Abonnér
 
Gå til forrige dag
On  
Gå til neste dag

Pågående undervisning.
u 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 22.1 
A-3.022Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-3.022
12:00
08:15
Eks, Eksamensres, EksM, A-2.005, Admin, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.005
13:00
08:15
und, Undervisning , HFMolde, B-262, ØV.254-257, Tove Myrvang, Fasilitatorkurs helseforetaket, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-262, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-253
16:00
08:15
A-2.132Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.132
12:30
08:30
SØK200_2020 VÅR, Mikroøkonomi, LOG-SCM Kull19, -, ØkAdm Kull2019, -, A-1.020, Kjetil Kåre Haugen, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-1.020
12:00
09:15
ADM111_2020 VÅR, Politiske prosesser, Juss Administrasjon Kull19, -, Statsvitenskap Kull19, -, A-2.116, Ingunn Gjerde, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.116
12:00
09:15
JUR410_2020 VÅR, Skatterett I, Juss Administrasjon Kull18, -, ØkAdm Kull17, -, ØkAdm Kull18, -, B-139, Odd Anders Bøyum-Folkeseth, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-139
12:00
09:15
SØK640_2020 VÅR, Internasjonal handel, ISU-Bac Spring 2020, -, LOG-SCM Kull18, -, ØkAdm Kull18, -, B-136, Olav Hauge, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-136
12:00
09:15
LOG733_2020 VÅR, Exact Optimization Methods in Logistics, ISU-Master Spring20, -, MSc in Logistics Kull19, LOG, MSc in Logistics Kull19, LOGA, Master ØkAdm Kull19, -, A-2.137, Lars Magnus Hvattum, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.137
12:00
09:15
IBE201_2020 VÅR, Informasjonsbehandling, LOG-SCM Kull18, -, Marin logistikk Økonomi Kull 18, -, Petroleumslogistikk Kull19, -, Sport Management Kull17, -, ØkAdm Kull18, -, A-2.040, Håkon Bentsen, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.040
12:00
09:15
IDR211_2020 VÅR, Juss i idrettslag, Sport Management Kull18, -, A-2.044, Gunnar-Martin Kjenner , http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.044
12:00
09:15
LOG740_2020 VÅR, Advanced Petroleum Logistics, MSc Petroleum Logistics Kull19, -, A-0.070, Irina Gribkovskaia, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-0.070
12:00
09:15
SY16-3_2020 VÅR, Geriatrisk sykepleie, Sykepleie Kull19, -, A-2.006Gr, A-2.007Gr, A-2.041Gr, A-2.045Gr, A-2.046Gr, A-2.047Gr, A-2.055Gr, A-2.111Gr, A-2.112Gr, A-2.113Gr, A-2.114Gr, B-263Gr/Exrom, B-352 - 354, B-352aGr, B-355Gr, B-356Gr, B-357Gr, B-358aGr, B-358bGr, B-359Gr, Anne Gutteberg, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.006, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.007, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.041, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.045, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.046, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.047, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.055, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.111, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.112, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.113, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.114, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-263, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-353, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-352, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-355, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-356, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-357, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-B-358a, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-358, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-359
12:00
09:15
A-3.021Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-3.021
13:15
09:15
A-2.130Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.130
13:15
09:15
A-3.020Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-3.020
13:30
09:30
TRA720_2020 VÅR, Cost-Benefit Analysis with Applications in Transport Infrastructure, MSc in Logistics Kull19, -, Master ØkAdm Kull19, -, MasterSOL Kull19, -, A-1.058, Johan Holmgren, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-1.058
12:00
10:00
IDR805_2020 VÅR, Sport and Event Marketing, MSc SportManagement Kull19, -, A-2.135, Harald Klaus Dolles, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.135
12:00
10:00
A-2.131Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.131
14:00
10:00
Mø, Møte, Mø2, A-1.025, Hans Petter Iversen, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-1.025
16:00
10:00
A-2.129Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.129
14:00
11:00
A-2.041Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.041
15:00
12:00
A-3.022Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-3.022
15:00
12:00
A-2.007Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.007
16:00
12:00
B-358bGr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-358
16:00
12:00
A-2.046Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.046
16:00
12:00
A-2.112Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.112
16:00
12:00
SAF112_2019 HØST, Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk, Juss Administrasjon Kull19, -, Statsvitenskap Kull19, -, A-0.060, Turid Aarseth, Øivind Opdal, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-0.060
14:00
12:15
IDR100_2020 VÅR, Idrettens organisering og ledelse I, Idrett og Adventure Kull19, -, Sport Management Kull19, -, A-1.058, Oskar Solenes, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-1.058
14:00
12:15
Mø, Møte, Internt, A-2.135, Dag Erik Berg, møte i SOL- gruppa, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.135
14:00
12:15
A-2.006Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.006
16:20
12:20
A-2.132Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.132
15:45
12:45
IDR805_2020 VÅR, Sport and Event Marketing, MSc SportManagement Kull19, -, A-2.005, Harald Klaus Dolles, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.005
15:00
13:00
SØK200_2020 VÅR, Mikroøkonomi, LOG-SCM Kull19, -, A-1.020, Kjetil Kåre Haugen, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-1.020
15:00
13:00
Mø, Møte, LOG-SCM Kull17, -, Marin logistikk Økonomi Kull 17, -, Petroleumslogistikk Kull17, -, B-138, Bård Inge Pettersen, Per Kristian Rekdal, Bachelormøte for 3 klassene. , http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-138
16:00
13:00
A-2.130Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.130
16:15
13:15
A-3.021Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-3.021
17:15
13:15
A-2.129Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.129
17:00
14:00
A-3.020Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-3.020
18:00
14:00
A-2.131Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.131
18:00
14:00
JUR210_2020 VÅR, Innføring i kontraktsrett, Juridiske fag(juss) Kull19, -, Juss Administrasjon Kull18, -, A-2.137, Morten Walløe Tvedt, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.137
16:00
14:15
IDA720_2020 VÅR, Applied Data Analytics, MSc in Logistics Kull19, -, MSc in Logistics Kull19, ISCM, A-2.116, Sebastian Alberto Urrutia, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.116
18:00
15:15

 
Pågår