Abonnér
 
Gå til forrige dag
Fr  
Gå til neste dag

Pågående undervisning.
Tid Emnekode Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
u 49 Fr 06.12.2019 u 49
08:15 - 16:00 FFR, SP16-4_2019 HØST Sykepleie Kull17, - ØV-254SIM, ØV.254-257 Liv Bachmann Kart , Kart
08:15 - 17:30 RES resgr A-2.111Gr, A-2.112Gr, A-2.113Gr, A-2.114Gr, A-2.129Gr, A-2.130Gr, A-2.131Gr, A-2.132Gr, B-352 - 354, B-352aGr Admin Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart
09:00 - 15:00 BØK710_2019 HØST Master ØkAdm Kull19, - A-0.071, se StudentWeb Rasmus A Rasmussen
09:00 - 16:00 Eks EksM A-0.070, A-2.040, A-2.042, A-2.043, A-2.044, A-2.135, A-2.136, A-2.137, B-139, B-140, B-263Gr/Exrom, B-264eks Admin Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart
09:15 - 15:00 A-0.060 Siv Elin Nord Sæbjørnsen Norecprosjektet m vernepleier kull 17
10:15 - 14:00 SS15-4_2019 VÅR Sykepleie Kull17, - B-137 Jeanette Varpen Unhjem
 
BØK710_2019 HØST, Operasjonsanalytiske emner
 
Eks, Eksamensres
 
FFR, Ferdighet,Forberedelse og Refleksjon
 
RES, Reservasjon av rom
 
SP16-4_2019 HØST, Kliniske studier 4- Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid
 
SS15-4_2019 VÅR, Samfunnsvitenskaplige emner
 
Flera Emne/UndervAkt