Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Nov  
Gå till nästa månad

Tid Kursbenämning Programtillfälle Signatur Tentamen, Tentamenstyp
v 47 On 2019-11-20 v 47
08:15 - 13:30 MT351G. Mekanik IV G1F, 6hp Salstentamen 5hp INMTA19h, MKPRG17h STIU Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR504G. Effektiva arbetsplatser G2F, 6hp Salstentamen 3hp PETEG18h, PRING17h KEDM Tentamen, Tentamen
  To 2019-11-21
17:15 - 20:00 BM301G. Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F, 7.5hp Salstentamen 1, 3hp(Mikrobiologi) SSJPG19v GUSE Tentamen, Tentamen
  Fr 2019-11-22
08:15 - 12:30 AU137G. Ellära för tekniker G1N, 4.5hp Salstentamen 4hp AUTEG16h, AUTEG17h, PROEG16h, PROEG17h EDRI Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 BV704A. NGS bibliotek: tillverkning och kvalitetskontroll A1F, 5hp Salstentamen 3hp BIOMA18h, BIOMA18h1, INSYA18h, INSYA18h1, MOBMA18h, MOBMA18h1 BAXJ Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 EN160G. Engelska 1-30 hp G1N, 30hp Salstentamen: Grammatik 4.5hp AXEK Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MT302G. Hållfasthetslära I G1F, 3hp Salstentamen 1hp DSIPG18h, MKPRG18h STRN Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:00 OM330G. Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F, 15hp Salstentamen i Läkemedelsberäkning 1.5hp SSJPG18h SZEF Tentamen, Tentamen
08:45 - 13:00 FH332G. Tillämpad folkhälsovetenskap G1F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp HÄCOG12h, HÄCOG12h1, HÄCOG13h, HÄCOG14h, HÄCOG15h, HÄCOG16h MULJ Tentamen, Tentamen
  Lö 2019-11-23
08:15 - 13:30 EN160G. Engelska 1-30 hp G1N, 30hp Salstentamen: översättning och uppsats 6hp AXEK Tentamen, Tentamen
v 48 Må 2019-11-25 v 48
08:15 - 12:30 MA303G. Linjär algebra II G1F, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG18h, MKPRG18h KALE Tentamen, Tentamen
  On 2019-11-27
08:45 - 12:00 EN160G. Engelska 1-30 hp G1N, 30hp Salstentamen: VOC/MCT 1.5hp AXEK Tentamen, Tentamen
  Fr 2019-11-29
08:15 - 13:00 BM330G. Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15hp Salstentamen 1, 4hp SSJPG18h HUSS Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 BV103G. Hållbar utveckling för ingenjörer I G1N, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG19h, HIBEG19h, MAING19h, PRODG19h LENJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:00 OM330G. Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F, 15hp Salstentamen 1.5hp SSJPG18h DAHI, GUTR Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 PR308G. Mekatronik för tekniker G1F, 7.5hp Salstentamen 6hp AUTEG17h EDRI Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 RP740A. Det normala barnafödandet A1N, 9hp Salstentamen 1 1.5hp BAMPA19h BACC Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 SD304G. Gruppers dynamik och utveckling G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp SPSPG18h NILA Omtentamen, Omtentamen
11:00 - 11:30 EN160G. Engelska 1-30 hp G1N, 30hp Uttalstest 1.5hp AXEK Uttalstest, Tentamen
14:15 - 17:30 EN160G. Engelska 1-30 hp G1N, 30hp Salstentamen: fonetik 3hp AXEK Tentamen, Tentamen
  Lö 2019-11-30
08:15 - 12:30 EN160G. Engelska 1-30 hp G1N, 30hp Salstentamen: Storbrittanien och USa 4.5hp AXEK Tentamen, Tentamen
v 49 Må 2019-12-02 v 49
08:15 - 12:30 MA128G. Matematik för ingenjörer II G1N, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG19h, HIBEG19h, MAING19h, PRODG19h AKLY Tentamen, Tentamen
  Fr 2019-12-06
08:15 - 13:30 FÖ502G. Externredovisning III G2F, 7.5hp Salstentamen 6hp EKONG15h, EKONG15hA, EKONG16h, EKONG16hA, EKREG15h, EKREG16h MJOA Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 FÖ502G. Externredovisning III G2F, 7.5hp Salstentamen 6hp EKJUG13h, EKJUG14h, EKONG13h, EKONG13hA, EKONG13hB, EKONG13hC, EKONG14h, EKONG14hA, EKONG14hB, EKONG14hC, EKREG13h, EKREG14h MJOA Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 FÖ506G. Externredovisning III G2F, 7.5hp Skriftlig tentamen 5hp EKONG17h, EKONG17hA, EKREG17h LUNF Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 KU131G. Grundläggande neurovetenskap G1N, 7.5hp Skriftlig tentamen 7.5hp KNMPG19h, KNPPG19h SIKP Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU319G. Idrotts- och träningspsykologi G1F, 7.5hp Salstentamen 7,5hp KNPPG17h BERO Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU326G. Metoder inom tillämpad positiv psykologi I G1F, 7.5hp Skriftlig tentamen 4hp KNPPG18h BERO Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MU320G. Musik / teori och praktik II G1F, 15hp Salstentamen - musikaliska termer och begrepp 2.5hp DSLMG18hM WERA Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 RP740A. Det normala barnafödandet A1N, 9hp Salstentamen 2 1.5hp + Salstentamen 3 1.5hp BAMPA19h BACC Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 BM335G. Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7.5hp Salstentamen 1 3.5hp SSJPG18v HUSS Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 OM123G. Omvårdnad - ämne och profession G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp SSJPG19h ROSS, WESL Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 PR326G. Underhållsteknik för tekniker G1F, 6hp ATEEG18h, BETEG18h, PETEG18h LINY Omtentamen, Omtentamen
  Lö 2019-12-07
08:15 - 12:30 EN160G. Engelska 1-30 hp G1N, 30hp Salstentamen: 1900-talslitteratur 4.5hp AXEK Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FÖ304G. Praktiskt personalarbete G1F, 7.5hp Salstentamen 4hp POLPG18h PEHT Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 PR010G. Grundläggande tillverkningsteknik G1N, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG19h, HIBEG19h, MAING19h, PRODG19h LJUL Omtentamen, Omtentamen
v 50 Må 2019-12-09 v 50
13:15 - 17:30 BM215G. Anatomi och fysiologi 2 G1N, 7.5hp Salstentamen 1 2hp SSJPG19h BENB Tentamen, Tentamen
13:15 - 17:30 BV503G. Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F, 7.5hp Salstentamen 2hp BIRPG17h ESPA Omtentamen, Omtentamen
13:15 - 18:30 FÖ525G. Human Resource Management G2F, 7.5hp Salstentamen 4hp EKONG17h, EKONG17hB, POLPG17h THOC Omtentamen, Omtentamen
13:15 - 17:30 IE313G. Marknadsföring II G1F, 7.5hp Written examination 4.5 credits EKONG18h, EKONG18hC AHMJ Omtentamen, Omtentamen
13:15 - 18:30 KE117G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Written Examination 1, 5 credits BIMPG19h, BIMPG19h1 NISP Omtentamen, Omtentamen
13:15 - 17:30 RP741A. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa A1N, 6hp Salstentamem 1, 2 &3 BAMPA19h LARW Omtentamen, Omtentamen
13:15 - 17:30 SD155G. Introduktion till socialpsykologi G1N, 7.5hp Salstentamen 4.5hp SPSPG19h JAGZ, RODL Omtentamen, Omtentamen
13:15 - 17:30 VP716A. Alternativa tillverkningsmetoder A1N, 6hp Written Examination 4 credits INAMA18h, INAMA18h1 LJUL Omtentamen, Omtentamen
  To 2019-12-12
09:15 - 12:30 EN263G. Engelska: Skriva med språkhjälpmedel G1N, 7.5hp Salstentamen: grammatik 3hp Extra exam for non returning students! AXEK Tentamen, Tentamen
15:15 - 18:30 EN263G. Engelska: Skriva med språkhjälpmedel G1N, 7.5hp Salstentamen: uppsats 3hp Extra exam for non returning students! AXEK Tentamen, Tentamen
  Fr 2019-12-13
07:45 - 12:00 OM538G. Vårdande och profession G2F, 12.5hp NKSE-skriftligt prov 0,5hp + läkemedelsberäkning 0.5hp SSJPG17v HOVL Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:00 BM517G. Förskrivningsrätt för vissa läkemedel G2F, 15hp Salstentamen 3 6hp DISJA18h BEGK, ERKC Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Written examination: grammar and written proficiency 3 credits SONS Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Salstentamen: grammatik och skriftlig språkfärdighet 3hp SONS Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FÖ521G. Retail Marketing G2F , 7.5hp Salstentamen 4hp BCPRG17h, BCPRG17h1, BCPRG17h2 HERM Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 IE321G. Ekonomi- och verksamhetsstyrning G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp EKJUG14h, EKONG14h, EKONG14hA, EKONG14hB, EKONG14hC, EKONG15h, EKONG15hA, EKONG15hB, EKONG16h, EKONG16hA, EKONG16hB, EKREG14h, EKREG15h, EKREG16h, INEKG14h, INEKG14hA, INEKG14hB, INEKG15h, INEKG16h, PRILG14h, PRING15h GRAN Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 IE322G. Ekonomi- och verksamhetsstyrning G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp EKONG17h, EKONG17hA, EKONG17hB, EKREG17h GRAN Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MA008B. Matematik 3, behörighetsgivande kurs , 7.5 NATAB19h, TEKAB19h, TEKAB19h1 AKLY Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MA102G. Matematik T G1N, 7.5hp ATEEG19h, BETEG19h, PETEG19h AKLY, TIDJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 MA126G. Diskret matematik G1N, 7.5hp Tentamen 7.5hp DSPPG18h, DVSUG18h AKLY Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 OM767A. Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre I A1N, 7.5hp Salstentamen 4hp DISJA19h ABEC Tentamen, Tentamen
14:15 - 19:30 IT138G. Informationssäkerhet - riskhantering G1N, 7.5hp Salstentamen 3hp NSARG17h NOHA Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 17:30 IT732A. Avancerad programmering A1N, 7.5hp Written examination 5.5 credits DSCMA19h, DSCMA19h1, DSCPA19h, DSCPA19h1 VENE Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 MT300G. Mekanik II G1F, 3hp Salstentamen 1hp DSIPG18h, MKPRG18h STRN Omtentamen, Omtentamen
  Lö 2019-12-14
08:15 - 13:30 BM216G. Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7.5hp Salstentamen 1, 2hp SSJPG19h SZEF Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 BM328G. Klinisk biomedicin I G2F, 5hp Salstentamen 1hp SSJPG17h SODD Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 BM335G. Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7.5hp Salstentamen 2, 4hp SSJPG18v HUSS Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 IE130G. Externredovisning I G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp EKHÅG19h, EKLEG19h, EKONG19h, EKREG19h, POLPG19h GRAN Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 SV133G. Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse G1N, 7.5hp Written examination 2.5 credits HELR Omtentamen, Omtentamen
v 51 Må 2019-12-16 v 51
14:15 - 18:30 EN244G. Engelska: Akademiskt skrivande G1N, 7.5hp Written Examination 3 credits AXEK Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 17:30 EN255G. Engelska: Propedeutisk kurs G1N, 7.5hp Written Examination 3 credits SONS Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 IT109G. IT i organisationer - introduktion G1N, 15hp Salstentamen 5hp ITBIG19h, SYVEG19h, UXDPG19h LAEJ Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 IT110G. IT i organisationer - introduktion G1N, 7.5hp Salstentamen 2,5hp NSARG18h, WEBUG18h LAEJ Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 KU723A. Forskningsmetoder och tekniker i kognitiv neurovetenskap A1N, 10hp Salstentamen 3hp MEDHA19h MACO Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 19:30 MB324G. Immunologi G1F, 7.5hp Written Examination 4.5 credits BMEPG18h, BMEPG18h1 NISP Omtentamen, Omtentamen
  Ti 2019-12-17
09:00 - 14:00 FÖ141G. Marknadsföring I G1N, 7.5hp HEKPG19h, HEKPG19h1, HEKPG19h2 SEDJ Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
  On 2019-12-18
08:15 - 13:30 BM216G. Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7.5hp Salstentamen 2, 4hp SSJPG19h SZEF Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 FÖ114G. Organisation och ledarskap I G1N, 7.5hp, FÖ114U. Organisation och ledarskap I (uppdrag) G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp EKHÅG19h, EKLEG19h, EKONG19h, EKREG19h, POLPG19h BOEB, GADC, LJUU Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 KU331G. Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F, 7.5hp Skriftlig salstentamen 6hp KNPPG18h SIKP Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 11:30 SV134G. Svenska för internationella studenter 2: Text och grammatik G1N, 7.5hp Salstentamen 4hp HELR Tentamen, Tentamen
09:00 - 14:00 FÖ114G. Organisation och ledarskap I G1N, 7.5hp HEKPG19h, HEKPG19h1, HEKPG19h2 BOEB Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
09:00 - 13:00 FÖ341G. Affärsutveckling I G1F , 7.5hp BCPRG18h, BCPRG18h1, BCPRG18h2 BOEB Omtentamen på lärcentra, Omtentamen LC
14:15 - 18:30 FH126G. Hälsa och ohälsa utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv G1N, 15hp Salstentamen 4hp SSJPG19v ARVL, BERY Omtentamen, Omtentamen
  To 2019-12-19
08:15 - 12:30 BM536G. Farmakologi I G2F, 7.5hp Written Examination 4.5 credits BMEPG17h, BMEPG17h1 JOSL Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 BV003B. Biologi 1, behörighetsgivande kurs , 7.5 Salstentamen 6.5fup NATAB19h NISP Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 EN150G. Engelsk grundkurs för ekonomer G1N, 7.5hp Salstentamen: Skriftlig språkfärdighet 3.5hp EKONG14h, EKONG14hA, EKONG14hB, EKONG14hC, EKONG15h, EKONG15hA, EKONG15hB, EKONG15hC, EKONG16h, EKONG16hA, EKONG16hB, EKONG16hC, EKONG17h, EKONG17hA, EKONG17hB, EKONG17hC, POLPG14h AXEK Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IE135G. Entreprenörskap som nyföretagande G1N, 7.5hp Salstentamen 2.5hp BIMPG17h, BIMPG17h1 WIGR Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 IE331G. Ekonomistyrning II G1F, 7.5hp Salstentamen 5hp EKHÅG18h, EKLEG18h, EKONG18h, EKONG18hA, EKONG18hB, EKREG18h LUNF Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 IT368G. Operativsystem G1F, 7.5hp Written Examination 4 credits DSPPG18h, DVSUG18h, WEBUG17h MARD Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 IT371G. Operativsystem G1F, 6hp Written Examination 4 credits NSARG18h MARD Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 13:30 KE116G. Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N, 7.5hp Salstentamen 5.5hp BIRPG19h GUSE Omtentamen, Omtentamen
08:15 - 12:30 PR324G. Ellära G1F, 6hp Salstentamen 5hp ATEEG18h EDRI Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 17:30 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Written Examination: reading comprehension and vocabulary knowledge 3 credits SONS Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 17:30 EN247G. Engelska: Språkfärdighet G1N, 7.5hp Salstentamen: läsförståelse och ordkunskap 3hp SONS Tentamen, Tentamen
14:15 - 18:30 KU104G. Vetenskapliga grunder för tillämpad positiv psykologi G1N, 7.5hp Skriftlig tentamen 3hp KNPPG19h KALK Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 KU108G. Grundläggande forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp KNMPG19h MILN Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 MA127G. Matematik för ingenjörer I G1N, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG19h, HIBEG19h, MAING19h KALE Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 MA302G. Linjär algebra I G1F, 3hp Salstentamen 2hp DSIPG18h, MKPRG18h KALE Omtentamen, Omtentamen
14:15 - 18:30 PR335G. Tillverkningsteknik och produktionsutrustningar för tekniker 1 G1F, 6hp Salstentamen 3hp ATEEG19h, BETEG19h, PETEG19h GUSZ Tentamen, Tentamen
v 2 On 2020-01-08 v 2
08:15 - 13:30 KE114G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Supervised written examination 1 6 credits BMEPG14h, BMEPG14h1, BMEPG15h, BMEPG15h1, BMEPG16h, BMEPG16h1 NISP Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 KE114G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Supervised written examination 1 5 credits BMEPG17h, BMEPG17h1 NISP Tentamen, Tentamen
  To 2020-01-09
08:15 - 12:30 MB318G. Biokemi G1F, 7.5hp Written examination 5 credits BIMPG16h, BMEPG13h, BMEPG13h1, BMEPG14h, BMEPG14h1, BMEPG15h, BMEPG15h1, BMEPG16h, BMEPG16h1, SWBHB15h EJDM Tentamen, Tentamen
  Lö 2020-01-11
08:15 - 13:30 KE114G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Supervised written examination 2 6 credits BMEPG14h, BMEPG14h1, BMEPG15h, BMEPG15h1, BMEPG16h, BMEPG16h1 NISP Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 KE114G. Grundläggande kemi G1N, 15hp Supervised written examination 2 5 credits BMEPG17h, BMEPG17h1 NISP Tentamen, Tentamen
v 3 Ti 2020-01-14 v 3
08:15 - 12:30 BM534G. Farmakologi II G2F, 7.5hp Salstentamen 4.5hp BMEPG14h, BMEPG14h1, BMEPG15h, BMEPG15h1 BENB, JOSL Tentamen, Tentamen
  On 2020-01-15
08:15 - 12:30 MB726A. Molekylär bioteknik A1N, 7.5hp Salstentamen 4hp MOBMA16h, MOBMA16h1, MOBMA17h, MOBMA17h1, MOBTA16h, MOBTA16h1, MOBTA17h, MOBTA17h1 FAGM Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MB732A. Molekylär bioteknik A1N, 7.5hp Salstentamen 4hp MOBMA18h, MOBMA18h1, MOBTA18h, MOBTA18h1 FAGM Tentamen, Tentamen
  Lö 2020-01-18
08:15 - 12:30 AU318G. Produktionsutrustningar II G1F, 7.5hp Salstentamen 3.5hp AUTEG16h, PRING15h, PROEG16h, PRTPG14h, PRTPG15h SCHC Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR305G. Produktionsutrustningar II G1F, 7.5hp Salstentamen 3.5hp AUTEG17h, PROEG17h SCHC Tentamen, Tentamen

  Ändrade inom de senaste 7 dagarna.

 
WEBUG17h