Abonnér
 
Gå til forrige dag
Fr  
Gå til neste dag

Pågående undervisning.
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
u 47 Fr 22.11.2019 u 47
08:15 - 13:00 Eks Eksamensres EksM A-1.058 Admin
08:15 - 18:00 RES Reservasjon av rom resgr A-2.111Gr, A-2.112Gr, A-2.113Gr, A-2.114Gr, A-2.129Gr, A-2.130Gr, A-2.131Gr, A-2.132Gr, B-352 - 354, B-352aGr Admin Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart
08:15 - 12:15 A-3.020Gr
08:30 - 09:00 IDR705_2019 HØST Sport History ISU-Master Autumn19, -, MSc SportManagement Kull19, - se StudentWeb Oskar Solenes
08:30 - 09:00 SCM305_2019 HØST Applied Management Science LOG-SCM Kull18, - se StudentWeb Yury Redutskiy
09:00 - 12:00 LOG904-146_2019 HØST Supply Base Logistics supporting Offshore O&G and Wind MSc in Logistics Kull18, LOGA, MSc in Logistics Kull18, SCM se StudentWeb Bjørnar Aas
09:00 - 12:00 A-2.046Gr
09:00 - 12:00 A-3.022Gr
09:15 - 11:00 ADM120_2019 HØST Marketing BedØk- Kull19, -, ISU-Bac19 Autumn, -, LOG-SCM Kull19, -, Sport Management Kull17, -, ØkAdm Kull2019, - A-1.025 Carlos Sousa
09:15 - 12:00 ADM530_2019 HØST Globalisering Juss Administrasjon Kull17, - A-2.116 Dag Erik Berg
09:15 - 16:00 ADM799_2019 HØST Ledelse i helse-og sosialtjenesten Ledelse helse- og sosialtjenesten Kull19, - A-2.042, A-2.043, A-2.044 Turid Aarseth Kart , Kart , Kart
09:15 - 12:00 BØK711_2019 HØST Bedriftsøkonomisk analyse Master ØkAdm Kull18, - A-0.071 Rasmus A Rasmussen
09:15 - 15:00 Gr Veiledningsgruppe NC B-358bGr Siv Elin Nord Sæbjørnsen
09:15 - 12:00 IDR300_2019 HØST Treningslære II Idrett og Adventure Kull19, -, Sport Management Kull19, - B-139 Jan Holen Loftesnes
09:15 - 12:00 IDR305_2019 HØST Introduction to Economics for Sport Management ISU-Bac19 Autumn, -, Sport Management Kull18, -, ØkAdm Kull17, - B-360 Alexander Krumer
09:15 - 12:00 IDR705_2019 HØST Sport History MSc SportManagement Kull19, - A-2.005 Oskar Solenes
09:15 - 12:00 LOG510_2019_HØST_M Verdikjedeanalyse(M) LOG-SCM Kull17, -, ØkAdm Kull17, - B-136 Sergei Teryokhin
09:15 - 12:00 LOG525_2019 HØST Kvalitetsledelse og LEAN LOG-SCM Kull18, -, ØkAdm Kull17, - B-138 Gabriele Hofinger Jünge
09:15 - 12:00 LOG722_2019 HØST Inventory Management ISU-Master Autumn19, -, MSc in Logistics Kull19, -, MSc in Logistics Kull19, LOGA A-2.137 Arild Hoff
09:15 - 16:00 LOG904-161_2019 HØST Digital Service Design MSc in Logistics Kull18, LOGA, MSc in Logistics Kull18, SCM B-135 Alessio Malizia
09:15 - 15:30 PPU Praktisk pedagogisk utdanning PPU B-262 Bjørnar Sæterås Høgskolen i Volda PPUY 1. år
09:15 - 11:00 SAF150_2019 HØST Examen Philosophicum Juridiske fag(juss) Kull19, -, Juss Administrasjon Kull18, -, Sport Management Kull17, -, Statsvitenskap Kull19, - A-2.040 Georg Inge Iversen Panzer
09:15 - 14:00 SS15-4_2019 VÅR Samfunnsvitenskaplige emner Sykepleie Kull17, - A-1.020 Jeanette Varpen Unhjem Oppgaveseminar
09:15 - 10:00 SY16-1_2019 HØST Grunnleggende sykepleie Sykepleie Kull19, - A-2.136, B-137, B-140 Anne Gutteberg Kart , Kart , Kart
09:15 - 14:15 Vei Veiledningsgruppe grres A-2.006Gr Solveig Karin Bø Vatnar
09:15 - 13:15 A-2.047Gr
09:15 - 13:15 A-2.055Gr
09:15 - 13:15 A-3.021Gr
09:30 - 13:15 A-2.041Gr
09:30 - 13:30 B-356Gr
09:30 - 13:30 B-357Gr
10:00 - 17:00 LOG716_2019 HØST Mathematical Modelling in Logistics ISU-Master Autumn19, -, MSc Petroleum Logistics Kull19, -, MSc in Logistics Kull19, LOGA, Master ØkAdm Kull19, - A-2.135 Irina Gribkovskaia
10:15 - 13:00 SN15-1_2019 HØST Anatomi, fysiologi og biokjemi Sykepleie Kull19, - B-137 Steinar Martinius Thorød
10:30 - 14:30 B-359Gr
11:15 - 15:15 A-2.007Gr
11:30 - 14:00 B-355Gr
12:00 - 16:00 A-2.045Gr
12:00 - 15:00 A-3.022Gr
12:15 - 15:00 SCM702_2019 HØST Purchasing and Supply Theory ISU-Master Autumn19, -, MSc in Logistics Kull19, -, MSc in Logistics Kull19, SCM B-138 Deodat Edward Mwesiumo
13:15 - 14:00 SY16-1_2019 HØST Grunnleggende sykepleie Sykepleie Kull19, - A-2.005, A-2.040 Anne Gutteberg Kart , Kart
 
Admin
 
Alessio Malizia
 
Alexander Krumer
 
Anne Gutteberg
 
Arild Hoff
 
Bjørnar Aas
 
Bjørnar Sæterås
 
Carlos Sousa
 
Dag Erik Berg
 
Deodat Edward Mwesiumo
 
Gabriele Hofinger Jünge
 
Georg Inge Iversen Panzer
 
Irina Gribkovskaia
 
Jan Holen Loftesnes
 
Jeanette Varpen Unhjem
 
Oskar Solenes
 
Rasmus A Rasmussen
 
Sergei Teryokhin
 
Siv Elin Nord Sæbjørnsen
 
Solveig Karin Bø Vatnar
 
Steinar Martinius Thorød
 
Turid Aarseth
 
Yury Redutskiy
Hent neste side