Tid
Lokal
Kurs
Programtillfälle
Signatur
Undervisning/aktivitet, Tentamenstyp
Kommentar
v 49 Tors 2022-12-08 v 49
08:15 - 12:00 G207 Introduktion till Data Science A1N, 15hp DSCMA22h, DSCMA22h1, DSCPA22h, DSCPA22h1 FALG, MATG Examination Literature review presentations
13:15 - 17:00 G207 Introduktion till Data Science A1N, 15hp DSCMA22h, DSCMA22h1, DSCPA22h, DSCPA22h1 FALG, MATG Examination Literature review presentations