Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 39  
Gå till nästa vecka

Tid Kursbenämning Programtillfälle Signatur Tentamen, Tentamenstyp
v 39 Ons 2020-09-23 v 39
08:15 - 13:30 BM216G, Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7.5hp Salstentamen 1, 2hp SSJPG20h SZEF Tentamen, Tentamen
  Tors 2020-09-24
08:15 - 12:30 KU107G, Introduktion till kognitiv neurovetenskap och medvetandets neuropsykologi G1N, 7.5hp Salstentamen 5hp KNMPG20h MILN Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU132G, Introduktion till kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi G1N, 7.5hp Salstentamen 6hp KNPPG20h BERE, REVA Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 ST309G, Statistik för ingenjörer II - grundkurs G1F, 3hp Salstentamen 2hp MAING19h, PRODG19h BREM Tentamen, Tentamen
  Fre 2020-09-25
08:15 - 12:30 AU512G, Produktionsteknik: Planering och flöde G2F, 7.5hp Salstentamen 3hp PRIAG13h, PRIAG14h, PRILG13h, PRILG14h, PRING15h, PROEG16h, PRTPG13h, PRTPG14h, PRTPG15h SVEV Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 FY302G, Strömningslära G1F, 3hp Salstentamen 2hp MAING19h KARR Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU334G, Evolutionspsykologi G1F, 7.5hp Salstentamen 1, 3.5hp & Salstentamen 2, 4hp KNMPG19h, KNPPG19h VALA Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 MA304G, Linjär algebra - geometriska transformationer G1F, 3hp Salstentamen 2hp PRODG19h KALE Tentamen, Tentamen
08:15 - 14:30 NA118G, Grundläggande makroekonomi G1N, 15hp Salstentamen 1, 6hp EKONG15h, EKONG15hA, EKONG15hB, EKONG15hC, EKONG16h, EKONG16hA, EKONG16hB, EKONG16hC, EKREG15h, EKREG16h BOHL, MADJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 14:30 NA122G, Grundläggande makroekonomi G1N, 15hp Salstentamen 1, 6hp EKONG17h, EKONG17hA, EKONG17hB, EKONG17hC, EKREG17h BOHL, MADJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR500G, Produktionsteknik: Planering och flöde G2F, 7.5hp Salstentamen 3hp PROEG17h SVEV Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 RP727A, Professionellt förhållningssätt och komplicerat barnafödande A1F, 7.5hp Salstentamen 4hp BAMPA19h BACC Tentamen, Tentamen
  Lör 2020-09-26
08:15 - 12:30 AU128G, Underhåll och driftsäkerhet 1 G1N, 7.5hp Salstentamen 4hp AUTEG16h, AUTEG17h, PRING15h, PROEG16h, PROEG17h KOKN, STRN Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 IE131G, Ekonomistyrning för ingenjörer G1N, 6hp Skriftlig tentamen 4hp DSIPG18h, MKPRG18h, PRODG18h SAMJ Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 KU514G, Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik G2F, 7.5hp Salstentamen II 4hp KNPPG17h, MVPRG15h, MVPRG16h, PSCOG15h, PSCOG16h KALS, MACO Tentamen, Tentamen
08:15 - 13:30 MB330G, Cellsignalering G1F, 7.5hp Salstentamen 4 hp BMEPG17h, BMEPG17h1, BMEPG18h, BMEPG18h1 GUSE, NISP Tentamen, Tentamen
08:15 - 12:30 PR014G, Industriell produktionsteknik G1N, 6hp Written Examination 3 credits INAUA20h, INMTA20h KOKN Tentamen, Tentamen