Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Nov  
Gå till nästa månad

Tid Kursbenämning Programtillfälle Signatur Tentamen, Tentamenstyp
12:45 - 15:00 MA006B. Matematik 3, behörighetsgivande kurs , 7.5hp DUGGA NATEB18hBM, NATEB18hHI, TEKIB18hHI AKLY Dugga, Tentamen
12:45 - 15:00 MA102G. Matematik T G1N, 7.5hp DUGGA ATEEG18h, BETEG18h, PETEG18h AKLY Dugga, Tentamen
08:15 - 13:30 NA115G. Grundläggande mikroekonomi G1N, 15hp Salstentamen 2 4hp EKONG17h OLSM Tentamen, Tentamen
13:15 - 17:30 MT507G. Maskinelement G2F, 6hp Salstentamen 3hp INMTA18h, MKPRG16h STIU Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 MB730A. NGS bibliotek: tillverkning och kvalitetskontroll A1N, 5hp Salstentamen 3hp BIOMA17h, BIOMA17h1, MOBMA17h, MOBMA17h1 FAGM Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 MT302G. Hållfasthetslära I G1F, 3hp Salstentamen 1hp DSIPG17h, MKPRG17h STRN Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 MT351G. Mekanik IV G1F, 6hp Salstentamen 6hp INMTA18h, MKPRG16h STIU Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:00 OM330G. Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F, 15hp Salstentamen i läkemedelsberäkning 1,5hp SSJPG17h DAHI, GUTR Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR504G. Effektiva arbetsplatser G2F, 6hp Salstentamen 3hp PRING16h SVEV Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 BM301G. Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F, 7.5hp Salstentamen 1 3hp (Mikrobiologi) SSJPG18v GUSE Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 MA303G. Linjär algebra II G1F, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG17h, MKPRG17h RONJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MA304G. Linjär algebra - geometriska transformationer G1F, 3hp Salstentamen 2hp PRING17h KALE Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 SV133G. Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse G1N, 7.5hp Salstentamen 2.5hp HELR Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 ST309G. Statistik för ingenjörer II - grundkurs G1F, 3hp MKPRG17h, PRING17h BREM Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 SV122G. Svensk kultur och svenskt samhälle G1N, 3hp Salstentamen 3hp KAJL Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:00 BM330G. Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15hp Salstentamen 1, 4hp SSJPG17h STEC Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MA004B. Förberedande kurs i matematik, variant B , 4hp Salstentamen 2hp NATEB18hHI, TEKIB18hHI, TEKIB18hHI1 AKLY Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MA133G. Matematisk introduktionskurs för tekniker G1N, 4hp Salstentamen 2hp ATEEG18h, BETEG18h, PETEG18h AKLY Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 OM123G. Omvårdnad - ämne och profession G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp SSJPG18h ROSS, WESL Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:00 OM330G. Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F, 15hp Salstentamen 1.5hp SSJPG17h DAHI, GUTR Omtentamen, Omtentamen
08:45 - 12:00 EN262G. Engelska: Skriftlig språkfärdighet G1N, 7.5hp Salstentamen: VOC/MCT 1,5hp AXEK Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MA128G. Matematik för ingenjörer II G1N, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG18h, HIBEG18h, MKPRG18h, PRODG18h AKLY Tentamen, Tentamen
13:15 - 18:30 IT138G. Informationssäkerhet - riskhantering G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp NSARG16h, NSARG16h1 NOHA Omtentamen, Omtentamen
13:15 - 15:00 EN241G. Engelska: Uttal G1N, 1.5hp, EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Room G115 and G116 SONS Examination, Omtentamen
13:15 - 15:00 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp EXAM:Pronunciation SONS Examination, Tentamen
08:15 - 13:30 BM216G. Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7.5hp Salstentamen 1, 2hp SSJPG18h SZEF Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 KU316G. Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F, 7.5hp KNPPG17h SIKP Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 MA302G. Linjär algebra I G1F, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG17h, MKPRG17h RONJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:00 MU320G. Musik / teori och praktik II G1F, 15hp Salstentamen - musikaliska termer och begrepp 2.5hp DSLMG17hM WERA Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 RP721A. Det normala barnafödandet A1N, 9hp Salstentamen 4hp BAMPA18h BACC Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BM335G. Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7.5hp Salstentamen 1, 3.5hp SSJPG17v CLAJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Salstentamen: grammatik och skriftlig språkfärdighet 3hp SONS Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Salstentamen: grammatik och skriftlig språkfärdighet 3hp SONS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR010G. Grundläggande tillverkningsteknik G1N, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG18h, HIBEG18h, MKPRG18h, PRODG18h LJUL Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 BM215G. Anatomi och fysiologi 2 G1N, 7.5hp Salstentamen 1 2hp SSJPG18h SZEF Tentamen, Tentamen
08:15 - 14:30 FÖ529G. Internationell marknadsföring G2F, 15hp Salstentamen 10hp EKONG16h, EKONG16hC AHMJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU319G. Idrotts- och träningspsykologi G1F, 7.5hp Salstentamen 7,5hp MVPRG16h, PSCOG16h EKML Tentamen, Tentamen
09:00 - 14:00 FÖ331G. Externredovisning i teori och praktik G1F, 7.5hp BCPRG17h, BCPRG17h1, BCPRG17h2 GILC Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
07:45 - 12:00 OM538G. Vårdande och profession G2F, 12.5hp NKSE-skriftligt prov 0,5hp + läkemedelsberäkning 0.5hp SSJPG16v LANA, SVAR Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:00 BM517G. Förskrivningsrätt för vissa läkemedel G2F, 15hp Salstentamen -del 2 6hp DISJA17h STEC Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 FY005B. Fysik 1.2, behörighetsgivande kurs X , 7.5hp Salstentamen 7hp NYQO Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 KU326G. Metoder inom tillämpad positiv psykologi I G1F, 7.5hp Skriftlig tentamen 4hp KNPPG17h BERO Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 OM767A. Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre I A1N, 7.5hp Salstentamen 4hp DISJA18h ABEC Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR303G. Produktionsteknik: Metoder och verktyg G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp AUTEG17h, PROEG17h OSCJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 RP722A. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa A1N, 6hp Salstentamen 4hp BAMPA18h LARW Omtentamen, Omtentamen
09:00 - 14:00 FÖ314G. Organisation och ledarskap II G1F, 7.5hp BCPRG17h, BCPRG17h1, BCPRG17h2 GADC Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
09:00 - 14:00 IE130G. Externredovisning I G1N, 7.5hp BCPRG18h, BCPRG18h1, BCPRG18h2 GRAN Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
09:15 - 14:30 IE130G. Externredovisning I G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp EKHÅG18h, EKLEG18h, EKONG18h, EKREG18h GRAN Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 KE117G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Salstentamen 1, 5hp BIMPG18h, BIMPG18h1, BMEPG18h, BMEPG18h1 NISP Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 BM328G. Klinisk biomedicin I G2F, 5hp Salstentamen 1hp SSJPG16h SODD Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 BM335G. Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7.5hp Salstentamen 2 4hp SSJPG17v CLAJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 BV001B. Biologi 1, behörighetsgivande kurs , 7.5hp Salstentamen 6.5hp NATEB18hHI LENJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 FH126G. Hälsa och ohälsa utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv G1N, 15hp SSJPG18v BERY Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 IT368G. Operativsystem G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp DSPPG17h, DVSUG17h, WEBUG16h MARD Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 IT371G. Operativsystem G1F, 6hp Salstentamen 4hp NSARG17h MARD Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 KU211G. Medvetandets neuropsykologi G1N, 7.5hp Skriftlig salstentamen 5hp KNPPG18h REVA Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 KU723A. Forskningsmetoder och tekniker i kognitiv neurovetenskap A1N, 10hp Salstentamen 3hp MEDHA18h MACO Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MA127G. Matematik för ingenjörer I G1N, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG18h, HIBEG18h, MKPRG18h, PRODG18h KALE Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 BM536G. Farmakologi I G2F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp BMEPG16h, BMEPG16h1 JOSL Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 FÖ521G. Retail Marketing G2F , 7.5hp Salstentamen 4hp BCPRG16h, BCPRG16h1 HERM Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 IT512G. Regelsystem och spelteori II G2F, 15hp Salstentamen 4hp DSPDG16h GUSS Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 KE116G. Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N, 7.5hp Salstentamen 5.5hp BIRPG18h GUSE Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 LO515G. e-logistik G2F, 15hp Salstentamen 9hp INEKG16h, INEKG16hA UJVS Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 MT518G. Energi- och installationsteknik G2F, 6hp Salstentamen 4hp BYING16h LUNH Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 ST117G. Statistik G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp POLPG17h LUNM Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Salstentamen: läsförståelse och ordkunskap 3hp SONS Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Salstentamen: läsförståelse och ordkunskap 3hp SONS Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 EN255G. Engelska: Propedeutisk kurs G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp SONS Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 FÖ114G. Organisation och ledarskap I G1N, 7.5hp, FÖ114U. Organisation och ledarskap I (uppdrag) G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp EKHÅG18h, EKLEG18h, EKONG18h, EKREG18h, POLPG18h LJUU, STOH Omtentamen, Omtentamen
09:00 - 14:00 FÖ114G. Organisation och ledarskap I G1N, 7.5hp BCPRG18h, BCPRG18h1, BCPRG18h2 LJUU Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
14:15 - 19:30 BM216G. Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7.5hp Salstentamen 2, 4hp SSJPG18h SZEF Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 BV503G. Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F, 7.5hp BIRPG16h LEIS Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 FÖ338G. Finansiell styrning G1F, 7.5hp Salstentamen 7.5hp ZAMM Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 IT110G. IT i organisationer - introduktion G1N, 7.5hp Salstentamen 2.5hp NSARG17h, WEBUG17h LAEJ Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 17:30 IT732A. Avancerad programmering A1N, 7.5hp Salstentamen 5.5hp DSCMA18h, DSCMA18h1, DSCPA18h, DSCPA18h1 VENE Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 PR305G. Produktionsutrustningar II G1F, 7.5hp Salstentamen 3.5hp AUTEG17h, PROEG17h SCHC Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 BV312G. Fysiologi G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp BIMPG17h, BIMPG17h1, BIRPG17h EMAI, SVNM Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 FY006B. Fysik 2, behörighetsgivande kurs X , 7.5hp Salstentamen 7hp KARR Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 IT109G. IT i organisationer - introduktion G1N, 15hp Salstentamen 5hp ITBIG18h, SYVEG18h, UXDPG18h LAEJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 JU143G. Arbetsrätt I G1N, 7.5hp Tentamen 4.5hp POLPG17h BJON Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 JU413G. Associationsrätt G1F, 7.5hp Tentamen 4.5hp EKONG17h, EKREG17h LUNP Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 PR328G. Tillverkningsteknik och produktionsutrustningar för tekniker 1 G1F, 6hp Salstentamen 3hp ATEEG18h, BETEG18h, PETEG18h ANEK Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MA006B. Matematik 3, behörighetsgivande kurs , 7.5hp Salstentamen 6hp NATEB18hHI, TEKIB18hHI AKLY Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MA102G. Matematik T G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp ATEEG18h, BETEG18h, PETEG18h AKLY Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MT336G. Kvalitets- och mätteknik G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp DSIPG13h, DSIPG14h, DSIPG15h, MKPRG13h, MKPRG14h, MKPRG15h, PRING15h ZOMS Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 ST118G. Statistisk inferens G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp INEKG13h, INEKG13hA, INEKG13hB, INEKG14h, INEKG14hA, INEKG14hB, INEKG15h, INEKG15hA, INEKG15hB, INEKG16h, INEKG16hA, INEKG16hB LUNM Tentamen, Tentamen
14:00 - 17:15 11FK20. Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter - Borås LGFOR18v Gäst Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 BM522G. Endokrinologi G2F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp BIMEA12h, BMEPG11h, BMEPG12h, BMEPG12h1, BMEPG13h, BMEPG13h1, BMEPG14h, BMEPG14h1, SWBHB14h JOSL Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 ST119G. Undersökningsmetodik G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp EKONG12h, EKONG12hA, EKONG12hB, EKONG12hC, EKONG13h, EKONG13hA, EKONG13hB, EKONG13hC, EKONG14h, EKONG14hA, EKONG14hB, EKONG14hC, EKONG15h, EKONG15hA, EKONG15hB, EKONG15hC, EKREG13h, EKREG14h, EKREG15h BREM Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 AU123G. Produktionsutrustningar I G1N, 7.5hp AUTEG16h, AUTEG17h, MKPRG13h, PRILG14h, PRING15h, PROEG16h, PROEG17h, PRTPG14h, PRTPG15h, SWBAE15h HOMM Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 BM533G. Farmakologi I G2F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp BMEPG12h, BMEPG12h1, BMEPG13h, BMEPG13h1, BMEPG14h, BMEPG14h1, BMEPG15h, BMEPG15h1 JOSL Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 IT333G. Systemadministration - Introduktion G1F, 7.5hp Salstentamen 6p NSARG15h, NSARG15h1, NSARG16h, NSARG16h1, NSARG17h FISH Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 ME111G. Digitala kulturer G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp DSGRG12h2D, DSGRG12h3D, DSGRG12hA, DSGRG13h2D, DSGRG13h3D, DSGRG13hA, DSGRG14h2D, DSGRG14h3D, DSGRG14hA, DSGRG15h2D, DSGRG15h3D, DSGRG15hA, DSGWG12h, DSGWG13h, DSGWG14h, DSGWG15h, DSLMG12hL, DSLMG12hM, DSLMG13hL, DSLMG13hM, DSLMG14hL, DSLMG14hM, DSLMG15hL, DSLMG15hM, DSPDG12h, DSPDG13h, DSPDG14h, DSPDG15h EKMS Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 NA115G. Grundläggande mikroekonomi G1N, 15hp Salstentamen 3 4hp EKONG17h OLSM Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 OM118G. Vårdandets etik G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp SSJPG18h ABEC Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 ST121G. Sannolikhetslära med tillämpningar G1N, 7.5hp Salstentamen 4hp INEKG13h, INEKG13hA, INEKG13hB, INEKG14h, INEKG14hA, INEKG14hB, INEKG15h, INEKG15hA, INEKG15hB, INEKG16h, INEKG16hA, INEKG16hB LUNM Tentamen, Tentamen
08:45 - 13:00 FH124G. Introduktion till folkhälsoarbete G1N, 7.5hp Salstentamen 3.5hp HÄCOG13h, HÄCOG14h, HÄCOG15h, HÄCOG16h EIBG Tentamen, Tentamen
13:15 - 17:00 FH324G. Metoder i epidemiologisk forskning G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp HÄCOG12h, HÄCOG13h, HÄCOG14h, HÄCOG15h, HÄCOG16h BACS, BJEP Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 IT114G. Programmeringsmetodik G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp DSGWG13h, DSPDG13h, DSPDG14h, DSPDG15h, DSPDG16h, DSPPG14h, DSPPG15h, DSPPG16h, DSPPG17h, DVSUG14h, DVSUG15h, DVSUG16h, DVSUG17h THIM Tentamen, Tentamen
08:15 - 14:30 IT139G. Informationssäkerhet - Introduktion G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp NSARG16h1, NSARG17h, WEBUG16h NOHA Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IT141G. Programmeringsmetodik G1N, 7.5hp Salstentamen 3.5hp DSPDG17h, DSPPG18h, DVSUG18h, ITBIG16h, SYVEG16h THIM Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 JU328G. Internationell handelsrätt II G1F, 7.5hp Salstentamen 3hp EKJUG11h, EKJUG12h, EKJUG13h, EKJUG14h BJON Tentamen, Tentamen
09:00 - 12:45 IE116G. Ekonomistyrning I G1N, 7.5hp Salstentamen 6.5hp BCPRG18h, BCPRG18h1, BCPRG18h2 LUNF, POPA Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
09:15 - 13:30 IE116G. Ekonomistyrning I G1N, 7.5hp Salstentamen 6.5hp EKHÅG18h, EKLEG18h, EKONG18h, EKREG18h, POLPG18h LUNF, POPA Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 BV002B. Biologi 2, behörighetsgivande kurs , 7.5hp Salstentamen 6hp NATEB18hHI ERIH Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 BV504G. Miljökonsekvensbeskrivning G2F, 7.5hp Salstentamen 4hp BIRPG16h LENJ Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT376G. Algoritmer och datastrukturer G1F, 7.5hp Tentamen 6hp DSPPG17h, DVSUG16h ATIY Tentamen, Tentamen
14:15 - 17:30 IT733A. Avancerad artificiell intelligens A1N, 7.5hp Salstentamen 4.5hp DSCMA18h, DSCMA18h1, DSCPA18h, DSCPA18h1 STEI Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 JU306G. Arbetsrätt II G1F, 7.5hp Salstentamen 3hp POLPG17h BJON Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 MB330G. Cellsignalering G1F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp BMEPG17h, BMEPG17h1 NISP Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 PR308G. Mekatronik för tekniker G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp AUTEG17h ERIS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BV304G. Beteendeekologi G1F, 7.5hp Skriftlig tentamen 4hp BIRPG17h NORI Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FI204G. Moralfilosofi G1N, 7.5hp Skriftlig tentamen 7.5hp KNPPG17h BERE Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 FÖ303G. Corporate Social Responsibility G1F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp BCPRG16h, BCPRG16h1, EKONG16h, EKONG16hA, EKONG16hB, EKONG16hC, EKREG16h, INEKG16h, INEKG16hA, INEKG16hB, POLPG16h THOC Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MB105G. Cellbiologi G1N, 7.5hp Salstentamen 5.5hp BIMPG18h, BIMPG18h1, BIRPG18h, BMEPG18h, BMEPG18h1 ERIH Tentamen, Tentamen
09:00 - 14:00 NA117G. Butikens omvärld G1N, 7.5hp BCPRG17h, BCPRG17h1, BCPRG17h2 MORH Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
14:15 - 19:30 FY303G. Mekanik III G1F, 6hp Salstentamen 4hp MKPRG17h KARR Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT140G. Trådlösa nätverk G1N, 7.5hp NSARG16h MODD Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 IT363G. Utveckling av IT i organisationer - inriktning systemvetenskap G1F, 15hp Salstentamen 6hp SYVEG17h KRAH Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 IT364G. Utveckling av IT i organisationer - inriktning Business Intelligence G1F, 15hp Salstentamen 6hp ITBIG17h KRAH Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 JU310G. Beskattningsrätt I G1F, 15hp Salstentamen 12hp EKREG17h BJON, CARD Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 MB504G. Stamcellsbiologi G2F, 7.5hp Salstentamen 5hp BMEPG16h, BMEPG16h1 SYNJ Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 MB734A. Biomarkörer inom molekylär medicin A1N, 7.5hp Salstentamen 4hp BIOMA18h, BIOMA18h1 JANA Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 PR500G. Produktionsteknik: Planering och flöde G2F, 7.5hp Salstentamen 3hp PROEG17h KOKN Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 FÖ135G. Entreprenörskap som nyföretagande G1N, 7.5hp Salstentamen 2.5hp BIMPG16h WIGR Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 FÖ141G. Marknadsföring I G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp EKHÅG18h, EKLEG18h, EKONG18h, EKREG18h, POLPG18h BROE Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MB329G. Biokemi G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp BIMPG17h, BIMPG17h1, BMEPG17h, BMEPG17h1 NISP Tentamen, Tentamen
09:00 - 14:00 FÖ141G. Marknadsföring I G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp BCPRG18h, BCPRG18h1, BCPRG18h2 BROE Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
14:15 - 18:30 BM215G. Anatomi och fysiologi 2 G1N, 7.5hp Salstentamen 2 4hp SSJPG18h SZEF Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT370G. Parallella processer G1F, 7.5hp Skriftlig tentamen 4.5hp DSPPG17h, DVSUG17h MELJ Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 IT734A. Data Mining A1N, 7.5hp Salstentamen 4.5hp DSCMA18h, DSCMA18h1, DSCPA18h, DSCPA18h1 SUNL Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 MT102G. Konceptuell maskinteknik G1N, 3hp DSIPG18h, HIBEG18h, MKPRG18h, PRODG18h SVED Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 MT510G. Tillämpad FEM II G2F, 6hp Salstentamen 2hp INMTA18h, MKPRG16h ANDO Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FY004B. Fysik 1.1, behörighetsgivande kurs X , 3.5hp Salstentamen 3hp NATEB18hHI, TEKIB18hHI LUNH Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FY102G. Fysik för tekniker 1 G1N, 3.5hp Salstentamen 3hp ATEEG18h, BETEG18h, PETEG18h LUNH Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FÖ304G. Praktiskt personalarbete G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp POLPG17h PEHT Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FÖ304U. Praktiskt personalarbete G1F (uppdrag), 7.5hp Salstentamen 4hp PEHT Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MU151G. Datorbaserad ljud- och musikproduktion G1N, 15hp Salstentamen 2,5hp DSLMG18hL, DSLMG18hM FAWJ Tentamen, Tentamen
08:45 - 12:00 BM700A. Vårdhygien A1N, 7.5hp Salstentamen 4.5hp FHSVA18v GUSE Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 BM537G. Farmakologi II G2F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp BMEPG16h, BMEPG16h1 BENB Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 FÖ522G. Ledning och styrning G2F, 7.5hp Salstentamen 4,5hp EKONG16h, EKONG16hB, INEKG16h, INEKG16hB, POLPG16h LARJ Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 FÖ524G. Företagsanalys och företagsvärdering G2F, 7.5hp Salstentamen 5.5hp EKONG16h, EKONG16hA, EKREG16h JANC Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 KE117G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Salstentamen 2 5hp BIMPG18h, BIMPG18h1, BMEPG18h, BMEPG18h1 NISP Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 MA301G. Matematik för ingenjörer III G1F, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG18h, HIBEG18h, MKPRG18h, PRODG18h KALE Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 MT508G. Bearbetningsteknik G2F, 6hp Salstentamen 2hp INMTA18h, MKPRG16h ANDO Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 BV305G. Biologiska data och GIS G1F, 7.5hp Skriftlig tentamen 2hp BIRPG17h NORI Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IT111G. Introduktion till User Experience Design G1N, 7.5hp Salstentamen 2hp DSPDG17h, DVSUG18h, ITBIG16h, SYVEG16h, UXDPG18h, WEBUG18h NALK Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MA105G. Preparandkurs i matematik för ekonomer G1N, 3hp Tentamen 3hp EKREG18h, POLPG18h HARM Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MB328G. Molekylär genetik G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp BIMPG17h, BIMPG17h1 SVNM Tentamen, Tentamen
09:00 - 14:00 JU329G. Arbetsrätt i butik G1F, 7.5hp BCPRG17h, BCPRG17h1, BCPRG17h2 BJON Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
09:00 - 13:00 MA105G. Preparandkurs i matematik för ekonomer G1N, 3hp Tentamen 3hp BCPRG18h, BCPRG18h1, BCPRG18h2 HARM Tentamen på lärcentra, Tentamen LC
14:15 - 19:00 BM330G. Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15hp Salstentamen 2, 4hp SSJPG17h SODD Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 FY101G. Mekanik I G1N, 3hp Salstentamen 3hp DSIPG18h, HIBEG18h, MKPRG18h, PRODG18h NYQO Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 MB732A. Molekylär bioteknik A1N, 7.5hp Salstentamen 4hp MOBMA18h, MOBMA18h1, MOBTA18h, MOBTA18h1 SVNM Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 ST308G. Regressions- och tidsserieanalys - grundkurs G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp EKONG17h, EKREG17h, INEKG16h, INEKG16hA LUNM Tentamen, Tentamen
08:15 - 11:30 BM301G. Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F, 7.5hp Salstentamen 2 1,5hp(farmakologi) SSJPG18v JOSL Tentamen, Tentamen
08:15 - 14:30 MB731A. Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N, 7.5hp Salstentamen 5hp INMOA18h, INMOA18h1, INSYA18h, INSYA18h1 NISP Tentamen, Tentamen

  Ändrade inom de senaste 7 dagarna.