKAB21v1 LUNH Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 FY104G, Fysik för tekniker 3 G1N, 7.5hp Genomförs i Canvas med Zoomövervakning. ATEEG19h, PETEG19h LUNH Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 NA123G, Makroekonomi G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp, Genomförs i Canvas med Zoomövervakning EKHÅG19h, EKONG19h, EKONG19hA, EKREG19h MORH Omtentamen, Omtentamen
08:45 - 13:00 KU136G, Grundläggande neurovetenskap G1N, 7.5hp Supervised written exam 1 (4hp) + exam 2 (3,5hp) will be given via distance: exam available via Canvas and supervised via Zoom. Students have 1h to complete exam 1 and 1h to complete exam 2 KNMPG20h, KNPPG20h SIKP Omtentamen, Omtentamen
13:15 - 17:00 IT384G, Scriptprogrammering G1F, 7.5hp Salstentamen 2.5hp. genomförs i Canvas NSARG20h BIRM, FISH Omtentamen, Omtentamen
  Fre 2021-08-20
08:00 - 16:00 IT139G, Informationssäkerhet - Introduktion G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp, Genomförs som hemtentamen ITBIG20h, SYVEG20h NOHA Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 BM536G, Farmakologi I G2F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp BMEPG16h, BMEPG16h1, BMEPG17h, BMEPG17h1, BMEPG18h, BMEPG18h1 JOSL Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FÖ314G, Organisation och ledarskap II G1F, 7.5hp Salstentamen 5 hp genomförs på Campus EKLEG19h, EKONG19h, EKONG19hB, EKONG19hC, POLPG19h PEHT Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 IE137G, Ekonomistyrning I G1N, 7.5hp Salstentamen II 3,5hp Extra omtentamen. Tentamen ges i Canvas med Zoomövervakning. EKHÅG20h, EKLEG20h, EKONG20h, EKREG20h LUNF Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 IE137G, Ekonomistyrning I G1N, 7.5hp Salstentamen II 3.5hp, I Canvas, Zoom-övervakad. HEKPG20h, HEKPG20h1, HEKPG20h2 LUNF Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 IE137G, Ekonomistyrning I G1N, 7.5hp Salstentamen 2 3.5hp. Tentamen genomförs i Canvas med Zoomövervakning POLPG20h LUNF Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 MA305G, Flervariabelanalys G1F, 7.5hp Salstentamen 6.5hp. Tentamen genomförs i Canvas med Zoomövervakning AKLY, RONJ Omtentamen, Omtentamen
08:45 - 13:00 FÖ314G, Organisation och ledarskap II G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp genomförs på lärcentra HEKPG19h, HEKPG19h1, HEKPG19h2 PEHT Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
v 34 Mån 2021-08-23 v 34
07:45 - 08:00 SD160G, Kommunikation och motiverande samtal G1N, 7.5hp Inlämning av omhemtenta sker på canvas senast kl 08:00 SPSPG20h MUNJ Deadline, Examination, Omexamination, Omtentamen
08:00 - 17:00 IT121G, Databassystem G1N, 7.5hp Tentamen 2hp, Genomförs som hemtentamen i Canvas DVSUG20h, NSARG20h LENC Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 10:30 BV115G, Mikrobiologisk bioinformatik G1N, 7.5hp Written examination 5 credits. Examination will be conducted in Canvas. MOBIG20h, MOBIG20h1 GUSE, OLSB Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 BV314G, Evolution G1F, 7.5hp Salstentamen 4,5hp, Exam is conducted on campus BIMPG20h, BIMPG20h1, BIRPG20h JONT Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 JU130G, Handelsrättslig översiktskurs G1N, 15hp Salstentamen 10hp EKHÅG20h, EKLEG20h, EKONG20h, EKREG20h, HEKPG20h, HEKPG20h1, HEKPG20h2 BJON Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 KE008B, Kemi 2, behörighetsgivande kurs , 7.5 Salstentamen 6.5fup, Tentamen genomförs i Canvas med Zoomövervakning NATAB20h, NATAB20h1 ERIH Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 NA121G, Nationalekonomi 1 - mikroekonomi G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp, Genomförs i Canvas med Zoomövervakning EKHÅG18h, EKLEG18h, EKONG18h, EKREG18h MORH, SAMJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 OM118G, Vårdandets etik G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp genomförs i sal på campus SSJPG21v ABEC Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 PR506G, Reglerteknik G2F, 3hp Salstentamen 2hp, Genomförs i Canvas med Zoomövervakning. PRODG19h SCHC Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 VP712A, Reglerteknik A1N, 6hp Salstentamen 5hp, Examination conducted in Canvas with Zoom supervision INAMA20h, INAMA20h1 SCHC Omtentamen, Omtentamen
17:00 - 2021-08-24 14:00 IT121G, Databassystem G1N, 7.5hp Tentamen 2hp, Genomförs som hemtentamen i Canvas DVSUG20h, NSARG20h LENC Omtentamen, Omtentamen
  Tis 2021-08-24
08:15 - 13:30 BV306G, Hållbar utveckling och miljölagstiftning G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp, genomförs i sal på campus BIRPG19h, EKHÅG19h, EKONG19h, EKONG19hA LENJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 FÖ146G, Praktisk kommunikation och beslutsfattande G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp EKLEG19h, EKONG19h, EKONG19hB, EKONG19hC, POLPG19h WIGR Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 FÖ146U, Praktisk kommunikation och beslutsfattande G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp WIGR Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 IT381G, Informationssäkerhet - nätverkssäkerhet G1F, 6hp Salstentamen 3hp - Genomförs digitalt i datasal på campus. NSARG17h, NSARG18h DINJ, MODD Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:00 IT393G, Informationssäkerhet - nätverkssäkerhet G1F, 7.5hp Electronic exam, 3hp NSARG19h BIRM, DINJ, MODD Omexamination, Omtentamen
08:15 - 13:30 JU331G, Krediträtt G1F, 7.5hp Skriftlig tentamen 5hp EKREG19h LUNP Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 KE313G, Biokemi G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp BIMPG19h, BIMPG19h1 EJDM Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR320G, Kvalitetsteknik för tekniker G1F, 7.5hp Salstentamen 3.5hp ATEEG20h QUEA, SENR Omtentamen, Omtentamen
  Ons 2021-08-25
08:15 - 09:30 BM302G, Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F, 7.5hp Salstentamen 3hp, Genomförs i Canvas SSJPG20h GUSE Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 IT367G, IP-telefoni G1F, 3hp Salstentamen 1.5hp NSARG17h, NSARG18h FISH, MODD Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 OM330G, Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F, 15hp Salstentamen i Läkemedelsberäkning 1.5hp Genomförs på Campus SSJPG20v DAHI Omtentamen, Omtentamen
  Tors 2021-08-26
08:15 - 12:30 BV315G, Hållbar utveckling för ingenjörer II G1F, 3hp Salstentamen 2hp, Genomförs i Canvas med Zoomövervakning DSIPG19h, MAING19h, PRODG19h LENJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 FÖ306G, Retail strategi och trender G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp, Genomförs som hemtentamen! HEKPG19h, HEKPG19h1, HEKPG19h2 HERM Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 FÖ321G, Konsumentbeteende G1F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp, Tentamen genomförs i Canvas EKONG19h, EKONG19hC, HEKPG20h, HEKPG20h1, HEKPG20h2 BROE Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 IT309G, Maskinnära programmering G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp, Genomförs i Canvas med Zoomövervakning DSPPG16h, DSPPG17h, DVSUG16h, DVSUG17h BUTS, MATP Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IT369G, Maskinnära programmering G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp, Genomförs i Canvas med Zoomövervakning DSPPG18h, DSPPG19h, DVSUG18h, DVSUG19h BUTS, MATP Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IT402G, Maskinnära programmering G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp, Genomförs i Canvas med Zoomövervakning. DVSUG20h BUTS, MATP Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 KU324G, Neuroetik G1F, 15hp Salstentamen 2 8hp MVPRG15h, MVPRG16h, PSCOG15h BERE Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU341G, Neuroetik G1F, 7.5hp Skriftlig salstentamen 5hp, Se canvas för information om genomförande av tentamen. KNMPG19h, KNPPG19h BERE Omtentamen, Omtentamen
  Fre 2021-08-27
07:45 - 12:00 OM538G, Vårdande och profession G2F, 12.5hp NKSE skriftligt prov + läkemedelsberäkning. Tentamen ges i sal på Campus. SSJPG18h GOTC Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 IT398G, Software Engineering G1F, 7.5hp Exam is conducted on Campus! Extra re-exam DVSUG19h, WEBUG19h LINI Omtentamen, Omtentamen
09:45 - 12:00 FH701A, Epidemiologi A1N, 5hp Salstentamen 2hp, Genomförs i Canvas med Zoomövervakning FHSVA21v CARK, TOGG Omtentamen, Omtentamen
13:00 - 15:00 BM501G, Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F, 5hp Salstentamen 3hp, Tentamen ges i Canvas FHSVA21v GUSE Omtentamen, Omtentamen
v 37 Fre 2021-09-17 v 37
08:15 - 13:30 AU314G, Metoder och verktyg inom Lean Produktion G1F, 12hp Salstentamen 8hp KOKN, SVEV Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 AU319G, Produktionsutrustningar G1F, 7.5hp Tentamen 3hp ERIS, HOMM Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 AU327G, Mekatronik för tekniker G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp AUTEG16h EDRI, ERIS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 AU332G, Produktions- och logistiksimulering I G1F, 3hp Salstentamen 1hp INAUA17h, PRING16h GOIA, NGAM Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 AU511G, Flexibla tillverkningssystem G2F, 7.5hp Skriftlig tentamen 3hp AUING08h HOMM, TEHA Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BM338G, Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7.5hp Salstentamen 1 3.5hp SSJPG20v MAGS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU320G, Teorier om medvetandet G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp MVPRG16h, PSCOG16h MILN, REVA Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 MA130G, Linjär algebra G1N, 7.5hp Salstentamen 7.5hp DSPPG17h, DSPPG18h, DSPPG19h KALE Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 MA142G, Linjär algebra G1N, 7.5hp Tentamen 7.5hp DSPPG16h KALE Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MU151G, Datorbaserad ljud- och musikproduktion G1N, 15hp Salstentamen 2.5hp DSLMG17hL, DSLMG17hM, DSLMG18hL, DSLMG18hM, DSLMG19hL, DSLMG19hM BENK, FAWJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR328G, Tillverkningsteknik och produktionsutrustningar för tekniker 1 G1F, 6hp Salstentamen 3hp ATEEG18h, PETEG18h GUSZ, SCHC Tentamen, Tentamen
v 38 Mån 2021-09-20 v 38
09:45 - 12:00 BM702A, Vaccinologi och immunologi A1N, 2.5hp Salstentamen 1.5hp FHSVA21v FORB Tentamen, Tentamen
  Ons 2021-09-22
08:15 - 12:30 FI204G, Moralfilosofi G1N, 7.5hp Salstentamen 7.5hp KNPPG17h, KNPPG18h, MVPRG15h, MVPRG16h, PSCOG14h, PSCOG15h, PSCOG16h BERE Tentamen, Tentamen
  Tors 2021-09-23
08:15 - 12:30 KU107G, Introduktion till kognitiv neurovetenskap och medvetandets neuropsykologi G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp KNMPG21h BERE Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU132G, Introduktion till kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp KNPPG21h REVA Tentamen, Tentamen
  Fre 2021-09-24
08:15 - 12:30 AU310G, Styr- och reglerteknik G1F, 7.5hp Tentamen 3.5hp AUING08h, AUING09h, AUING10h, AUING11h, AUING12h ERIS, HOMM Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FY302G, Strömningslära G1F, 3hp Salstentamen 2hp MAING20h KARR Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IE131G, Ekonomistyrning för ingenjörer G1N, 6hp Salstentamen 4hp DSIPG19h, PRODG19h LUNF Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU106G, Psykologi som vetenskaplig disciplin: grunder och delområden G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp KNMPG19h, KNPPG18h, KNPPG19h KALS, MACO Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU324G, Neuroetik G1F, 15hp Salstentamen 1 7hp MVPRG15h, MVPRG16h, PSCOG15h BERE Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MA304G, Linjär algebra - geometriska transformationer G1F, 3hp Salstentamen 2hp PRODG20h KALE Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR014G, Industriell produktionsteknik G1N, 6hp Salstentamen 3hp INAUA21h, INMTA21h KOKN Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 RP746A, Professionellt förhållningssätt och komplicerat barnafödande A1F, 7.5hp Salstentamen 4hp BAMPA20h BACC Tentamen, Tentamen
09:00 - 14:00 NA117G, Butikens omvärld G1N, 7.5hp Salstentamen 7,5 hp BCPDG16h, BCPDG16h1, BCPDG16h2, BCPRG16h, BCPRG16h1, BCPRG17h, BCPRG17h1, BCPRG17h2 MORH Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
v 39 Mån 2021-09-27 v 39
08:15 - 12:30 KU334G, Evolutionspsykologi G1F, 7.5hp Written Examination 1 3.5 credits (8.30-10.30) & Written Examination 2 4 credits (10.30-12.30) KNMPG20h, KNPPG20h VALA Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 ST309G, Statistik för ingenjörer II - grundkurs G1F, 3hp Salstentamen 2hp MAING20h, PRODG20h BREM Tentamen, Tentamen
  Ons 2021-09-29
08:15 - 13:30 BM216G, Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7.5hp Salstentamen 1, 2hp SSJPG21h HUSS Tentamen, Tentamen
  Fre 2021-10-01
08:15 - 12:30 IT141G, Programmeringsmetodik G1N, 7.5hp Salstentamen 3.5hp DSPDG17h, DSPDG18h, DSPDG19h, DSPPG18h, DSPPG19h, DVSUG18h, DVSUG19h, DVSUG20h, ITBIG16h, ITBIG18h, ITBIG19h, SYVEG16h, SYVEG18h, SYVEG19h THIM Tentamen, Tentamen
v 40 Fre 2021-10-08 v 40
08:15 - 12:30 BM339G, Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15hp Salstentamen 1 2.5hp SSJPG20h SODD Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:00 BM517G, Förskrivningsrätt för vissa läkemedel G2F, 15hp Salstentamen 1 3.5hp & Salstentamen 2 1hp DISJA16h, DISJA17h, DISJA18h, DISJA19h BENB, ERGM, HUSS Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 BV704A, NGS bibliotek: tillverkning och kvalitetskontroll A1F, 5hp Salstentamen 3hp BIOMA20h, BIOMA20h1, INSYA20h, INSYA20h1, MOBMA20h, MOBMA20h1 FAGM Tentamen, Tentamen
  Lör 2021-10-09
08:15 - 12:30 SV131G, Svensk kultur och svenskt samhälle G1N, 3hp Salstentamen 3hp NDEG Tentamen, Tentamen
v 41 Tors 2021-10-14 v 41
08:15 - 12:30 OM330G, Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F, 15hp Salstentamen 1.5hp SSJPG20h DAHI, GUTR Tentamen, Tentamen
  Fre 2021-10-15
08:15 - 12:30 AU136G, Grundläggande tillverkningsteknik G1N, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG16h, DSIPG17h, HIBIG16h, HIBIG17h, MKPRG16h, MKPRG17h, PRING16h, PRING17h FATM, LJUL Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BM339G, Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15hp Salstentamen 2 1.5hp SSJPG20h SODD Tentamen, Tentamen
  Lör 2021-10-16
08:15 - 12:30 MU318G, Musik / teori och praktik I G1F, 7.5hp Salstentamen 1.5hp BROL, WERA Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MU353G, Musik / teori och praktik I G1F, 7.5hp Salstentamen 1.5hp DSLMG16hM, DSLMG17hM, DSLMG18hM, DSLMG19hM BROL, WERA Tentamen, Tentamen
v 42 Mån 2021-10-18 v 42
08:15 - 11:30 PR010G, Grundläggande tillverkningsteknik G1N, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG21h, HIBEG21h, MAING21h, PRODG21h LJUL Tentamen, Tentamen
  Ons 2021-10-20
13:15 - 16:00 EN141G, Engelska / Uttal G1N, 1.5hp Uttal och uttalsregler 1.5hp INAUA16h, INIPO16h, INMTA16h SONS Examination, Tentamen, Tentamen
13:15 - 16:00 EN147G, Engelska/Baskurs på högskolenivå G1N, 7.5hp, EN153G, Engelska/Allmän språkfärdighet G1N, 7.5hp Uttal och uttalsregler 1.5hp INAUA16h, INAUA17h, INIPO16h, INIPO17h, INMTA16h, INMTA17h AXEK, SONS Tentamen, Tentamen
13:15 - 16:00 EN241G, Engelska: Uttal G1N, 1.5hp Uttal och uttalsregler 1.5hp SONS Examination, Tentamen, Tentamen
  Tors 2021-10-21
08:15 - 12:30 MT300G, Mekanik II G1F, 3hp Salstentamen 1hp DSIPG20h, MAING20h STRN Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR324G, Ellära G1F, 6hp Salstentamen 5hp ATEEG20h EDRI Tentamen, Tentamen
15:15 - 17:00 EN247G, Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Exam: Pronunciation & pron. rules SONS Examination, Tentamen
  Fre 2021-10-22
08:15 - 12:30 MA127G, Matematik för ingenjörer I G1N, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG21h, HIBEG21h, INDIG21h, MAING21h, PRODG21h KALE Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MA302G, Linjär algebra I G1F, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG20h, MAING20h KALE Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 OM123G, Omvårdnad - ämne och profession G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp SSJPG21h ROSS, WESL Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR326G, Underhållsteknik för tekniker G1F, 6hp Salstentamen 3hp ATEEG20h KOKN Tentamen, Tentamen
14:15 - 17:30 EN147G, Engelska/Baskurs på högskolenivå G1N, 7.5hp Grammatik/skriftlig språkfärdighet 2.5hp INAUA16h, INAUA17h, INIPO16h, INIPO17h, INMTA16h, INMTA17h AXEK, SONS Tentamen, Tentamen
14:15 - 17:30 EN153G, Engelska/Allmän språkfärdighet G1N, 7.5hp Salstentamen Grammatik/skriftlig språkfärdighet 2.5hp AXEK, SONS Tentamen, Tentamen
14:15 - 17:30 EN247G, Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Salstentamen: Grammatik och skriftlig språkfärdighet 3hp SONS Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 FÖ346G, Arbetsmiljö G1F, 7.5hp Salstentamen 5.5hp POLPG19h MINK, THOC Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT316G, Verksamhets- och informationsarkitekturer G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp ITBIG20h, SYVEG20h GUDK Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 MA126G, Diskret matematik G1N, 7.5hp Salstentamen 7.5hp DVSUG20h AKLY Tentamen, Tentamen
  Lör 2021-10-23
08:15 - 12:30 FH126G, Hälsa och ohälsa utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv G1N, 15hp Salstentamen 4hp SSJPG16h, SSJPG16v, SSJPG17h, SSJPG17v, SSJPG18h, SSJPG18v, SSJPG19h, SSJPG19v BACS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IE135G, Entreprenörskap som nyföretagande G1N, 7.5hp Salstentamen 2.5hp BIMPG19h, BIMPG19h1 WIGR Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MU320G, Musik / teori och praktik II G1F, 15hp Salstentamen 2.5hp DSLMG15hM, DSLMG16hM, DSLMG17hM, DSLMG18hM BROL, WERA Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MU322G, Musik / teori och praktik II G1F, 15hp Salstentamen 2.5hp DSLMG19hM BROL, WERA Tentamen, Tentamen
v 43 Mån 2021-10-25 v 43
08:15 - 12:30 FÖ535G, Digital Marknadsföring G2F, 7.5hp Salstentamen 4hp HEKPG19h, HEKPG19h1, HEKPG19h2 AHMJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 ME216G, Ljuddesign 1 G1N, 15hp Salstentamen 2.5hp DSLPG21h FAWJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MU216G, Musikteori/komposition 1 G1N, 15hp Salstentamen 2.5hp DSMPG21h WERA Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 SD159G, Individ och samhälle i förändring G1N, 7.5hp Salstentamen 4.5hp POLPG20h, SPSPG21h JAGZ, JANO Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 FÖ114G, Organisation och ledarskap I G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp HEKPG21h, HEKPG21h1, HEKPG21h2 FROJ Tentamen, Tentamen
14:30 - 19:30 FÖ114G, Organisation och ledarskap I G1N, 7.5hp, FÖ114U, Organisation och ledarskap I (uppdrag) G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp EKHÅG21h, EKLEG21h, EKONG21h, EKREG21h, POLPG21h FROJ, LJUU Tentamen, Tentamen
  Tis 2021-10-26
08:15 - 12:30 FÖ341G, Affärsutveckling I G1F , 7.5hp Salstentamen 2.5hp HEKPG20h, HEKPG20h1, HEKPG20h2 BOEB Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IT134G, Introduktion till Business Intelligence G1N, 7.5hp Salstentamen 4hp ITBIG21h BERK Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IT776A, Artificiell intelligens A1N, 7.5hp Salstentamen 4.5hp DSCMA21h, DSCMA21h1, DSCPA21h, DSCPA21h1 HUHN Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 SD304G, Gruppers dynamik och utveckling G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp SPSPG20h MUNJ, NILA Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 VP716A, Alternativa tillverkningsmetoder A1N, 6hp Salstentamen 4hp INAMA20h, INAMA20h1 LJUL Tentamen, Tentamen
08:45 - 10:30 IT115G, Datorns grunder G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp DVSUG21h, NSARG21h CARO Tentamen, Tentamen
13:00 - 16:00 BV311G, Biovetenskaplig metodik och design G1F, 7.5hp Tentamen i datasal 5hp BIMPG20h, BIMPG20h1, BIRPG20h, MOBIG20h, MOBIG20h1 JANA Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 FÖ506G, Externredovisning III G2F, 7.5hp Skriftlig tentamen 5hp EKHÅG19h, EKONG19h, EKONG19hA, EKREG19h POPA Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IE331G, Ekonomistyrning II G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp EKHÅG20h, EKLEG20h, EKONG20h, EKREG20h LUNF Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT150G, Informationssäkerhet - riskhantering G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp ITBIG19h, NSARG19h, SYVEG19h MOHB Tentamen, Tentamen
  Ons 2021-10-27
08:15 - 12:30 BV503G, Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F, 7.5hp Salstentamen 2hp BIRPG19h LEIS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BV700A, Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N, 10hp Salstentamen 3hp BIOMA21h, BIOMA21h1, INMAA21h, INMAA21h1, INSYA21h, INSYA21h1, MOBAA21h, MOBAA21h1, MOBMA21h, MOBMA21h1 SVNM Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 EN155G, Engelska/Propedeutisk kurs G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp INAUA16h, INAUA17h, INIPO16h, INIPO17h, INMTA16h, INMTA17h AXEK, SONS Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 EN255G, Engelska: Propedeutisk kurs G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp SONS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FY302G, Strömningslära G1F, 3hp Salstentamen 2hp MAING20h KARR Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 FÖ521G, Retail Marketing G2F , 7.5hp Salstentamen 4hp HEKPG19h, HEKPG19h1, HEKPG19h2 HERM Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IT356G, Datakommunikation - Routing och Switching G1F, 9hp Salstentamen 4.5hp NSARG20h BIRM, KAVJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IT512G, Regelsystem och spelteori II G2F, 15hp Salstentamen 4hp DSPDG19h GUSS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KE117G, Grundläggande kemi G1N, 15hp Salstentamen 1 5hp BIMPG21h, BIMPG21h1, BMEPG21h, BMEPG21h1, MOBIG21h, MOBIG21h1 NISP Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 BM532G, Förskrivningsrätt för vissa läkemedel II G2F, 9hp Salstentamen 6hp DISJA20h, DISJA20h1 ERGM Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 FÖ148G, Externredovisning I G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp EKHÅG21h, EKLEG21h, EKONG21h, EKREG21h GRAN Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 NA120G, Arbetsmarknad och samhällsekonomi G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp POLPG20h SAMJ Tentamen, Tentamen
  Tors 2021-10-28
08:15 - 12:30 FÖ141G, Marknadsföring I G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp HEKPG21h, HEKPG21h1, HEKPG21h2 AXEC, BROE Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FÖ307G, Marknadsföring II G1F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp EKONG20h AHMJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU135G, Psykologi från ett kognitiv neurovetenskapligt perspektiv G1N, 7.5hp Salstentamen 3.5hp KNMPG21h, KNPPG21h EKML, GERJ Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IE329G, Logistik - försörjningskedjor och hållbarhet G1F, 7.5hp Skriftlig tentamen 5hp EKHÅG20h, EKLEG20h, HEKPG20h, HEKPG20h1, HEKPG20h2 UJVS Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT109G, IT i organisationer - introduktion G1N, 15hp Salstentamen 5hp ITBIG21h, SYVEG21h, UXDPG21h LAEJ Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:15 SD155G, Introduktion till socialpsykologi G1N, 7.5hp Salstentamen 4.5hp POLPG21h, SPSPG21h NORS Tentamen, Tentamen
  Fre 2021-10-29
08:15 - 12:30 BM338G, Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7.5hp Salstentamen 2 3.5hp SSJPG20v HUSS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BV305G, Biologiska data och GIS G1F, 7.5hp Salstentamen 2hp BIRPG20h LUND Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BV317G, Molekylär genetik G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp BIMPG20h, BIMPG20h1, MOBIG20h, MOBIG20h1 LUND Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU337G, Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp KNMPG20h, KNPPG20h SIKP Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MU417G, Musikteori/komposition 2 G1F, 15hp Salstentamen 2.5hp DSMPG20h WERA Tentamen, Tentamen
14:15 - 17:30 EN147G, Engelska/Baskurs på högskolenivå G1N, 7.5hp Grammatik/skriftlig språkfärdighet 2.5hp INAUA16h, INAUA17h, INIPO16h, INIPO17h, INMTA16h, INMTA17h AXEK, SONS Tentamen, Tentamen
14:15 - 17:30 EN153G, Engelska/Allmän språkfärdighet G1N, 7.5hp Salstentamen Läsförståelse/ordkunskap 2.5hp AXEK, SONS Tentamen, Tentamen
14:15 - 17:30 EN247G, Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Salstentamen läsförståelse 3hp SONS Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 FÖ525G, Human Resource Management G2F, 7.5hp Salstentamen 4hp POLPG19h THOC Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT110G, IT i organisationer - introduktion G1N, 7.5hp Salstentamen 2.5hp WEBUG20h LAEJ Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 ST308G, Regressions- och tidsserieanalys - grundkurs G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp EKHÅG19h, EKLEG19h, EKONG19h, EKONG19hA, EKONG19hB, EKONG19hC, EKREG19h LUNM Tentamen, Tentamen
  Lör 2021-10-30
08:15 - 11:30 EN144G, Engelska / Akademiskt skrivande G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp INAUA16h, INIPO16h, INMTA16h AXEK, SONS Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 EN244G, Engelska: Akademiskt skrivande G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp SONS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 SV133G, Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse G1N, 7.5hp Salstentamen 2.5hp NDEG Tentamen, Tentamen
08:45 - 13:00 MA009B, Matematik 2, behörighetsgivande kurs , 7.5 Salstentamen 6hp NATAB21h, NATAB21h1, TEKAB21h, TEKAB21h1 ARLQ, TIDJ Tentamen, Tentamen
08:45 - 13:00 MA136G, Matematisk introduktionskurs för tekniker G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp ATEEG21h TIDJ Tentamen, Tentamen