Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 4  
Gå till nästa vecka

Tid Lokal Kurs Programtillfälle Signatur Undervisning/aktivitet, Tentamenstyp Kommentar
2020-01-27   13:15 - 17:00 G104-105, G203 Utvärderingsmetoder inom User Experience Design G2F, 7.5hp UXDPG18h HELO, RAMJ Seminarium S1: Problemställning & inspektionsmetoder