Abonnér
 
Gå til forrige dag
Ma  
Gå til neste dag

Pågående undervisning.
A-0.045

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-0.060

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-0.070

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-0.071

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-1.020
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
09:00 - 16:00 Møte Fag B-135, B-136, B-139, B-140, B-262 Aud Jorun Orøy IHSRC konferanse 2019 Kart , Kart , Kart , Kart , Kart

Pågående undervisning.
A-1.025
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
09:00 - 16:45 Møte Adm. Geir Gaupseth

Pågående undervisning.
A-1.058

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.005

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.006Gr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.007Gr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.040

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.041Gr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.042

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.043

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.044

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.045Gr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.046Gr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.047Gr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.055Gr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.056Gr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.111Gr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.112Gr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.113Gr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.114Gr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.116

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.129Gr
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
09:00 - 16:00 Møte Res A-2.130Gr, A-2.131Gr, A-2.132Gr, A-3.020Gr, A-3.021Gr, A-3.022Gr, B-356Gr Evy Røbekk Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart

Pågående undervisning.
A-2.130Gr
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
09:00 - 16:00 Møte Res A-2.129Gr, A-2.131Gr, A-2.132Gr, A-3.020Gr, A-3.021Gr, A-3.022Gr, B-356Gr Evy Røbekk Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart

Pågående undervisning.
A-2.131Gr
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
09:00 - 16:00 Møte Res A-2.129Gr, A-2.130Gr, A-2.132Gr, A-3.020Gr, A-3.021Gr, A-3.022Gr, B-356Gr Evy Røbekk Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart

Pågående undervisning.
A-2.132Gr
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
09:00 - 16:00 Møte Res A-2.129Gr, A-2.130Gr, A-2.131Gr, A-3.020Gr, A-3.021Gr, A-3.022Gr, B-356Gr Evy Røbekk Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart

Pågående undervisning.
A-2.135

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.136

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-2.137

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
A-3.020Gr
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
09:00 - 16:00 Møte Res A-2.129Gr, A-2.130Gr, A-2.131Gr, A-2.132Gr, A-3.021Gr, A-3.022Gr, B-356Gr Evy Røbekk Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart

Pågående undervisning.
A-3.021Gr
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
09:00 - 16:00 Møte Res A-2.129Gr, A-2.130Gr, A-2.131Gr, A-2.132Gr, A-3.020Gr, A-3.022Gr, B-356Gr Evy Røbekk Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart

Pågående undervisning.
A-3.022Gr
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
09:00 - 16:00 Møte Res A-2.129Gr, A-2.130Gr, A-2.131Gr, A-2.132Gr, A-3.020Gr, A-3.021Gr, B-356Gr Evy Røbekk Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart

Pågående undervisning.
B-135
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
09:00 - 16:00 Møte Fag A-1.020, B-136, B-139, B-140, B-262 Aud Jorun Orøy IHSRC konferanse 2019 Kart , Kart , Kart , Kart , Kart

Pågående undervisning.
B-136
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
09:00 - 16:00 Møte Fag A-1.020, B-135, B-139, B-140, B-262 Aud Jorun Orøy IHSRC konferanse 2019 Kart , Kart , Kart , Kart , Kart

Pågående undervisning.
B-137

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
B-138

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
B-139
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
09:00 - 16:00 Møte Fag A-1.020, B-135, B-136, B-140, B-262 Aud Jorun Orøy IHSRC konferanse 2019 Kart , Kart , Kart , Kart , Kart

Pågående undervisning.
B-140
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
09:00 - 16:00 Møte Fag A-1.020, B-135, B-136, B-139, B-262 Aud Jorun Orøy IHSRC konferanse 2019 Kart , Kart , Kart , Kart , Kart

Pågående undervisning.
B-262
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
09:00 - 16:00 Møte Fag A-1.020, B-135, B-136, B-139, B-140 Aud Jorun Orøy IHSRC konferanse 2019 Kart , Kart , Kart , Kart , Kart

Pågående undervisning.
B-263Gr/Exrom

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
B-264eks

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
B-352aGr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
B-355Gr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
B-356Gr
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
09:00 - 16:00 Møte Res A-2.129Gr, A-2.130Gr, A-2.131Gr, A-2.132Gr, A-3.020Gr, A-3.021Gr, A-3.022Gr Evy Røbekk Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart

Pågående undervisning.
B-357Gr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
B-358aGr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
B-358bGr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
B-359Gr

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
B-360

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
Cancel lecture

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
Inspera/Fronter/Canvas

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
KVA286

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
KVA287

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
KVA288

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
KVØV-2545IM

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
KVØV-255

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
KVØV-256

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
Møterom2 A-1.085

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
New Room

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
New Time

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
se StudentWeb

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
ØV-254SIM

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
ØV-260 Kjøkken

Ingen reservasjoner funnet

Pågående undervisning.
ØV.254-257

Ingen reservasjoner funnet
 
Pågår