Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Nov  
Gå till nästa månad

Tid Kursbenämning Programtillfälle Signatur Tentamen, Tentamenstyp
v 43 Fr 2019-10-25 v 43
08:15 - 13:30 BM216G. Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7.5hp SSJPG19h SZEF Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BM335G. Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7.5hp Salstentamen 1 3.5hp SSJPG18v HUSS Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Written examination: grammar and written proficiency 3 credits SONS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MA127G. Matematik för ingenjörer I G1N, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG19h, HIBEG19h, MAING19h KALE Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 RP741A. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa A1N, 6hp BAMPA19h LARW Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 MT300G. Mekanik II G1F, 3hp Salstentamen 1hp DSIPG18h, MKPRG18h STRN Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 PR326G. Underhållsteknik för tekniker G1F, 6hp Salstentamen 3hp ATEEG18h, BETEG18h, PETEG18h LINY Tentamen, Tentamen
  Lö 2019-10-26
08:15 - 12:30 MA302G. Linjär algebra I G1F, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG18h, MKPRG18h KALE Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MT343G. Mekanik för tekniker G1F, 6hp Salstentamen 2p BETEG18h STRN Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR324G. Ellära G1F, 6hp Salstentamen 5hp ATEEG18h EDRI Tentamen, Tentamen
v 44 Må 2019-10-28 v 44
08:15 - 12:30 AU318G. Produktionsutrustningar II G1F, 7.5hp Salstentamen 3.5hp AUTEG16h, PRING15h, PROEG16h, PRTPG14h, PRTPG15h SCHC Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BV503G. Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F, 7.5hp Salstentamen 2hp BIRPG17h ESPA Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FÖ304G. Praktiskt personalarbete G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp POLPG18h PEHT Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 IT732A. Avancerad programmering A1N, 7.5hp Written examination 5.5 credits DSCMA19h, DSCMA19h1, DSCPA19h, DSCPA19h1 VENE Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 JU328G. Internationell handelsrätt II G1F, 7.5hp Salstentamen 3hp EKJUG11h, EKJUG12h, EKJUG13h, EKJUG14h BJON Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR305G. Produktionsutrustningar II G1F, 7.5hp Salstentamen 3.5hp AUTEG17h, PROEG17h SCHC Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 SD155G. Introduktion till socialpsykologi G1N, 7.5hp Salstentamen 4.5hp SPSPG19h JAGZ, RODL Tentamen, Tentamen
09:00 - 13:00 FÖ341G. Affärsutveckling I G1F , 7.5hp BCPRG18h, BCPRG18h1, BCPRG18h2 BOEB Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
13:00 - 18:00 IE130G. Externredovisning I G1N, 7.5hp Tidigast inlämning på lärcentra kl. 15.00 BCPRG18h, BCPRG18h1, BCPRG18h2 GRAN Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
14:15 - 19:30 BV706A. Biodiversitet och ekosystemförvaltning A1N, 15hp Written Examination 5 credits BIREA19h, BIREA19h1 NORI Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 FÖ506G. Externredovisning III G2F, 7.5hp Skriftlig tentamen 5hp EKONG17h, EKONG17hA, EKREG17h LUNF Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IE130G. Externredovisning I G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp EKHÅG19h, EKLEG19h, EKONG19h, EKREG19h, POLPG19h GRAN Tentamen, Tentamen
  Ti 2019-10-29
08:15 - 13:00 BM517G. Förskrivningsrätt för vissa läkemedel G2F, 15hp Salstentamen 3 6hp DISJA18h BEGK, ERKC Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BM536G. Farmakologi I G2F, 7.5hp Written Examination 4.5 credits BMEPG17h, BMEPG17h1 JOSL Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BV700A. Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N, 10hp Written Examination 3 credits BIOMA19h, BIOMA19h1, INMAA19h, INMAA19h1, INSYA19h, INSYA19h1, MOBAA19h, MOBAA19h1, MOBMA19h, MOBMA19h1 SVNM Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 EN255G. Engelska: Propedeutisk kurs G1N, 7.5hp Written Examination 3 credits SONS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FÖ521G. Retail Marketing G2F , 7.5hp Salstentamen 4hp BCPRG17h, BCPRG17h1, BCPRG17h2 HERM Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IE313G. Marknadsföring II G1F, 7.5hp Written examination 4.5 credits EKONG18h, EKONG18hC AHMJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IT134G. Introduktion till Business Intelligence G1N, 7.5hp Salstentamen 4hp ITBIG19h BERK Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IT378G. Business Process Management G1F, 7.5hp Written Examination 4.5 credits SYVEG17h JEUM Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 VP716A. Alternativa tillverkningsmetoder A1N, 6hp Written Examination 4 credits INAMA18h, INAMA18h1 LJUL Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 BV003B. Biologi 1, behörighetsgivande kurs , 7.5 Salstentamen 6.5fup NATAB19h NISP Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 FÖ525G. Human Resource Management G2F, 7.5hp Salstentamen 4hp EKONG17h, EKONG17hB, POLPG17h THOC Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IE331G. Ekonomistyrning II G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp EKHÅG18h, EKLEG18h, EKONG18h, EKONG18hA, EKONG18hB, EKREG18h LUNF Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:15 KE117G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Written Examination 1, 5 credits BIMPG19h, BIMPG19h1 NISP Tentamen, Tentamen
  On 2019-10-30
08:15 - 13:30 FÖ114G. Organisation och ledarskap I G1N, 7.5hp, FÖ114U. Organisation och ledarskap I (uppdrag) G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp EKHÅG19h, EKLEG19h, EKONG19h, EKREG19h, POLPG19h BOEB, GADC, LJUU Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 IT138G. Informationssäkerhet - riskhantering G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp NSARG17h NOHA Tentamen, Tentamen
09:00 - 14:00 FÖ114G. Organisation och ledarskap I G1N, 7.5hp HEKPG19h, HEKPG19h1, HEKPG19h2 BOEB Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
14:15 - 18:30 IE135G. Entreprenörskap som nyföretagande G1N, 7.5hp Salstentamen 2.5hp BIMPG17h, BIMPG17h1 WIGR Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT316G. Verksamhets- och informationsarkitekturer G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp ITBIG18h, SYVEG18h GUDK Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT368G. Operativsystem G1F, 7.5hp Written Examination 4 credits DSPPG18h, DVSUG18h, WEBUG17h MARD Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT371G. Operativsystem G1F, 6hp Written Examination 4 credits NSARG18h MARD Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 SV133G. Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse G1N, 7.5hp Written examination 2.5 credits HELR Tentamen, Tentamen
  To 2019-10-31
08:15 - 12:30 FH126G. Hälsa och ohälsa utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv G1N, 15hp Salstentamen 4hp SSJPG19v ARVL, BERY Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 SD159G. Individ och samhälle i förändring G1N, 7.5hp Salstentamen 4.5hp POLPG18h, SPSPG19h VANK Tentamen, Tentamen
14:00 - 19:00 IE329G. Logistik - försörjningskedjor och hållbarhet G1F, 7.5hp BCPRG18h, BCPRG18h1, BCPRG18h2 UJVS Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
14:15 - 17:30 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Written Examination: reading comprehension and vocabulary knowledge 3 credits SONS Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IE329G. Logistik - försörjningskedjor och hållbarhet G1F, 7.5hp Written Examination 5 credits EKHÅG18h, EKLEG18h, EKONG18h, EKONG18hA, EKONG18hB, EKONG18hC UJVS Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT109G. IT i organisationer - introduktion G1N, 15hp Salstentamen 5hp ITBIG19h, SYVEG19h, UXDPG19h LAEJ Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT373G. Programvarutestning G1F, 7.5hp Written Examination 5 credits DVSUG17h MARD Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 IT512G. Regelsystem och spelteori II G2F, 15hp Salstentamen 4hp DSPDG17h GUSS Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 KE116G. Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N, 7.5hp Salstentamen 5.5hp BIRPG19h GUSE Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 MB328G. Molekylär genetik G1F, 7.5hp Written Examination 4 credits BIMPG18h, BIMPG18h1 SVNM Tentamen, Tentamen
  Fr 2019-11-01
08:15 - 11:30 BM328G. Klinisk biomedicin I G2F, 5hp Salstentamen 1hp SSJPG17h SODD Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BM335G. Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7.5hp Salstentamen 2, 4hp SSJPG18v HUSS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IT141G. Programmeringsmetodik G1N, 7.5hp Salstentamen 3.4hp DSPDG18h, DSPPG19h, DVSUG19h THIM Tentamen, Tentamen
09:00 - 14:00 FÖ141G. Marknadsföring I G1N, 7.5hp HEKPG19h, HEKPG19h1, HEKPG19h2 SEDJ Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
14:15 - 19:30 BM216G. Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7.5hp Salstentamen 2, 4hp SSJPG19h SZEF Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT110G. IT i organisationer - introduktion G1N, 7.5hp Salstentamen 2,5hp NSARG18h, WEBUG18h LAEJ Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 MA126G. Diskret matematik G1N, 7.5hp Tentamen 7.5hp DSPPG18h, DVSUG18h AKLY Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 MB324G. Immunologi G1F, 7.5hp Written Examination 4.5 credits BMEPG18h, BMEPG18h1 NISP Tentamen, Tentamen
v 45 Må 2019-11-04 v 45
08:15 - 12:30 AU315G. Produktionsteknik: Metoder och verktyg G1F, 7.5hp Extra omtentamen, Salstentamen 4hp AUTEG16h, PROEG16h SVEV Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 EN244G. Engelska: Akademiskt skrivande G1N, 7.5hp Written Examination 3 credits AXEK Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 FÖ713A. Ledarskap och verksamhetsutveckling A1N, 15hp Salstentamen 7.5hp LEVUA19h ANET Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 KE114G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Supervised written examination 1 6 credits BMEPG14h, BMEPG14h1, BMEPG15h, BMEPG15h1, BMEPG16h, BMEPG16h1 NISP Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 KE114G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Supervised written examination 1 5 credits BMEPG17h, BMEPG17h1 NISP Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU104G. Vetenskapliga grunder för tillämpad positiv psykologi G1N, 7.5hp Skriftlig tentamen 3hp KNPPG19h KALK Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU108G. Grundläggande forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp KNMPG19h MILN Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU331G. Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F, 7.5hp Skriftlig salstentamen 6hp KNPPG18h SIKP Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 LO513G. ICT Management G2F, 7.5hp Salstentamen 4hp INEKG13h, INEKG13hA, INEKG13hB, INEKG14h, INEKG14hA, INEKG14hB, INEKG15h, INEKG15hA, INEKG15hB, INEKG16h, INEKG16hA, INEKG16hB, PRING15h UJVS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR303G. Produktionsteknik: Metoder och verktyg G1F, 7.5hp Extra omtentamen, Salstentamen 4hp AUTEG17h, PROEG17h SVEV Omtentamen, Omtentamen
  Fr 2019-11-08
08:15 - 12:30 IE131G. Ekonomistyrning för ingenjörer G1N, 6hp Skriftlig tentamen 4hp DSIPG17h, MKPRG17h, PRING17h LUNF, PEHT Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 KE005B. Kemi 1, behörighetsgivande kurs , 7.5hp Extra omtentamen, Salstentamen 6 fup BASTE16v, BASTN16hBM, BASTN16hHI, NATEB17hBM, NATEB17hHI, NATEB18hHI, TEKIB17vHI, TEKIB18vHI, TEKIB18vHI1 ERIH Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 KE114G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Supervised written examination 2 6 credits BMEPG14h, BMEPG14h1, BMEPG15h, BMEPG15h1, BMEPG16h, BMEPG16h1 NISP Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 KE114G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Supervised written examination 2 5 credits BMEPG17h, BMEPG17h1 NISP Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 ME519G. Texturering för spelproduktion G1F, 7.5hp Salstentamen 1hp DSGRG18h3D GRAI Omtentamen, Omtentamen
  Lö 2019-11-09
08:15 - 12:30 AU522G. Datorstödd robotik G2F, 7.5hp INAUA16h, PRIAG14h, PRING15h SCHC Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 CF3S20. Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I - Borås Det svenska språksystemet LAGF319v KAJL Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU107G. Introduktion till kognitiv neurovetenskap och medvetandets neuropsykologi G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp KNMPG19h MILN Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 KU132G. Introduktion till kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp KNPPG19h REVA Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 KU330G. Evolutionspsykologi G1F, 7.5hp Salstentamen 7.5hp KNPPG18h VALA Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 PR014G. Industriell produktionsteknik G1N, 6hp Salstentamen 3hp INAUA19h, INMTA19h KOKN Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 RP727A. Professionellt förhållningssätt och komplicerat barnafödande A1F, 7.5hp Salstentamen 4hp BAMPA18h BACC Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 ST309G. Statistik för ingenjörer II - grundkurs G1F, 3hp Salstentamen 2hp MKPRG18h, PRODG18h BREM Omtentamen, Omtentamen
v 46 On 2019-11-13 v 46
07:45 - 12:00 OM538G. Vårdande och profession G2F, 12.5hp NKSE-skriftligt prov 0,5hp + läkemedelsberäkning 0.5hp SSJPG17v SVAR Tentamen, Tentamen
  Fr 2019-11-15
08:15 - 12:30 AU116G. Tillverknings- och produktionsteknik G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp AUTEG16h, AUTEG17h, DSIPG14h, DSIPG15h, MKPRG14h, MKPRG15h, PRIAG14h, PROEG16h, PROEG17h, PRTPG14h, PRTPG15h SVEV Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FH127G. Grundläggande hälsopsykologi G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp HÄCOG12h, HÄCOG12h1, HÄCOG13h, HÄCOG14h, HÄCOG15h, HÄCOG16h VANK Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 LO515G. e-logistik G2F, 15hp Salstentamen 9hp INEKG13h, INEKG13hA, INEKG13hB, INEKG14h, INEKG14hA, INEKG14hB, INEKG15h, INEKG15hA, INEKG15hB, INEKG16h, INEKG16hA, INEKG16hB UJVS Tentamen, Tentamen
13:15 - 17:30 FY302G. Strömningslära G1F, 3hp Salstentamen 2hp MKPRG18h KARR Omtentamen, Omtentamen
13:15 - 16:30 OM769A. Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar A1N, 15hp Salstentamen 4hp DISJA19h LARR Omtentamen, Omtentamen
13:15 - 17:30 SV131G. Svensk kultur och svenskt samhälle G1N, 3hp Written examination 3 credits KAJL Omtentamen, Omtentamen
v 47 Må 2019-11-18 v 47
08:15 - 12:30 MA007B. Förberedande kurs i matematik, variant B , 4 Salstentamen 2 fup NATAB19h, TEKAB19h, TEKAB19h1 AKLY, TIDJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MA133G. Matematisk introduktionskurs för tekniker G1N, 4hp Salstentamen 2hp ATEEG19h, BETEG19h, PETEG19h AKLY, TIDJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MA304G. Linjär algebra - geometriska transformationer G1F, 3hp Salstentamen 2hp PRODG18h KALE Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MT507G. Maskinelement G2F, 6hp Salstentamen 5hp INMTA19h, MKPRG17h STIU Tentamen, Tentamen
  On 2019-11-20
08:15 - 13:30 MT351G. Mekanik IV G1F, 6hp Salstentamen 5hp INMTA19h, MKPRG17h STIU Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR504G. Effektiva arbetsplatser G2F, 6hp Salstentamen 3hp PETEG18h, PRING17h KEDM Tentamen, Tentamen
  To 2019-11-21
17:15 - 20:00 BM301G. Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F, 7.5hp Salstentamen 1, 3hp(Mikrobiologi) SSJPG19v GUSE Tentamen, Tentamen
  Fr 2019-11-22
08:15 - 12:30 AU137G. Ellära för tekniker G1N, 4.5hp Salstentamen 4hp AUTEG16h, AUTEG17h, PROEG16h, PROEG17h EDRI Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 BV704A. NGS bibliotek: tillverkning och kvalitetskontroll A1F, 5hp Salstentamen 3hp BIOMA18h, BIOMA18h1, INSYA18h, INSYA18h1, MOBMA18h, MOBMA18h1 BAXJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MT302G. Hållfasthetslära I G1F, 3hp Salstentamen 1hp DSIPG18h, MKPRG18h STRN Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:00 OM330G. Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F, 15hp Salstentamen i Läkemedelsberäkning 1.5hp SSJPG18h SZEF Tentamen, Tentamen
08:45 - 13:00 FH332G. Tillämpad folkhälsovetenskap G1F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp HÄCOG12h, HÄCOG12h1, HÄCOG13h, HÄCOG14h, HÄCOG15h, HÄCOG16h MULJ Tentamen, Tentamen
  Lö 2019-11-23
08:15 - 12:30 MA303G. Linjär algebra II G1F, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG18h, MKPRG18h KALE Tentamen, Tentamen
v 48 Fr 2019-11-29 v 48
08:15 - 13:00 BM330G. Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15hp Salstentamen 1, 4hp SSJPG18h HUSS Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:00 OM330G. Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F, 15hp Salstentamen 1.5hp SSJPG18h DAHI, GUTR Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 PR308G. Mekatronik för tekniker G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp AUTEG17h EDRI Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 RP740A. Det normala barnafödandet A1N, 9hp Salstentamen 1 1.5hp BAMPA19h BACC Tentamen, Tentamen
v 49 Fr 2019-12-06 v 49
08:15 - 13:30 FÖ502G. Externredovisning III G2F, 7.5hp Salstentamen 6hp EKONG15h, EKONG15hA, EKONG16h, EKONG16hA, EKREG15h, EKREG16h MJOA Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 FÖ502G. Externredovisning III G2F, 7.5hp Salstentamen 6hp EKJUG13h, EKJUG14h, EKONG13h, EKONG13hA, EKONG13hB, EKONG13hC, EKONG14h, EKONG14hA, EKONG14hB, EKONG14hC, EKREG13h, EKREG14h MJOA Tentamen, Tentamen
v 50 Fr 2019-12-13 v 50
07:45 - 12:00 OM538G. Vårdande och profession G2F, 12.5hp NKSE-skriftligt prov 0,5hp + läkemedelsberäkning 0.5hp SSJPG17v GOTC Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 IE321G. Ekonomi- och verksamhetsstyrning G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp EKJUG14h, EKONG14h, EKONG14hA, EKONG14hB, EKONG14hC, EKONG15h, EKONG15hA, EKONG15hB, EKONG16h, EKONG16hA, EKONG16hB, EKREG14h, EKREG15h, EKREG16h, INEKG14h, INEKG14hA, INEKG14hB, INEKG15h, INEKG16h, PRILG14h, PRING15h GRAN Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 IE322G. Ekonomi- och verksamhetsstyrning G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp EKONG17h, EKONG17hA, EKONG17hB, EKREG17h GRAN Tentamen, Tentamen
v 51 On 2019-12-18 v 51
09:00 - 14:00 FÖ141G. Marknadsföring I G1N, 7.5hp HEKPG19h, HEKPG19h1, HEKPG19h2 SEDJ Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
09:00 - 13:00 FÖ341G. Affärsutveckling I G1F , 7.5hp BCPRG18h, BCPRG18h1, BCPRG18h2 BOEB Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
  To 2019-12-19
08:15 - 12:30 EN150G. Engelsk grundkurs för ekonomer G1N, 7.5hp Salstentamen: Skriftlig språkfärdighet 3.5hp EKONG14h, EKONG14hA, EKONG14hB, EKONG14hC, EKONG15h, EKONG15hA, EKONG15hB, EKONG15hC, EKONG16h, EKONG16hA, EKONG16hB, EKONG16hC, EKONG17h, EKONG17hA, EKONG17hB, EKONG17hC, POLPG14h AXEK Tentamen, Tentamen
v 2 On 2020-01-08 v 2
08:15 - 13:30 KE114G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Supervised written examination 1 6 credits BMEPG14h, BMEPG14h1, BMEPG15h, BMEPG15h1, BMEPG16h, BMEPG16h1 NISP Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 KE114G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Supervised written examination 1 5 credits BMEPG17h, BMEPG17h1 NISP Tentamen, Tentamen
  To 2020-01-09
08:15 - 12:30 MB318G. Biokemi G1F, 7.5hp Written examination 5 credits BIMPG16h, BMEPG13h, BMEPG13h1, BMEPG14h, BMEPG14h1, BMEPG15h, BMEPG15h1, BMEPG16h, BMEPG16h1, SWBHB15h EJDM Tentamen, Tentamen
  Lö 2020-01-11
08:15 - 13:30 KE114G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Supervised written examination 2 6 credits BMEPG14h, BMEPG14h1, BMEPG15h, BMEPG15h1, BMEPG16h, BMEPG16h1 NISP Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 KE114G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Supervised written examination 2 5 credits BMEPG17h, BMEPG17h1 NISP Tentamen, Tentamen
v 3 Ti 2020-01-14 v 3
08:15 - 12:30 BM534G. Farmakologi II G2F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp BMEPG14h, BMEPG14h1, BMEPG15h, BMEPG15h1 BENB, JOSL Tentamen, Tentamen
  On 2020-01-15
08:15 - 12:30 MB726A. Molekylär bioteknik A1N, 7.5hp Salstentamen 4hp MOBMA16h, MOBMA16h1, MOBMA17h, MOBMA17h1, MOBTA16h, MOBTA16h1, MOBTA17h, MOBTA17h1 FAGM Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MB732A. Molekylär bioteknik A1N, 7.5hp Salstentamen 4hp MOBMA18h, MOBMA18h1, MOBTA18h, MOBTA18h1 FAGM Tentamen, Tentamen
  Lö 2020-01-18
08:15 - 12:30 AU318G. Produktionsutrustningar II G1F, 7.5hp Salstentamen 3.5hp AUTEG16h, PRING15h, PROEG16h, PRTPG14h, PRTPG15h SCHC Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR305G. Produktionsutrustningar II G1F, 7.5hp Salstentamen 3.5hp AUTEG17h, PROEG17h SCHC Tentamen, Tentamen

  Ändrade inom de senaste 7 dagarna.